Lena podwoiła zysk

10/02/2021

Wstępne dane za 2020 r. pokazują, że firma Lena Lighting SA poprawiła znacząco wyniki finansowe.

Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się w firmie Lena Lighting SA o 11 proc. – z 118,4 mln zł w 2019 r. do 131,5 mln zł w 2020 r.

Lena oszacowała swój zysk netto na dwukrotnie wyższy niż w poprzednim roku. Wyniósł on 12,7 mln zł. W 2019 r. był to poziom 6,1 mln zł.

Jak podała spółka, powodem lepszych wyników finansowych jest wprowadzenie do oferty nowych produktów np. lamp do dezynfekcji.

Lena Lighting SA -wstępne dane finansowe za 2020 r.

Zobacz także: Przemysł oświetleniowy w Polsce


Raport za 2019 r.

Drugi rok spadku wyników Leny

W 2019 r. przychody Leny Lighting były niższe od zanotowanych w 2018 r. o 9 proc. Dynamika spadku była przy tym dwa razy większa niż rok wcześniej, a przychody obniżyły się do poziomu najniższego od pięciu lat.

Główny wpływ na spadek sprzedaży w 2019 r. miał rynek krajowy, na którym zanotowano spadek o 13 proc. W krajach z Unii Europejskiej zanotowano natomiast spadek o 5,3 proc., a łącznie eksport (jego udział w przychodach zwiększył się do 54 proc.) obniżył się o 5 proc.

Spółka skoncentrowała się na rozbudowie sieci sprzedaży i działaniach marketingowych, polegających na uczestnictwie w imprezach wystawienniczych we Francji, Norwegii, na Ukrainie i w Polsce. W kraju spółka organizowała też seminaria i konferencje dla klientów.

“Dokonaliśmy zmian w dotychczasowych kanałach naszej dystrybucji, co spowodowało wzrost kosztów w tym zakresie i odbiło się na naszej sprzedaży, powodując jej spadek w 2019 r.” – tłumaczy w liście do akcjonariuszy Włodzimierz Lesiński, prezes spółki.

Jak dodał, spółka zainwestowała też w rozwój produktów poprzez nakłady na badania i rozwój oraz park maszynowy. To już przyniosło efekty w postaci wyższej marży brutto na sprzedaży (32 proc. wobec 29 proc. w 2018 r.). Rentowność EBITDA też wzrosła, choć w mniejszym stopniu, bo z 10,4 do 11,2 proc. Spadła natomiast rentowność netto, a sam zysk netto był aż o 16 proc. niższy r/r, głównie ze względu na spadek przychodów, gorsze saldo działalności finansowej oraz wyższą efektywną stopę opodatkowania.

Lena Lighting2018 mln zł2019 mln złzmiana r/r
przychody mln zł130,29118,39-9%
wynik operacyjny8,658,02-7%
wynik netto7,256,12-16%

Raport za 2018

Zysk Leny cofnął się o lata

W 2018 r. zysk netto Leny Lighting wyniósł 7,3 mln zł. To o jedną trzecią mniej niż w 2017 r. i jednocześnie jest to najniższy wynik od 2010 r. W kolejnych latach zysk sięgał 9-10 mln zł rocznie. Wyniki spółki były niższe od oczekiwanych ze względu na spadek sprzedaży, głównie na rynkach zagranicznych, który nie został zrekompensowany sprzedażą na rynku krajowym, przyznają przedstawiciele zarządu. Jak podkreślono, w 2017 r. zysk został zawyżony przez jednorazowe zdarzenie, jakim była sprzedaż nieruchomości. Przyniosła ona 2,63 mln zł dodatkowego zysku.

W 2018 r. zainwestowaliśmy w park maszynowy do produkcji zaawansowanych technologicznie lamp diodowych, aby sprostać wymaganiom naszych klientów i wyzwaniom rynkowym stawianym przez naszą konkurencję. W krótkim terminie wiązało się to ze wzrostem bieżących kosztów produkcji, a ponadto sytuacja na rynku pracy spowodowała zwiększenie kosztów wynagrodzeń (także ze względu na zatrudnienie nowych pracowników) – tłumaczy Włodzimierz Lesiński, prezes Leny Lighting, spółki, która w ubiegłym roku wzięła udział w targach branżowych we Frankfurcie, Kazachstanie i Azerbejdżanie (udział dofinansowano z funduszy unijnych w ramach projektu promującego marki – Go to Brand).

Poszerzenie rynków zbytu jest konieczne, bo po raz pierwszy od pięciu lat spadły przychody spółki. Sprzedaż w Polsce spadła o 1,6 proc. (stanowi 48,4 proc. przychodów), eksport zmniejszył się natomiast o 8 proc. (co było konsekwencją umocnienia złotego). Największy spadek – o 16 proc. –  odnotowano w sprzedaży plafonier technicznych.

Lena Lighting20172018zmiana r/r
przychody mln zł137,1130,3-5%
wynik operacyjny14,68,7-41%
wynik netto10,87,3-33%

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter