Energoaparatura wykonała normę

01/06/2020

Od 2014 r. przychody katowickiej spółki przekraczają zwykle 40 mln zł i nie inaczej było w 2019 r. Sprzedaż była minimalnie niższa niż rok wcześniej, ale przy tym wyraźnie (o 35 proc.) wyższa niż w wyjątkowo słabym pod tym względem 2017 r. Natomiast zysk netto zmniejszył się w 2019 r. o 23 proc. w porównaniu z 2018 r., przy czym akurat ten rok był pod względem wyniku odstępstwem in plus od normy, która od 2015 wynosi 1-1,1 mln zł rocznego zysku.

Zarząd spółki podkreśla, że klimat koniunktury w budownictwie nie uległ w zasadzie poprawie w stosunku do roku poprzedniego. Firmy w dalszym ciągu sygnalizują trudności generalnych wykonawców czy podwykonawców związane m.in. z przesunięciami terminowymi inwestycji.

Rok 2019 charakteryzował się złą koniunkturą rynkową i był trudnym rokiem dla Energoaparatury działającej gównie w sektorze przemysłowo-budowlanym. Ograniczenie inwestycji wpłynęło na ilość przetargów odpowiednich dla możliwości sprzętowo-kadrowych spółki. W rezultacie spowodowało to obniżenie marży uzyskiwanej na kontraktach, co bezpośrednio wpłynęło na wypracowany zysk – napisał w liście do akcjonariuszy Tomasz Michalik, prezes spółki.

Jak jednak podkreślił, osiągnięte w tej sytuacji wyniki należy uznać za „niezaprzeczalny sukces”. Największy udział w przychodach ze sprzedaży stanowiły przychody z podstawowej działalności, jaką jest świadczenie usług budowlano-montażowych w zakresie prac elektrycznych oraz AKPIA. Sprzedaż wyrobów elektronicznych była marginalna, natomiast ponad 27 proc. przychodów przyniosła produkcja oraz serwis urządzeń górniczych.

Energoaparatura20182019zmiana r/r w proc.
przychody45,1144,38-2%
wynik operacyjny2,031,59-22%
wynik netto1,421,09-23%
mln zł

Raport za 2018 r.

Energoaparatura robi swoje

Katowicka spółka jako jedna z niewielu w branży odnotowała w 2018 r. równomierny wzrost przychodów i zysków, mimo że – jak podkreślił w liście do akcjonariuszy prezes Tomasz Michalik – był to trudny rok dla firmy.

Ograniczenie inwestycji zarówno w elektroenergetyce, jak i w sektorze wytwarzania energii wpłynęło na ilość przetargów odpowiednich dla możliwości sprzętowo-kadrowych Energoaparatury. Na rynku pojawiają się coraz to nowe podmioty, działające m.in. na rynku usług budowalnych, co powoduje ogromne zaostrzenie konkurencji, spadek cen, a tym samym obniżenie poziomu uzyskiwanych marż, natomiast doświadczenie i jakość świadczonych usług nabiera mniejszego znaczenia – wyjaśnia Tomasz Michalik, który nie ukrywa, że rentowności na poziomie przekraczającym 3 proc. nie udałoby się utrzymać, gdyby nie konsekwentna polityka zaciskania pasa oraz działania restrukturyzacyjne.

Biorąc pod uwagę realia branż, na których w roku 2018 działała spółka, znajduje się ona w dobrej sytuacji. Warto podkreślić także, iż spółka rozszerzając swoją działalność o usługi i produkcję urządzeń górniczych, na bieżąco uczestniczy w przetargach na realizację nowych projektów zarówno branży górniczej, jak również branży budowlano-montażowej, w tym także trwających dłużej niż 12 miesięcy, oraz rozwijając cały czas swą działalność w akwizycji usług mniejszych – dodaje Tomasz Michalik.

Energoaparatura20172018zmiana r/r
przychody32,9445,1137%
wynik operacyjny1,432,0342%
wynik netto1,051,4235%
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter