Inwestycje zmniejszyły zysk ML System za 2021 rok

24/03/2022

ML System wypracował w 2021 r. w ujęciu skonsolidowanym 188,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 48 proc. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 24,4 mln zł, czyli o 10 proc. więcej rok do roku.

Realizujemy pierwsze zamówienia na szyby QGlass. Nie zatrzymujemy się w inwestycjach – kontynuujemy projekt 2D Glass, który zakończy się w bieżącym roku. Będziemy konsekwentnie zwiększać moce produkcyjne w ramach „nowej ery kwantowej”, aby w 2024 r. wejść z możliwościami wytwórczymi szyb rzędu 20 tys. m kw. miesięcznie. Uważamy, że w porównaniu z potrzebami rynku jest to wartość konserwatywna. Mamy plan na dywersyfikację i zwiększanie naszych mocy wytwórczych we współpracy z partnerami – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System SA.

Zobacz także: Rośnie liczba skarg na branżę fotowoltaiczną

Większe inwestycje – mniejszy zysk

Skonsolidowany zysk netto spółki w 2021 r. wyniósł 1,7 mln zł wobec 10,2 mln zł w 2020 r. Duży wpływ na wynik miały zwiększone koszty amortyzacji wynikające zarówno z dynamicznie realizowanych inwestycji rozwojowych, jak również przyspieszona amortyzacja rozliczana w strategicznych projektach B+R.

Jak wskazuje ML System, w krótkim terminie aktualna sytuacja geopolityczna generuje wiele wyzwań. Inwazja Rosji na Ukrainę wpływa na łańcuchy dostaw w wielu segmentach gospodarki. W działalności spółki kluczowe znaczenie ma aluminium i szkło.

Pracujemy nad tym, aby minimalizować potencjalny, negatywny wpływ na terminowość dostaw wspomnianych materiałów. W perspektywie długoterminowej zauważamy jednak wiele szans na umocnienie pozycji rynkowej. Presja na wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych będzie postępować, co w konsekwencji wzmocni popyt na nasze produkty. Należy się także spodziewać przyspieszenia procesów transformacji energetycznej w Europie – podsumowuje Dawid Cycoń.

ML System20202021zmiana rdr.
przychody127,3188,848%
wynik operacyjny11,54,4-62%
wynik netto10,21,7-83%
mln zł

RE


ML System zrobił dwa kroki w tył

W 2019 r. zysk netto ML System był nie tylko wyraźnie niższy niż rok wcześniej, ale też niższy niż w 2017 r. O jedną czwartą z rekordowego poziomu spadły przychody, co zarząd tłumaczy przesunięciem rozstrzygnięcia kluczowych dla spółki przetargów publicznych (np. takich, gdzie spółka była jedynym oferentem) oraz z mniejszą ilością realizowanych kontraktów w drugim półroczu.

W minionym roku, zgodnie z zapowiedzią, koncentrowaliśmy się na wzroście marż, odpowiednio selekcjonując kontrakty. W efekcie rentowność EBITDA wzrosła rok do roku o kilka punktów procentowych – powiedział prezes Dawid Cycoń.

W 2019 r. na wyobraźnię inwestorów giełdowych działał program rządowy „Mój Prąd”, który zaowocował w ML System sprzedażą rozwiązań fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych. Spółka pozyskała także największy w historii kontrakt – warte 40 mln zł netto zlecenie na instalacje fotowoltaiczne na obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Pojawiły się też pierwsze zamówienia z krajów skandynawskich, ale na razie przychody z eksportu są śladowe – w strukturze przychodów miały w 2019 r. zaledwie 1-procentowy udział.

W 2019 r. spółka wydała na inwestycje 40 mln zł, a dodatkowo 8 mln zł pochłonęły wydatki na badania i rozwój. Wybudowano halę produkcyjną w ramach projektu Quantum Glass, czyli szyby, która oprócz tradycyjnego zastosowania pozwala też na doświetlanie wnętrz budynków i stanowi aktywny element generujący ekologiczną darmową energię ze słońca.

Planowane moce produkcyjne to 10 tys. m kw. miesięcznie, czyli ok. 100 tys. m kw. rocznie.

ML System20182019zmiana r/r
przychody123,2993,38-24%
wynik operacyjny7,205,12-29%
wynik netto5,653,47-39%
mln zł

Raport za 2018 r.

ML System mocno zwiększył przychody

W czerwcu 2018 r. spółka ML System, oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem, zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jak to często bywa, wyniki w roku poprzedzającym wejście na rynek (i wyjście do inwestorów po kapitał), były wyśrubowane. Spadek zysków – choć symboliczny – mimo wszystko zaskakuje, bo przychody urosły aż o 128 proc., do 123,9 mln zł. Zarząd tłumaczy spadek zysków zwiększeniem amortyzacji, kosztów pracowniczych i podwykonawstwa.

W 2018 r. sprzedaż zagraniczna ML System wyniosła zaledwie 1,9 mln zł, ale powinna ona dynamicznie rosnąć, bo w grudniu 2018 r. firma rozpoczęła sprzedaż gamy produktów fotowoltaicznych do strategicznego partnera, który będzie odpowiedzialny za promocję i dystrybucję oferty ML System w Australii i Nowej Zelandii. Wśród nowych rynków zbytu spółki w ostatnim czasie pojawiły się także Niemcy, Austria, Chorwacja, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Arabia Saudyjska.

W III kwartale 2019 r. ML System planuje rozpoczęcie sprzedaży produktów opartych na ultracienkiem szkle.

Pracujemy nad rozbudową miksu produktowego w kierunku asortymentu zapewniającego wyższą rentowność, tj. rozwiązań BIPV i Smart City. Oczekujemy, że zmiany legislacyjne obligujące do wykorzystywania komponentów aktywnych w budownictwie oraz rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię będą wspierać nasz rozwój − komentuje Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System.

ML System20172018zmiana r/r
przychody54,3123,9128%
wynik operacyjny7,37,2-1%
wynik netto6,15,7-7%
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter