Apator napotkał problemy

01/06/2020

Jeszcze w listopadzie 2019 r. zarząd Apatora przewidywał, że zysk netto w całym roku wyniesie 67 mln zł. To i tak mniej, niż zakładano na początku roku (72-75 mln zł). Skończyło się wynikiem na poziomie 53,4 mln zł, o 21 proc. niższym niż w 2018 r. Wzrosły natomiast przychody (o 5 proc. do 877 mln zł), choć i tak do niższego poziomu niż pierwotnie zakładano (880-920 mln zł).

Zarząd tłumaczy pogorszenie wyników trudniejszą niż oczekiwano sytuacją makroekonomiczną, presją na ceny i marże, mniej korzystnym miksem produktowym oraz sytuacją na rynku pracy (presją na wzrost wynagrodzeń).

Ponadto wynik obniżyły zdarzenia o charakterze jednorazowym, takie jak utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne i rozliczenie projektów w segmencie woda i ciepło.

Kontynuujemy działania mające na celu poprawę naszej efektywności i wydajności. Wdrażamy nowe rozwiązania i technologie, aby jeszcze lepiej zarządzać logistyką dostaw, kosztami i jakością produktów (m.in. udoskonaliliśmy proces badań starzeniowych liczników energii). Optymalizujemy naszą organizację poprzez proces łączenia kolejnych spółek w ramach segmentu EE (Apator Elkomtech i Apator Rector), reorganizujemy spółkę Apator Powogaz, porządkujemy majątek trwały w ramach grupy – powiedział Mirosław Klepacki, prezes Apatora.

Jak przyznał, cele strategiczne spółki na 2020 r. są zagrożone w związku z pandemią, a wydatki inwestycyjne zostaną ograniczone z planowanych 380 mln zł (to plan na lata 2019-2023).

Apator2018 mln zł2019 mln złzmiana r/r
przychody839,34877,595%
wynik operacyjny91,1376,42-16%
wynik netto67,7953,41-21%

Raport za 2018 r.

Apator na krzywej wznoszącej

Toruńska spółka przerwała trwającą trzy lata serię spadku zysku netto. W 2018 r. zarobiła 69,2 mln zł, aż o 63 proc. więcej niż rok wcześniej. Nie przeszkodził w tym spadek przychodów o 6 proc. z rekordowego poziomu 883 mln zł.

Zarząd Apatora skoncentrował się w ubiegłym roku na podnoszeniu efektywności operacyjnej, dokonując zmian organizacyjnych oraz optymalizując koszty i portfel produktowy. Zdecydowanej poprawie uległy wyniki spółek informatycznych: Apator Rector wypracował wyniki zgodne z założeniami, a Apator Elkomtech zanotował przychody i zyski znacznie powyżej zakładanego budżetu.

Osiągnęliśmy zakładane cele finansowe oraz zrealizowaliśmy szereg kluczowych inicjatyw biznesowych i organizacyjnych. Mamy przed sobą dobre perspektywy rozwoju, pozostając rzetelnym partnerem w biznesie i atrakcyjnym pracodawcą – przekonuje Mirosław Klepacki, prezes Apatora.

Pod koniec ubiegłego roku spółka przedstawiła strategię do roku 2023. Zamierza zwiększyć do tego czasu przychody do 1,4 mld zł,  więc o 10 proc. średniorocznie, a wynik EBITDA ma urosnąć średniorocznie o 9proc., do 220 mln zł. Motorem wzrostu będzie rozwój dotychczasowych biznesów oraz rozbudowa portfolio produktowego w kierunku zaawansowanych technologicznie rozwiązań do zarządzania mediami energetycznymi, w tym rozwiązań klasy smart, oraz systemów do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji. W ciągu 5 lat Apator planuje wydać 380 mln zł na inwestycje i utrzymać na poziomie ponad 50 proc. udział eksportu w sprzedaży.

Apator20172018zmiana r/r
przychody883,2827,8-6%
wynik operacyjny62,791,145%
wynik netto42,669,263%

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter