Poziomy banner na głównej

Rekordowy rok TIM-u

01/06/2020

W 2019 r. przychody ze sprzedaży TIM-u wzrosły o 7 proc. do 890 mln zł i było to najwięcej w historii spółki. Ponad 70 proc. osiągnięto w kanale online. Rekordowy był także wynik EBITDA (operacyjny, powiększony o amortyzację), który przekroczył 52 mln zł.

W 2019 roku minęło sześć lat, od kiedy w internecie pojawiła się platforma sprzedażowa TIM.pl. Przez te lata nieustannie doskonaliliśmy nasz hybrydowy model biznesowy, czego efektem są kolejne rekordy – uważa Krzysztof Folta, prezes spółki.

Zarząd dystrybutora przedstawił w ubiegłym roku strategię do 2021 r., która zakłada osiągnięcie 1 mld zł przychodów oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6 proc. (w 2019 r. był to 5,8 proc.).

Aby go zrealizować, będziemy kontynuować rozwój w dotychczasowym, hybrydowym modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych i równolegle rozwijać kompetencje sprzedażowe w alternatywnych modelach handlu materiałami technicznymi (dropshipping, marketplace i B2B2C). Nowe aktywności sprzedażowe mają wygenerować do 2021 r. ponad 10 proc. obrotów TIM nie tylko poprzez dotarcie do nowych klientów, ale także zmianę ról przez część firm dotychczas korzystających z oferty TIM-u – będą one mogły występować na naszej platformie handlowej także w charakterze sprzedawców – dodaje Krzysztof Folta.

Swoje doda też spółka logistyczna 3LP, która w 2019 r. osiągnęła 27 mln zł przychodu ze sprzedaży (+87 proc. r/r) usług, m.in. dzięki rozpoczęciu realizacji kontraktu dla sieci IKEA.

TIM20182019zmiana r/r
przychody830,26890,047%
wynik operacyjny19,8632,5364%
wynik netto15,0919,5730%
mln zł

Raport za 2018 r.

Internetowy TIM zaczął zarabiać

TIM, którego zarząd kilka lat temu przestawił zwrotnicę i skupił się na sprzedaży internetowej, zanotował w 2018 r. rekordowe przychody w wysokości 830 mln zł. Zysk netto wzrósł natomiast do poziomu nienotowanego od 2008 r. Wówczas zbliżony wynik osiągnięto jednak przy niemal o połowę niższych przychodach.

Trudno przewidzieć, czy ówczesną rentowność uda się przebić. Na razie wskaźniki wyraźnie poprawiono względem 2017 r., co było konsekwencją nie tylko poprawy rentowności działalności podstawowej TIM, ale również spółki zależnej 3LP (dołożyła ona się też do wyniku dzięki sprzedaży nieruchomości).

W strukturze sprzedaży Grupy w 2018 roku dominowała sprzedaż przez internet. Ponad 70 proc. towarów i materiałów zostało sprzedanych przez ten kanał sprzedaży. Jest to o 13,7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Sprzedaż usług logistycznych świadczonych przez zwiększyła się natomiast o 251 proc., do 14,4 mln zł.

Zarząd TIM zakłada wzrost przychodów do 1 mld zł do 2021 r. i zwiększenie rentowności EBITDA do 3,6 proc.  Realizacja celu ma być możliwa dzięki równoległemu rozwojowi w funkcjonującym od ponad pięciu lat hybrydowym modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych oraz tworzeniu alternatywnych modeli handlu materiałami technicznymi, które do 2021 roku mają wygenerować powyżej 10 proc. obrotów TIM.

Nasze wyniki za 2018 rok wyraźnie potwierdzają, że hybrydowy model biznesowy sprawdza się, przynosząc co roku kolejne rekordy poziomu przychodów ze sprzedaży. Chcemy zatem w pełni go wykorzystać – tak, by stanowił punkt wyjścia do dalszego rozwoju spółki – mówi Krzysztof Folta, prezes TIM.

TIM20172018zmiana r/r
przychody719,17830,2615%
wynik operacyjny-3,1719,86
wynik netto-3,8415,09
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter