Po ogłoszeniu dobrych wyników TIM zapowiedział nową strategię

04/01/2022

Wstępne dane wskazują, że przychody TIM SA, dystrybutora artykułów elektrotechnicznych wyniosły w grudniu 107,1 mln zł.

 • Przychody TIM SA wzrosły w grudniu o 41,1% rdr. do 107,1 mln zł.
 • W całym 2021 r. przychody wyniosły prawie 1,257 mld zł, czyli o 34,3% więcej niż w 2020 r.
 • Sprzedaż online przyniosła w 2021 r. niemal 887,2 mln zł, tj. o 36,5% więcej niż rok wcześniej. Jej udział w łącznych przychodach TIM-u wyniósł w skali roku 70,6%.

Rok 2021 był dla TIM SA rekordowy i symboliczny. Pod koniec października 2021 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży, liczone narastająco od początku roku, po raz pierwszy w historii przekroczyły 1 miliard złotych.

Od marca 2021 roku przychody ze sprzedaży nieprzerwanie przekraczają poziom 100 milionów złotych. Każdego miesiąca na TIM.pl rejestruje się średnio ponad 1000 nowych klientów biznesowych. Porównanie liczby nowych rejestracji w trzech pierwszych kwartałach 2020 i 2021 roku pokazuje wzrost aż o 34% rok do roku.

Przychody TIM SA w grudniu 2021 r. Dane wstępne

Bardzo dobra sytuacja finansowa TIM-u pozwoliła na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 23 grudnia 2021 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 1,20 zł brutto zaliczki na jedną akcję. Była to pierwsza wypłata oparta o zaprezentowaną w marcu 2021 r. politykę dywidendową spółki na lata 2021-2023. Od dywidendy za 2018 r. (wliczając grudniową zaliczkę) TIM wypłacił swoim akcjonariuszom łącznie już ponad 115 mln zł.

Zobacz także: Przychody w grupie hurtowni elektrotechnicznych Grodno

Znaczące przekroczenie bariery jednego miliarda złotych to oczywisty sukces TIM-u. Jednak zarząd jest świadomy, że konieczne jest dostosowywanie się do zmieniającego się rynku e-commerce, w szczególności oczekiwań klientów, a także jak najlepszego wykorzystania potencjału spółki. Dlatego w pierwszym półroczu tego roku zostanie zaprezentowana nowa strategia działalności TIM SA.

RE


Sprzedaży online zapewnia nam stabilny wzrost przychodów – prezes TIM SA

W listopadzie przychody TIM SA, dystrybutora artykułów elektrotechnicznych, wyniosły 118,2 mln zł. Sprzedaż online miała udział 71%.

Według wstępnych danych, w listopadzie 2021 r. przychody TIM SA wyniosły 118,2 mln zł (+22,6% rdr). Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów osiągnęły 83,7 mln zł (+41,8% rdr).

wyniki TIM SA w listopadzie 2021 r.
Przychody TIM SA w listopadzie 2021 r. Dane wstępne

Suma przychodów od stycznia do listopada 2021 r. wynosi niemal 1,15 mld zł. To aż o 33,7% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Przychody wygenerowane przez sprzedaż online realizowaną przez klientów wzrosły w porównaniu z 11 miesiącami 2020 r. o 35,7%, do 812,1 mln zł.

Za nami trzy najlepsze miesiące nie tylko w 2021 roku, ale i w całej, już ponad 34-letniej historii TIM-u. Jeszcze na początku bieżącego roku naszym celem było przekroczenie w danym miesiącu progu 100 milionów złotych przychodów. Od kilku miesięcy poprzeczka znajduje się znacznie wyżej. W listopadzie sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów wzrosła znacznie bardziej niż łączne przychody. To dla mnie powód do optymizmu, odzwierciedla bowiem dynamiczny rozwój sektora e-commerce w Polsce. TIM jako ekspert w e-commerce B2B od wielu lat korzysta z tego trendu. Wierzę, że nowa strategia rozwoju spółki pozwoli nam w przyszłości jeszcze lepiej korzystać ze stale rosnącej popularności sprzedaży online, która zapewnia nam stabilny wzrost przychodów ze sprzedaży – zauważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


Październik to miesiąc-symbol w TIM-ie

W październiku przychody TIM SA, liczone narastająco od 1 stycznia 2021 r., przekroczyły 1 miliard zł. Tym samym TIM zrealizował wszystkie główne cele finansowe zawarte w strategii na lata 2019-2021.

 • W komunikacie z dnia 27 października 2021 r., czyli jeszcze przed zakończeniem miesiąca, TIM SA poinformował, że spółka przekroczyła planowany na ten rok 1 miliard zł przychodów.
 • Za cały październik spółka wygenerowała 120,2 mln zł.

W październiku 2021 r. przychody TIM SA wyniosły 120,2 mln zł (+37,2% rdr.). Suma przychodów po 10 miesiącach 2021 r. przekroczyła 1,03 mld zł (+35,1% rdr.).

TIM to największy pod względem przychodów dystrybutor artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Firma, stawiając przed laty na e-commerce, zrewolucjonizowała nie tylko własny model biznesowy, lecz stała się pionierem sprzedaży produktów elektrotechnicznych online w Polsce oraz liderem całego polskiego e-commerce B2B.

Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA, wspomniał po raz pierwszy o przewidywanym miliardzie w materiałach prasowych w 2014 r. Przychody TIM-u były wtedy poniżej 500 mln zł, a połowę z nich generował kanał internetowy.

Nie brakowało wówczas głosów, że miliard jest całkowicie nierealny. Tymczasem zmiana modelu działania i konsekwentne postawienie na rozwój w obszarze e-commerce, w połączeniu z systematyczną i efektywną pracą całego zespołu TIM-u, pozwoliły nam ten cel osiągnąć i to na ponad dwa miesiące przed końcem roku. Od marca 2021 roku każdy miesiąc zamykamy na poziomie ponad 100 mln zł. We wrześniu po raz pierwszy przekroczyliśmy 120 mln zł, a rozwój naszego e-commerce pozwala nam zakładać dalszy dynamiczny wzrost przychodów w kolejnych miesiącach. Intensywnie pracujemy nad strategią rozwoju na kolejne lata, którą zamierzamy ogłosić na początku przyszłego roku. Jestem przekonany, że zapisane w niej nowe, ambitne cale, pozwolą rozwijać się jeszcze dynamiczniej zarówno TIM-owi, jak i całej Grupie TIM – wspomina Krzysztof Folta.

TIM zrealizował również inne cele finansowe, np. jednostkowa rentowność EBITDA już dawno przekroczyła cel określony w strategii i za ostatnie 12 miesięcy wynosi średnio aż 7,5%.

Spółka dzieli się wypracowanymi zyskami. Za ostatnie trzy lata obrotowe w formie dywidendy wypłaciła już niemal 90 mln zł.

RE


Czy w październiku TIM przekroczy miliard?

Ze wstępnych danych wynika, że sprzedaż w TIM-ie wyniosła we wrześniu ponad 122 mln zł. To o 14 mln więcej niż miesiąc wcześniej, i o 38 mln więcej niż we wrześniu rok temu.

Przychody TIM SA wyniosły we wrześniu 122 277 tys. zł. Liczba ta jest wyższa o 45% rdr. Przez 9 miesięcy tego roku sprzedaż osiągnęła poziom 911 411 tys. zł (więcej o 35% rdr.). Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, planowany próg 1 miliarda zostanie przekroczony w październiku.

przychody TIM wrzesien 21
Wyniki finansowe TIM SA za wrzesień 2021 r. Dane wstępne

Kanał internetowy wygenerował we wrześniu prawie 84 mln zł. Jego udział w sprzedaży ogółem wyniósł 69%.

Cały 2020 rok zamknęliśmy jednostkowo na poziomie 935 milionów przychodów ze sprzedaży. W tym roku TIM mierzy zdecydowanie wyżej, a symboliczny poziom miliarda rocznych przychodów naturalnie przekroczymy już w pierwszej części czwartego kwartału. Jesień to dla nas okres najbardziej wytężonej pracy w związku z największym popytem na artykuły elektrotechniczne. To jednak nie wszystko. Intensywnie pracujemy nad projektem TIM 2.0, który pozwoli nam na dalsze skalowanie biznesu poprzez jeszcze sprawniejszy rozwój alternatywnych modeli sprzedaży, a tym samym bardziej dynamiczne zwiększanie udziału nowego asortymentu w naszych przychodach – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Zobacz także: Krzysztof Folta wprowadza czwartą spółkę na giełdę

RE


„Okres wakacyjny pokazał siłę naszego biznesu” – prezes TIM SA

Po raz pierwszy w historii TIM SA wzrost miesięcznych przychodów ze sprzedaży przekroczył 50 proc. rdr.

Szacunkowe dane wskazują, że dystrybutor artykułów elektrotechnicznych TIM SA osiągnął w sierpniu 2021 r. przychody netto ze sprzedaży 108 721 tys. zł. W zestawieniu z sierpniem poprzedniego roku wielkość ta wzrosła o 53,8%. W okresie styczeń-sierpień sprzedaż w TIM-e wyniosła 789 133 tys. zł (wzrost o 33,4%).

W hybrydowym modelu działalności TIM-u dominuje sprzedaż online – w sierpniu stanowiła 71,6% przychodu i wygenerowała 77 942 tys. zł – więcej o 53% rdr.

wyniki finansowe tim w sierpniu 2021
Wyniki finansowe TIM SA w sierpniu 2021 r. Dane wstępne

Okres wakacyjny pokazał siłę naszego modelu biznesowego. W sierpniu zanotowaliśmy rekord wszech czasów pod względem liczby klientów – było ich ponad 14 tysięcy (+30% rdr.). Przed nami jesień, która tradycyjnie jest najlepszym okresem sprzedażowym w roku. Wierzę, że tak będzie i teraz – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Kolejna inwestycja w centrum logistycznym

W Grupie TIM znajduje się 3LP SA specjalizujące się w usługach logistycznych dla sektora e-commerce. W obecnie funkcjonujących obiektach 3LP zarządza powierzchnią ok. 80 tys. mkw. Pod koniec sierpnia 2021 r. nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy na potrzeby kolejnej inwestycji w podwrocławskich Siechnicach. Od kwietnia 2022 roku, po oddaniu do użytku nowej, w pełni zautomatyzowanej hali o powierzchni 25 tys. mkw., będzie to już ponad 105 tys. mkw. To zwiększy potencjał operacyjny spółki w zakresie obsługi klientów spoza Grupy TIM.

Spółka 3LP przygotowuje się do wejścia na GPW.

RE


Rekordowa sprzedaż online w TIM-ie

Po raz piąty miesięczne przychody TIM-u wyniosły powyżej 100 milionów złotych. W lipcu firma zanotowała rekordową sprzedaż online.

 • W lipcu 2021 r. szacunkowe przychody TIM SA wyniosły prawie 106 mln zł.
 • Lipiec to piąty miesiąc w tym roku ze sprzedażą powyżej 100 mln zł.
 • TIM zanotował w lipcu rekordową sprzedaż w kanale internetowym.

Według wstępnych danych TIM SA osiągnął w lipcu przychody netto ze sprzedaży w wysokości 105 960 tys. zł. W porównaniu do lipca ubiegłego roku wartość ta jest wyższa o 22,7%. Od początku roku sprzedaż wyniosła 680 412 tys. zł (wzrost o 30,6% rdr.).

Kanał e-commerce wygenerował przychód 77 705 tys. zł, czyli więcej o ok. 30,6% rdr. Sprzedaż internetowa stanowiła ponad 73% przychodów TIM-u.

przychody TIM w lipcu 2021 r.
Przychody TIM SA w lipcu 2021 r. Dane wstępne

W przekroczeniu, już piąty miesiąc z rzędu, bariery 100 milionów złotych nie przeszkodziła nam nawet mniejsza niż przed rokiem liczba dni roboczych w lipcu (22 vs 23). Przełożyła się ona, podobnie jak okres wakacyjny, na niższą dynamikę wzrostu miesięcznej sprzedaży rok do roku, jednak bardzo cieszy mnie struktura asortymentowa sprzedaży za miniony miesiąc i wyższy niż w czerwcu udział w niej produktów wysokomarżowych. Wzrósł także – do ponad 73% – udział sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


TIM znów powyżej 100 milionów

Maj był w TIM-ie podobny do kwietnia. Największy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych znów przekroczył 100 milionów zł.

 • W maju 2021 r. szacunkowe przychody TIM wyniosły 101,5 mln zł.
 • Maj jest trzecim miesiącem w tym roku ze sprzedażą powyżej 100 mln zł.
 • Znacząco wzrosła sprzedaż online.

Wstępne dane wskazują, że TIM SA osiągnął w maju 2021 r. przychody w w wysokości 101 478 tys. zł. Oznacza to wzrost o 33,4% w porównaniu do maja ubiegłego roku. W okresie od stycznia do maja sprzedaż wyniosła 464 575 tys. zł (29,3% rdr.).
Znacząco wzrosła sprzedaż w kanale e-commerce, bo aż o 45,4% rdr. Jej wartość wyniosła 75 540 tys. zł wobec 51 959 tys. zł w maju 2020 r.

wstępne dane TIM za maj 2021
TIM – dane szacunkowe za maj 2021

RE


TIM rozwinął współpracę z hurtowniami

 • W I kwartale 2021 roku przychody Grupy Kapitałowej TIM wzrosły o 14,3 proc. rdr.
 • Główna ich część została wypracowana przez TIM S.A., czyli dystrybutora artykułów elektrotechnicznych.
 • Pogarszająca się dostępność produktów skłoniła hurtownie do współpracy z TIM S.A.
 • Segment kabli i przewodów zanotował dużą dynamikę sprzedaży.

W I kwartale 2021 roku przychody Grupy Kapitałowej TIM wyniosły 274 374 tys. zł i były o 14,3% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największy udział w przychodach miał TIM S.A. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 roku spółka wypracowała 258 416 tys. zł przychodów, czyli o 21,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody TIM S.A. ze sprzedaży w kanale e-commerce wyniosły 174 759 tys. zł, co stanowiło 67,6% przychodów spółki.

W I kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa TIM wygenerowała zysk netto w wysokości 13 468 tys. zł wobec 539 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, przy czym wynik netto TIM S.A. wyniósł 11 928 tys. zł (4 514 tys. zł w I kwartale 2020 roku).

Dynamiczny wzrost sprzedaży był efektem wielu aktywności sprzedażowych podejmowanych przez TIM SA, utrzymywania pozytywnego trendu w obszarze rosnącej liczby klientów oraz wykorzystania hybrydowego modelu sprzedaży łączącego zalety sprzedaży online ze wsparciem przez wykwalifikowanych specjalistów w sieci sprzedaży. Dodatkowo prowadzone były prace mające na celu poprawianie widoczności platformy TIM.pl – jej pozycjonowanie w organicznych, jak i płatnych wynikach wyszukiwania.

Wzrósł udział resellerów

Największą część swojej sprzedaży spółka generuje we współpracy z hurtownikami. Długofalowo w strukturze sprzedaży obserwowany był trend spadkowy udziału firm zaopatrujących się w TIM-ie w towary do dalszej odsprzedaży. Zmiana sytuacji nastąpiła w pierwszym kwartale 2021 r. – udział resellerów wzrósł o 1,1 pp. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jest to w głównej mierze spowodowane pogarszającą się dostępnością produktów, szczególnie z kategorii kabli i przewodów oraz odpowiednim zabezpieczeniem przez TIM zapasu magazynowego, co gwarantowało dostępność takich produktów z magazynu TIM-u.

Poprawa rentowności sprzedaży kabli i przewodów

W I kwartale 2021 roku w strukturze asortymentowej sprzedaży TIM S.A. można było zauważyć odstępstwo od wyników zanotowanych rok wcześniej. W okresie tym grupą z największym udziałem w sprzedaży (34,4%) była grupa „Kable i przewody”. Przychody ze sprzedaży kabli i przewodów wyniosły 88 903 tys. zł, co jednocześnie stanowiło drugą co do wielkości dynamikę sprzedaży. Sytuacja ta spowodowana była zwiększającym się popytem na tę grupę asortymentową, przy jednoczesnym ograniczeniu podaży ze strony producentów, wynikającym z utrudnionego dostępu do tworzywa niezbędnego do produkcji powłok i izolacji kablowych. Dzięki prowadzonej przez spółkę polityce zamawiania i magazynowania, dostępność kabli i przewodów z magazynu TIM-u była na wystarczającym poziomie, aby zwiększyć obroty i jednocześnie poprawić rentowność sprzedaży w tej grupie.

przychody TIM 1 kwartał 2021
. Przychody ze sprzedaży TIM S.A. według grup asortymentowych

RE


Sto milionów po raz drugi – kwiecień w TIM SA

 • W kwietniu przychody TIM znów przekroczyły 100 mln.

Ze wstępnych szacunków wynika, że w kwietniu 2021 r. miesięczna sprzedaż TIM SA wyniosła niemal 101 mln zł. W porównaniu z kwietniem 2020 r. oznacza to wzrost o rekordowe 49,7%.

Sprzedaż w kanale e-commerce urosła jeszcze szybciej – o 54,3% rdr. Sprzedaż online przyniosła w kwietniu 2021 r. 73,8 mln zł, a to oznacza, że jej udział w całkowitych przychodach TIM-u wyniósł 73,1%. Przez cztery miesiące 2021 r. kanał e-commerce wygenerował już ponad ćwierć miliarda złotych (251,1 mln zł, +23,6% rdr.).

Całość obrotów TIM-u wzrosła od stycznia do kwietnia o 28,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., do niemal 363,1 mln zł.

Nic dwa razy się nie zdarza, chyba że mówimy o przekraczaniu przez TIM granicy 100 milionów złotych miesięcznych obrotów. Jeśli spojrzeć na dane z poprzednich lat, kwiecień nie należał do miesięcy, w których osiągaliśmy najwyższe obroty, a dodatkowo w tym roku był krótszy o dwa dni robocze od rekordowego dotychczas marca, w którym po raz pierwszy została przekroczona granica 100 milionów złotych sprzedaży w jednym miesiącu. Marzec 2021 roku, w którym po raz pierwszy osiągnęliśmy trzycyfrowe przychody ze sprzedaży, był niewątpliwie impulsem do jeszcze intensywniejszej i bardziej efektywnej pracy w kolejnym miesiącu, to jednak nie wszystko. Tegoroczny kwiecień stanowi dowód na to, że nasza oferta jest coraz bardziej uniwersalna, kompleksowa, a przy tym odporna na sezonowość. Nieustannie przybywa produktów z bardzo wielu gałęzi asortymentu w ofercie magazynowej, a więc z określoną dostępnością i czasem realizacji. Klienci dostrzegają to i doceniają. To w dużej mierze efekt intensywnego rozwoju alternatywnych modeli sprzedaży, w szczególności marketplace’u hybrydowego – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


Marcowe obroty TIM przekroczyły sto milionów

Jak wynika ze wstępnych szacunków, w marcu 2021 r. po raz pierwszy w historii TIM SA miesięczne przychody ze sprzedaży netto przekroczyły 100 mln zł, i wyniosły 106,5 mln zł. To o 35,5% więcej niż w marcu ub.r. Pierwsze trzy miesiące 2021 r. są już kolejnym kwartałem, w którym szacowane obroty przekroczyły 250 mln zł (262,1 zł, tj. +21,5% rdr.). Rekordową dynamikę rok do roku (+36,8%) zanotował kanał e-commerce, który przyniósł w marcu 72,2 mln zł, zaś w całym pierwszym kwartale – 177,3 mln zł (+14,1% rdr.).

TIM dane finansowe wstępne za marzec 2021
TIM – dane szacunkowe za marzec 2021

Ostatni kwartał 2020 roku był rekordowy, po raz pierwszy bowiem nasze obroty przekroczyły ćwierć miliarda złotych, a doświadczenie poprzednich lat uczyło, że udany czwarty kwartał przekłada się na bardzo dobry pierwszy kwartał nowego roku. Ponad 262 miliony złotych przychodów w pierwszym kwartale 2021 roku potwierdzają tę prawidłowość, a rekordowe obroty w marcu pokazują, jak skalujemy biznes. Nasza satysfakcja jest tym większa, że towarzyszy temu rekordowa dynamika marcowych przychodów ze sprzedaży online, a to wszystko łączy się z najwyższą w historii liczbą rejestracji nowych użytkowników platformy TIM.pl. W tym przypadku przekroczyliśmy inny, symboliczny próg: 2000 nowych potencjalnych klientów. Na siłę i potencjał naszych wzrostów składa się zatem zarówno atrakcyjna, coraz szersza oferta, jak i stale rosnące grono kupujących na TIM.pl. Za nami pierwszy kwartał 2021 roku, a więc dopiero się rozpędzamy – zapowiada Krzysztof Folta.


Luty lepszy o ponad 12 milionów – wstępne wyniki TIM SA

Według wstępnych danych przychody TIM SA wyniosły w lutym 80,5 mln zł.

Lutowe przychody netto ze sprzedaży w TIM-ie zwiększyły się o 12,36 mln zł: z 68,18 mln zł w ubiegłym roku do 80,54 mln zł w roku bieżącym. Sprzedaż zwiększyła się także w porównaniu ze styczniem 2021 r. – o ponad 5 mln zł.
Udział kanału e-commerce wyniósł w lutym 64%. Sprzedaż osiągnęła poziom 51,57 mln zł, tj. więcej o 3,6% rdr.
Po pierwszych dwóch miesiącach br. TIM wypracował łącznie 155,65 mln zł.

TIM dane finansowe za luty 2021 dane wstęne
TIM S.A., dane szacunkowe za luty 2021

Jak czytamy w komunikacie firmy, powodem coraz lepszych wyników jest m.in. współpraca z partnerami biznesowymi w modelu marketplace, czyli poszerzanie oferowanego asortymentu o produkty spoza branży elektrotechnicznej, kupowanych niezależnie od aktualnych warunków atmosferycznych.


TIM – dobry start w nowy rok

W styczniu TIM, dystrybutor artykułów elektrotechnicznych, miał większe przychody niż w ubiegłym roku.

Styczeń 2021 r. przyniósł firmie TIM większą sprzedaż niż rok temu. Przychody wyniosły ponad 75 mln zł, tzn. więcej o 8,8 proc. rdr. W ubiegłym roku było 69 mln zł.

W strukturze sprzedaży kanał e-commerce zanotował wzrost, ale nieznaczny, bo tylko 1,4 proc. rdr. Dał firmie prawie 53,5 mln zł.

To pierwszy w naszej historii styczeń, w którym przychody ze sprzedaży przekroczyły – i to znacząco – 70 milionów złotych. Cieszy mnie to tym bardziej, że ten rekordowy poziom osiągnęliśmy pomimo mniejszej o dwa (21 vs 19) liczby dni roboczych w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku. Oznacza to, że sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy wzrosła z 3,3 mln zł do blisko 4 mln zł, a więc o ponad 20 proc. To bardzo dobre otwarcie roku, jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że część klientów w pierwszym tygodniu stycznia była na urlopach – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

 TIMStyczeń 2020Styczeń 2021Zmiana
Przychody ze sprzedaży towarów w tys. PLN69 04675 1078,8 %
w tym   
Przychody ze sprzedaży towarów e-commerce (w tys. PLN)52 73853 4781,4 %
Przychody TIM w styczniu 2021 r. Dane szacunkowe

RE: Dane szacunkowe


TIM grubo ponad 900 milionów

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA wyniosły w 2020 r. 935,3 mln zł, tj. o 17% więcej niż w 2019 r. Również grudzień był rekordowy – 75,9 mln zł (+25,3% rdr).

Rok 2020 jest pierwszym w ponad 33-letniej historii TIM SA, w którym obroty przekroczyły poziom 900 mln zł i były wyższe o blisko 137 mln zł niż w rekordowym dotychczas 2019 roku. Prawie 70% tej kwoty, tj. 650,1 mln zł (+15,7% rdr) przyniosła sprzedaż online. W samym grudniu 2020 r. szacowane obroty z kanału e-commerce wyniosły 50,4 mln zł (+17,8% rdr).

Choć trudno zaliczyć rok 2020 do udanych, to TIM ma za sobą najlepsze 12 miesięcy w historii spółki. Dynamika wzrostu rocznych obrotów pomiędzy rokiem 2019 i 2020 jest niemal 3-krotnie wyższa od zanotowanej pomiędzy rokiem 2018 i 2019 (17% vs 6,2%), a przychody ze sprzedaży w listopadzie były aż o 36,5% wyższe od zanotowanych rok wcześniej.

Zobacz także: TIM sprzedał Rotopino

Zgodnie ze średnioterminową strategią spółki w 2020 r. dynamicznie rozwijały się alternatywne modele sprzedaży (marketplace hybrydowy, B2B2C). Znacznie zwiększyło się także grono klientów. Podczas wiosennej i jesiennej fali pandemii na platformie TIM.pl rejestrowało się ponad 1000 nowych klientów biznesowych miesięcznie. Uznali, że e-commerce to bezpieczny sposób dokonywania zakupów.

To olbrzymia zasługa wszystkich pracowników TIM-u – przejście w marcu praktycznie z dnia na dzień na model pracy zdalnej miało, wbrew początkowym obawom, wręcz pozytywny wpływ na efektywność poszczególnych obszarów działania biznesowego TIM-u. Nie zakłóciło również procesów pozyskiwania nowych czy obsługi dotychczasowych klientów – podkreśla Krzysztof Folta, prezes TIM SA.

Zobacz także: Krzysztof Folta otrzymał nagrodę specjalną w Konkursie EY Przedsiębiorca Roku

RE


W październiku TIM rozpoczął sprzedaż produktów RTV, AGD i elektroniki użytkowej

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA wyniosły w październiku 2020 r. 87,6 mln zł (+9% rdr.). Poziom dziennych obrotów osiągnął historyczny poziom niemal 4 mln zł, zaś miesięczna sprzedaż w kanale online po raz pierwszy w historii przekroczyła 60 mln zł (61,6 mln zł, +8,2% rdr.).

Szacowane przychody ze sprzedaży po 10 miesiącach 2020 r. osiągnęły niemal 763 mln zł (+14,1% rdr.), z czego 71%, tj. 540,7 mln zł (+15,6% rdr.), przyniósł kanał e-commerce.

Rok temu, w październiku 2019 r. po raz pierwszy przekroczyliśmy granicę 80 mln zł miesięcznych obrotów. Teraz poza najlepszymi w historii miesięcznymi przychodami ze sprzedaży zanotowaliśmy także najlepszy poziom dziennych obrotów. Przy 22 dniach roboczych w październiku 2020 r. wyniosły one bowiem niemal 4 mln zł. Niezmiennie wzbogacamy naszą ofertę o produkty spoza tradycyjnego asortymentu elektrotechnicznego. Robimy to przede wszystkim w modelu dropshippingowym, a więc polegającym na wysyłce produktów z magazynu dostawcy bezpośrednio do klienta. W ten sposób w ostatnich dniach października do oferty TIM.pl dołączyła szeroka gama nieobecnych dotąd produktów RTV, AGD czy elektroniki użytkowej. Jestem przekonany, że w czasach pandemii, gdy klienci poszukują jak najbardziej kompletnej oferty w jednym miejscu, te produkty spotkają się ze sporym zainteresowaniem – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.


Rekordowy rok TIM-u

W 2019 r. przychody ze sprzedaży TIM-u wzrosły o 7 proc. do 890 mln zł i było to najwięcej w historii spółki. Ponad 70 proc. osiągnięto w kanale online. Rekordowy był także wynik EBITDA (operacyjny, powiększony o amortyzację), który przekroczył 52 mln zł.

W 2019 roku minęło sześć lat, od kiedy w internecie pojawiła się platforma sprzedażowa TIM.pl. Przez te lata nieustannie doskonaliliśmy nasz hybrydowy model biznesowy, czego efektem są kolejne rekordy – uważa Krzysztof Folta, prezes spółki.

Zarząd dystrybutora przedstawił w ubiegłym roku strategię do 2021 r., która zakłada osiągnięcie 1 mld zł przychodów oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6 proc. (w 2019 r. był to 5,8 proc.).

Aby go zrealizować, będziemy kontynuować rozwój w dotychczasowym, hybrydowym modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych i równolegle rozwijać kompetencje sprzedażowe w alternatywnych modelach handlu materiałami technicznymi (dropshipping, marketplace i B2B2C). Nowe aktywności sprzedażowe mają wygenerować do 2021 r. ponad 10 proc. obrotów TIM nie tylko poprzez dotarcie do nowych klientów, ale także zmianę ról przez część firm dotychczas korzystających z oferty TIM-u – będą one mogły występować na naszej platformie handlowej także w charakterze sprzedawców – dodaje Krzysztof Folta.

Swoje doda też spółka logistyczna 3LP, która w 2019 r. osiągnęła 27 mln zł przychodu ze sprzedaży (+87 proc. r/r) usług, m.in. dzięki rozpoczęciu realizacji kontraktu dla sieci IKEA.

TIM20182019zmiana r/r
przychody830,26890,047%
wynik operacyjny19,8632,5364%
wynik netto15,0919,5730%
mln zł

Raport za 2018 r.

Internetowy TIM zaczął zarabiać

TIM, którego zarząd kilka lat temu przestawił zwrotnicę i skupił się na sprzedaży internetowej, zanotował w 2018 r. rekordowe przychody w wysokości 830 mln zł. Zysk netto wzrósł natomiast do poziomu nienotowanego od 2008 r. Wówczas zbliżony wynik osiągnięto jednak przy niemal o połowę niższych przychodach.

Trudno przewidzieć, czy ówczesną rentowność uda się przebić. Na razie wskaźniki wyraźnie poprawiono względem 2017 r., co było konsekwencją nie tylko poprawy rentowności działalności podstawowej TIM, ale również spółki zależnej 3LP (dołożyła ona się też do wyniku dzięki sprzedaży nieruchomości).

W strukturze sprzedaży Grupy w 2018 roku dominowała sprzedaż przez internet. Ponad 70 proc. towarów i materiałów zostało sprzedanych przez ten kanał sprzedaży. Jest to o 13,7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Sprzedaż usług logistycznych świadczonych przez zwiększyła się natomiast o 251 proc., do 14,4 mln zł.

Zarząd TIM zakłada wzrost przychodów do 1 mld zł do 2021 r. i zwiększenie rentowności EBITDA do 3,6 proc.  Realizacja celu ma być możliwa dzięki równoległemu rozwojowi w funkcjonującym od ponad pięciu lat hybrydowym modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych oraz tworzeniu alternatywnych modeli handlu materiałami technicznymi, które do 2021 roku mają wygenerować powyżej 10 proc. obrotów TIM.

Nasze wyniki za 2018 rok wyraźnie potwierdzają, że hybrydowy model biznesowy sprawdza się, przynosząc co roku kolejne rekordy poziomu przychodów ze sprzedaży. Chcemy zatem w pełni go wykorzystać – tak, by stanowił punkt wyjścia do dalszego rozwoju spółki – mówi Krzysztof Folta, prezes TIM.

TIM20172018zmiana r/r
przychody719,17830,2615%
wynik operacyjny-3,1719,86
wynik netto-3,8415,09
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter