„Zachęcam do trzymania kciuków za Grupę TIM” – Krzysztof Folta

24/04/2024
Byk giełdowy z napisem TIM

Raport roczny Grupy TIM S.A. za 2023 rok: przychody niższe o 4,8%, a zysk niższy o 46,2%.

Skonsolidowane i jednostkowe przychody ze sprzedaży nie uległy w 2023 r. znaczącej zmianie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły odpowiednio 1,45 i 1,39 mld zł (-4,8% i -4,6% rdr.). Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku takich parametrów jak zysk netto czy EBITDA. Na poziomie skonsolidowanym pierwszy z nich (55 mln zł) był niższy o 46,2% w porównaniu z 2022 r., zaś drugi (99,3 mln zł) – o 38%.

Tak niewielki spadek na poziomie przychodów potwierdza skuteczność i wysoką odporność modelu biznesowego TIM-u na dekoniunkturę na rynku dystrybucji elektrotechniki, którą znacznie wyraźniej widać w przypadku innych parametrów wynikowych. Trzeba jednak obiektywnie stwierdzić, że pomimo tych spadków osiągnięty wynik finansowy oraz ponad 92 miliony złotych dodatnich przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej to duży sukces Grupy Kapitałowej TIM – zauważa Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Klienci TIM-u mniej interesowali się fotowoltaiką

O prawdziwym załamaniu można mówić w przypadku rynku odnawialnych źródeł energii. Przychody TIM-u ze sprzedaży produktów wyłącznie z obszaru instalacji fotowoltaicznych zmniejszyły się w 2023 r. o 55,3% rok do roku, do niespełna 42,3 mln zł. Rok upłynął pod znakiem spadającego zainteresowania inwestowaniem w odnawialne źródła energii i to pomimo możliwości uzyskania dopłat do instalacji fotowoltaicznej skojarzonej z pompą ciepła. Z każdym miesiącem spadały ceny produktów stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych, co oczywiście mocno przełożyło się na wartość realizowanych przychodów z tego asortymentu

Jeśli spojrzeć całościowo na przychody ze sprzedaży TIM-u, tak niewielki ich spadek rok do roku zawdzięczamy w dużej mierze rekordowej, niemal stutysięcznej liczbie klientów. Znaczący wzrost ich liczby rok do roku to trend, z którym mamy do czynienia już od kilku latwskazuje Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

W 2023 r. TIM obsłużył dokładnie 99 945 klientów, zarówno z sektora B2B, jak i B2C, tj. o niemal 19% więcej w porównaniu z rokiem 2022. 68% wygenerowanych przez nich przychodów pochodziło ze zrealizowanej samodzielnie sprzedaży online.

Tymczasem przychody ze sprzedaży logistycznej spółki 3LP wyniosły w 2023 r. 169,4 mln zł, co oznacza wzrost o 3,86% rok do roku. Ze 184 do ponad 247 tysięcy mkw. wzrosła także łączna powierzchnia magazynowa zarządzana przez spółkę w sześciu lokalizacjach.

Pożegnanie z giełdą

W marcu 2023 r., w efekcie wielomiesięcznego, bardzo konkurencyjnego procesu w ramach przeglądu opcji strategicznych, zarząd TIM SA wybrał FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH – spółkę z międzynarodowej Grupy Würth – na inwestora, który wesprze Grupę Kapitałową TIM w dalszym rozwoju. Nowy inwestor chciałby wycofać akcje TIM SA z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Zwieńczeniem ponad ćwierć wieku obecności TIM-u na rynku kapitałowym jest osiągnięcie bardzo atrakcyjnej wyceny, przekraczającej 1,1 mld zł, a wynikającej z ceny (50,69 zł/akcję) w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM SA, jaką zaoferował inwestor. Kolejne miesiące, aż do stycznia 2024 r. upłynęły na procesowaniu  przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na transakcję.

Aktualnie TIM czeka na pozytywną odpowiedź Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na złożony przez spółkę wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Prawdopodobnie po raz ostatni prezentujemy nasze wyniki roczne w formule wynikającej ze statusu spółki publicznej. W lutym 2024 roku minęło 26 lat od pierwszej giełdowej sesji, podczas której były notowane akcje TIM-u. Widząc, w którym miejscu jest dzisiaj TIM, wiem, że nie bylibyśmy w nim bez decyzji o wejściu spółki na rynek kapitałowy oraz zaufania, jakim obdarzyli nas akcjonariusze. Z całego serca, w imieniu zarządu i pracowników TIM-u serdecznie za to dziękuję. Zachęcam do dalszego obserwowania naszej działalności i trzymania kciuków za Grupę Kapitałową TIM – podkreśla Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Zobacz także: Wyniki finansowe grupy hurtowni elektrotechnicznych GRODNO


„Z większym optymizmem myślę raczej dopiero o drugiej połowie roku” – prezes TIM SA

Przychody dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA w styczniu 2024 roku

Wstępne dane wskazują, że przychody netto ze sprzedaży w TIM SA wyniosły w styczniu 2024 r. niemal 104,1 mln zł (-11% rdr.). Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów TIM-u osiągnęła w tym czasie prawie 73,2 mln zł (-11% rdr.).

przychody TIM w styczniu 2024 r.
Przychody TIM SA w styczniu 2024 r.
Dane szacunkowe

Końcówka miesiąca przyniosła finalizację wezwania do sprzedaży akcji TIM-u, które ogłosiła spółka z międzynarodowej Grupy Würth.Zobacz także: Zgoda na przejęcie TIM-u, ale z nałożonym warunkiem

Sprzedażowo styczeń 2024 roku jest niemal równy pierwszemu miesiącowi 2022 roku (104,3 mln zł). Spadek ten jest efektem trudniejszej sytuacji na rynku i relatywnie wysokiej bazy ze stycznia 2023 roku – jak dotąd, najmocniejszego stycznia w historii TIM-u. Kwestią otwartą pozostają szanse na poprawę koniunktury w kolejnych miesiącach. Z większym optymizmem myślę raczej dopiero o drugiej połowie roku – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

31 stycznia 2024 r. nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia akcji TIM SA przez spółkę FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, będącą częścią Grupy Würth – światowego lidera w zakresie rozwoju, produkcji oraz sprzedaży materiałów montażowych i złącznych. W wyniku drugiego wezwania do sprzedaży akcji (pierwsze nie zakończyło się sukcesem z powodu trwającego postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie koncentracji) FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH nabyła 96,28% akcji TIM-u.

W efekcie Grupa Kapitałowa TIM, którą tworzą TIM SA i spółka logistyczna 3LP SA, dołącza do linii biznesowej Würth Electrical Wholesale Group, która jest jednym z liderów hurtowej sprzedaży materiałów elektrotechnicznych na rynku europejskim. Oba podmioty tworzące Grupę TIM nadal będą działać pod dotychczasowymi nazwami jako samodzielne spółki.

Cieszy mnie tak szeroki odzew akcjonariuszy, którzy skorzystali z bardzo atrakcyjnej oferty. Traktuję to także jako wyraz zaufania wobec perspektyw dalszego rozwoju TIM-u. Jestem przekonany, że połączenie sił z Grupą Würth stwarza bardzo atrakcyjne perspektywy dla wszystkich naszych interesariuszy. Obie spółki tworzące dotychczas Grupę TIM zachowają swoją integralność i zapewnią wszystkim swoim pracownikom doskonałe perspektywy na przyszłość. Historia sukcesów TIM-u będzie kontynuowana – podsumowuje Krzysztof Folta.

RE


„Dekoniunktura dotknęła nas w niewielkim stopniu” – prezes TIM SA

Przychody dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA w grudniu i w całym 2023 roku

Według wstępnych danych przychody netto w TIM SA przekroczyły w 2023 r. poziom
1,38 mld zł (-4,6% rdr.). Natomiast szacowana sprzedaż w grudniu 2023 r. wyniosła 93,5 mln zł (-15,6% rdr.).

Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w 2023 r. ponad 939 mln zł (-6,6% rdr.), zaś w grudniu 2023 r. – 62,6 mln zł (-13,8% rdr.).

Biorąc pod uwagę okoliczności, uważam miniony rok, drugi sprzedażowo w ponad trzydziestopięcioletniej historii TIM-u, za udany – stwierdza Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

wstępne przychody TIM w grudniu i w całym 2023 r.
Przychody TIM SA w grudniu 2023 r. Dane szacunkowe

Warto zauważyć, że pierwsze półrocze 2023 r. od początku było dużym wyzwaniem dla spółki ze względu na negatywny efekt bardzo wysokiej bazy wynikającej z ponadprzeciętnej sprzedaży osiągniętej w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r., głównie z powodu wojny na Ukrainie oraz obaw o łańcuchy dostaw, lecz także zmian w programie finansowania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Z kolei w drugiej połowie minionego roku TIM odczuł skutki wyraźnego spowolnienia w branży budowlanej.

Moim zdaniem, dekoniunktura dotknęła nas w stosunkowo niewielkim stopniu za sprawą naszego modelu biznesowego, co potwierdzają wzrosty zarówno liczba klientów TIM-u, jak i ich lojalności. Sprzedaży w ostatnim miesiącu roku nie sprzyjał kalendarz – grudzień 2023 roku miał bowiem mniej dni roboczych niż grudzień 2022 roku. Jeśli jednak porównamy przychody ze sprzedaży na dzień roboczy w obu tych miesiącach, okaże się, że spadek wyniósł tylko -1,9% rok do roku – zauważa Krzysztof Folta.

RE


TIM nie poprawił wyników sprzed roku. Podsumowanie pierwszego półrocza

Grupa Kapitałowa TIM zakończyła pierwsze 6 miesięcy 2023 r. przychodem ze sprzedaży 732,8 mln zł (-5,1% rdr.) i zyskiem netto na poziomie 32,9 mln zł (-45,5% rdr.). Wzrost jednostkowych przychodów ze sprzedaży zanotowała w tym okresie logistyczna spółka 3LP (80,1 mln zł, +4,2% rdr.).

Przychody ze sprzedaży TIM SA wyniosły w I półroczu 2023 r. ponad 702,8 mln i były niższe o 4,8% od osiągniętych w analogicznym okresie 2022 r. Zysk netto był niższy o 29,3 mln i wyniósł 31,4 mln. Niższy poziom zysku zarząd tłumaczy spadkiem przychodów ze sprzedaży oraz równoległym pogorszeniem rentowności działalności podstawowej.

Wchodząc w 2023 rok, wiedzieliśmy, że będziemy mierzyć się z wyzwaniem porównywania wypracowanych wyników do niestandardowego pierwszego kwartału 2022 roku, który przyniósł ponad 393 milionów złotych przychodów ze sprzedaży i pozostaje najlepszym kwartałem w całej historii TIM-u. Był to okres zakończenia kolejnej tury dopłat do instalacji fotowoltaicznych, zmiany sposobu rozliczeń prosumentów na mniej korzystną oraz najwyższej niepewności rynkowej i obaw o łańcuchy dostaw w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Pierwsza połowa 2023 roku minęła pod znakiem utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji wpływającej na sytuację finansową gospodarstw domowych i przedsiębiorców, słabej koniunktury na rynku budowlanym, spowolnienia i negatywnych perspektyw odzwierciedlonych w spadającym indeksie PMI w przemyśle, jak i dalszej niepewności geopolitycznej. To sprawiło, że wyrównanie czy poprawienie wyników sprzed roku okazało się niemożliwe. Jednakże drugi kwartał 2023 roku przychodowo był już bardzo zbliżony do analogicznego okresu 2022 roku (339,4 mln zł, -1,6% rdr.) – komentuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Wskaźniki na bezpiecznym poziomie

Niższe przychody ze sprzedaży oraz równoległe pogorszenie rentowności działalności podstawowej przełożyły się na niższą EDITDA czy wynik netto – na poziomie skonsolidowanym spadki tych wskaźników wyniosły odpowiednio 42,3% i 45,5%, do 53,3 i 32,9 mln zł.

Zarząd podkreśla, że pomimo tej ujemnej dynamiki są one na bezpiecznym poziomie, zaś kondycja finansowa Grupy TIM jest bardzo dobra. Wskaźniki płynności i zadłużenia pozostają na poziomach zbliżonych do stanu z końca 2022 roku. W kontekście wyników Grupy warto zwrócić uwagę na wzrost jednostkowych przychodów ze sprzedaży spółki 3LP, która rozwija się i otwiera nowe oddziały. Najnowszy znajduje się w Słubicach, zaledwie pięć kilometrów od polsko-niemieckiego przejścia granicznego.

Liczba klientów rośnie

Mimo gorszych wyników sprzedażowych wynikających z obecnych uwarunkowań rynkowych regularnie rośnie liczba klientów TIM-u, co stanowi nieodzowny warunek dalszego rozwoju spółki oraz zaowocuje ponownym dynamicznym przyspieszeniem w momencie poprawy koniunktury.

Wzrosty widać także wśród klientów kluczowych (realizujących sprzedaż wyższą niż 1500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy) oraz lojalnych (zakupy w co najmniej 6 z ostatnich 12 miesięcy). Na koniec czerwca 2023 roku wzrost liczby tych klientów wyniósł odpowiednio 14,7% oraz 5,2%, do poziomu 23 445 i 7 210. Co ważne, wzrost lojalności widać nie tylko w twardych danych sprzedażowych, lecz i w statystykach ruchu internetowego naszego centrum elektrotechniki TIM.pl. O 17% wzrosła bowiem rok do roku liczba wizyt na jednego użytkownika (z 3,87 do 4,5), zaś kanał online uzyskał o 2,8% więcej transakcji pomimo spadku liczby użytkowników.

RE


„Za nami wyjątkowy rok” – prezes TIM SA podsumowuje 2022 rok

Przychody dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA w grudniu i w całym 2022 r.

Wstępne dane pokazują, że przychody TIM SA przekroczyły w 2022 r. poziom 1,45 mld zł. To wzrost o 15,5% w porównaniu z 2021 r. Sprzedaż w grudniu 2022 r. wyniosła niemal 111,2 mln zł (+3,8% rdr.).

Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w 2022 r. prawie 1,01 mld zł wobec 890,1 mln zł w 2021 r. (+13% rdr.), zaś w grudniu 2022 r. – 72,6 mln zł (-3,9% rdr.).

przychody TIM w grudniu 2022 r.
Przychody TIM SA w grudniu 2022 r. Dane szacunkowe

Grudzień 2022 r. liczył jeden dzień roboczy mniej niż analogiczny okres 2021 r. Warto zatem spojrzeć także na sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy. W grudniu 2022 r. wyniosła ona prawie 5,3 mln zł wobec niespełna 4,9 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o ponad 8,7% rdr.

Za nami wyjątkowy rok. Z jednej strony 35 lat obecności na rynku, każdy miesiąc lepszy sprzedażowo od analogicznego w roku 2021, co zaowocowało najwyższymi w historii przychodami ze sprzedaży. Z drugiej – wybuch wojny za naszą wschodnią granicą, niestabilne łańcuchy dostaw, rosnąca inflacja. Generalnie zmienność oraz nieprzewidywalność otoczenia ekonomicznego i geopolitycznego stanowią wyzwanie dla biznesu. Dlatego tym serdeczniej pragnę podziękować za ogromny wysiłek w minionych 12 miesiącach wszystkim pracownikom TIM-u. Chcę wyrazić także wdzięczność za zaufanie i udaną współpracę wszystkim naszym dostawcom. Dziękuję również za zaufanie rekordowej liczbie klientów, którzy w 2022 roku wybrali zakupy na TIM.pl – podsumował Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter