„Za nami wyjątkowy rok” – prezes TIM SA podsumowuje 2022 rok

04/01/2023
Byk giełdowy z napisem TIM

Przychody dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA w grudniu i w całym 2022 r.

Wstępne dane pokazują, że przychody TIM SA przekroczyły w 2022 r. poziom 1,45 mld zł. To wzrost o 15,5% w porównaniu z 2021 r. Sprzedaż w grudniu 2022 r. wyniosła niemal 111,2 mln zł (+3,8% rdr.).

Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w 2022 r. prawie 1,01 mld zł wobec 890,1 mln zł w 2021 r. (+13% rdr.), zaś w grudniu 2022 r. – 72,6 mln zł (-3,9% rdr.).

przychody TIM w grudniu 2022 r.
Przychody TIM SA w grudniu 2022 r. Dane szacunkowe

Grudzień 2022 r. liczył jeden dzień roboczy mniej niż analogiczny okres 2021 r. Warto zatem spojrzeć także na sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy. W grudniu 2022 r. wyniosła ona prawie 5,3 mln zł wobec niespełna 4,9 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o ponad 8,7% rdr.

Za nami wyjątkowy rok. Z jednej strony 35 lat obecności na rynku, każdy miesiąc lepszy sprzedażowo od analogicznego w roku 2021, co zaowocowało najwyższymi w historii przychodami ze sprzedaży. Z drugiej – wybuch wojny za naszą wschodnią granicą, niestabilne łańcuchy dostaw, rosnąca inflacja. Generalnie zmienność oraz nieprzewidywalność otoczenia ekonomicznego i geopolitycznego stanowią wyzwanie dla biznesu. Dlatego tym serdeczniej pragnę podziękować za ogromny wysiłek w minionych 12 miesiącach wszystkim pracownikom TIM-u. Chcę wyrazić także wdzięczność za zaufanie i udaną współpracę wszystkim naszym dostawcom. Dziękuję również za zaufanie rekordowej liczbie klientów, którzy w 2022 roku wybrali zakupy na TIM.pl – podsumował Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


TIM ma coraz więcej klientów

Wstępne dane wskazują, że w listopadzie 2022 r. miesięczne przychody netto ze sprzedaży w TIM SA wyniosły 122,9 mln zł (+4% rdr.).

Po 11 miesiącach 2022 r. całkowite przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 1,34 mld zł (+16,5% rdr.), natomiast przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów – 932,8 mln zł (+14,5% rdr.). W samym listopadzie 2022 r. sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów (83,6 mln zł) była zbliżona do poziomu z analogicznego okresu 2021 r.

Pomimo sytuacji rynkowej, która jest coraz większym wyzwaniem, każdy miesiąc 2022 roku zamykamy z przychodami ze sprzedaży wyższymi niż w analogicznym okresie, rekordowego dotychczas, 2021 roku. Nie inaczej jest z listopadem. W listopadzie 2022 roku z oferty TIM-u skorzystało prawie 21 tysięcy klientów, co oznacza, że pobiliśmy dotychczasowy rekord wszech czasów, zanotowany zaledwie miesiąc wcześniej. Osiągnęliśmy to pomimo mniejszej o jeden liczby dni roboczych w listopadzie w porównaniu z październikiem – podkreśla Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

wstępne dane sprzedaży w TIM SA za listopad
Przychody TIM SA w listopadzie 2022 r. Dane szacunkowe

RE


W październiku z oferty TIM-u skorzystało ponad 20,5 tysiąca klientów

Według wstępnych danych, w październiku 2022 r. miesięczne przychody netto ze sprzedaży w TIM SA wyniosły 128,8 mln zł (+7,1% rdr.).

Po 10 miesiącach 2022 r. całkowite przychody ze sprzedaży są wyższe o 18% niż w analogicznym okresie 2021 r. (1,22 vs 1,03 mld zł), zaś przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów – o 16,3% (849,2 vs 730,3 mln zł).
Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wzrosły w październiku 2022 r. o 0,8% rdr. – do 87,2 mln zł.

wyniki wstępne TIM w październiku 2022 r.
Przychody TIM SA w październiku 2022 r. Dane szacunkowe

Zobacz także: Przychody grupy hurtowni elektrotechnicznych Grodno

Biorąc pod uwagę, że wyniki sprzedażowe marca były nienaturalnie wysokie z powodu wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, co zaowocowało niepewnością w zakresie dostępności produktów, październik był pod względem sprzedaży najlepszym miesiącem 2022 roku. Osiągnęliśmy to pomimo długiego weekendu, który przypadł na ostatni dzień roboczy tego miesiąca. Procentowy wzrost sprzedaży rok do roku był w październiku 2022 roku najwyższy spośród wszystkich miesięcy drugiego półrocza. Rok temu najwyższy poziom sprzedaży zanotowaliśmy we wrześniu, dwa lata temu – w listopadzie. W październiku 2022 roku z oferty TIM-u skorzystało ponad 20,5 tysiąca klientów, co oznacza rekordowy miesiąc w całej historii spółki. To znakomity rezultat niemal w przededniu trzydziestych piątych urodzin TIM-u, które przypadają 25 listopada – podsumowuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


Kanał online jest bardziej odporny na niepewną sytuację rynkową – TIM we wrześniu

Wstępne dane wskazują, że we wrześniu 2022 r. miesięczne przychody TIM SA wyniosły 127,5 mln zł (+4,3% rdr.). Dziewięć miesięcy 2022 r. przyniosło łącznie prawie 1,09 mld zł (+19,4% rdr.).

Szacowane przychody ze sprzedaży w III kw. 2022 r. wyniosły 349,1 mln zł i były wyższe o 3,6% od osiągniętych w analogicznym okresie 2021 r.

Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wzrosły we wrześniu 2022 r. o 6,1% rdr. – do 89,3 mln zł. W całym III kw. 2022 r. osiągnęły 0,25 mld zł (249,7 mln zł, +3,9% rdr.), zaś w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. – 762 mln zł (+18,4% rdr.).

wstępne dane finansowe TIM za wrzesień 2022 r.
Przychody TIM SA we wrześniu. Dane szacunkowe

Po raz drugi w historii przekroczyliśmy poziom miliarda złotych przychodów ze sprzedaży, liczonych narastająco od początku roku. Dokonaliśmy tego w połowie września, a więc niemal półtora miesiąca wcześniej niż w 2021 roku. Cieszy mnie, że dynamika wzrostu sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów na TIM.pl była we wrześniu wyższa od dynamiki wzrostu ogółu przychodów ze sprzedaży. To potwierdza większą odporność tego kanału sprzedaży na dynamicznie zmieniającą się i niepewną sytuację rynkową – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Zgodnie z zaprezentowaną w maju 2022 roku strategią spółki, do 2026 roku przychody TIM-u ze sprzedaży przekroczą w skali roku poziom trzech miliardów złotych. Jednym z kroków do osiągnięcia tego celu ma być uczynienie zakupów na TIM.pl jeszcze łatwiejszymi oraz lepiej dopasowanymi do potrzeb i oczekiwań klientów.

RE


„Grupa TIM jest w znakomitej kondycji finansowej”. Raport za I półrocze

Najwyższe w historii poziomy przychodów ze sprzedaży (772,5 mln zł, +28,2% rdr.), zysku netto (60,4 mln zł, +40,3% rdr.) czy EBITDA (92,5 mln zł, +38,1% rdr.) oraz znacznie wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. wskaźniki rentowności to obraz pierwszej połowy 2022 r. w Grupie Kapitałowej TIM.

  • Skonsolidowane przychody TIM wyniosły 772,5 mln zł, zysk netto 60,4 mln zł.
  • Jednostkowe przychody TIM to 737,9 mln zł, zysk netto 60,8 mln zł.
  • Rośnie segment sprzedażowy „Instalator”.
  • TIM powiększył ofertę o produkty w obszarze OZE i efektywności energetycznej.

Kolejne miesiące są dla obu spółek tworzących Grupę TIM (TIM i 3LP) czasem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, w tym zaprezentowanej w maju br. nowej, długofalowej strategii TIM-u. Spółka jeszcze mocniej koncentruje się na jak najlepszym odpowiadaniu na potrzeby profesjonalistów z branży elektrotechnicznej.

Dynamiczny rozwój technologii, rosnące oczekiwania klientów końcowych oraz zmienna sytuacja rynkowa stanowią obecnie duże wyzwanie. Stąd nowa misja TIM-u: „Ułatwiać pracę profesjonalistom”. Chcemy to osiągnąć zarówno poprzez dostarczanie szerokiej oferty produktowej na rynkowych warunkach, jak i maksymalizację wygody korzystania z platformy e-commerce TIM.pl czy dostęp do wiedzy wspierającej naszych klientów w rozwiązywaniu problemów towarzyszących im w codziennej pracy. Z kolei 3LP konsekwentnie umacnia się na rynku logistyki kontraktowej. Pozyskuje nowych klientów spoza Grupy TIM, rozwija współpracę z dotychczasowymi i jednocześnie uruchamia nowe lokalizacje – zauważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Przychody ze sprzedaży 3LP SA wyniosły w I półroczu 2022 r. 76,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9,2% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Przychody ze sprzedaży usług logistycznych do klientów spoza Grupy TIM wzrosły rok do roku o 6%, do ponad 34,7 mln zł.

TIM ma coraz więcej stałych klientów

Jednostkowe przychody ze sprzedaży TIM SA wzrosły nieco dynamiczniej niż przychody skonsolidowane – o 29,5%, do 737,9 mln zł. Rozkład sprzedaży w I półroczu 2022 r. był bardzo niestandardowy – przychody ze sprzedaży w I kwartale okazały się znacząco wyższe (o 14%) od uzyskanych w II kwartale.

O ile marzec 2022 r. przyniósł poziom sprzedaży, którego powtórzenie w najbliższym czasie będzie wyzwaniem, o tyle klienci dołączający do grona kupujących w TIM-ie zostają ze spółką na dłużej. Na koniec I półrocza 2022 r. liczba klientów kluczowych (realizujących sprzedaż wyższą niż 1500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy) wzrosła o ponad 27% w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2021 r. Grono klientów lojalnych (realizujących zakupy w co najmniej sześciu z ostatnich 12 miesięcy) zwiększyło się w tym samym czasie o 17,6%.

Coraz istotniejszą kategorię sprzedażową stanowią produkty stosowane w obszarze odnawialnych źródeł energii. Sprzedaż samej fotowoltaiki w I półroczu 2022 r. wyniosła 50,8 mln zł, co oznacza wzrost aż o 96% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Wynik ten w dużej mierze został zdeterminowany rekordowym I kwartałem, a w szczególności marcem 2022 r., po którym nastąpiło przewidywane spowolnienie na rynku inwestycji fotowoltaicznych, spowodowane niekorzystnymi zmianami sposobu rozliczania energii wytwarzanej przez prosumentów.

Nie oznaczało to jednak trwałego spadku zainteresowania całą kategorią produktów z zakresu OZE czy efektywności energetycznej, przede wszystkim z uwagi na narastający kryzys energetyczny, z którym przyjdzie się zmierzyć całej Europie. W odpowiedzi na te potrzeby TIM poszerzył w I półroczu 2022 r. swoją ofertę m.in. o pompy cieplne i akcesoria do ich montażu, systemy ogrzewania elektrycznego oraz systemy wentylacji umożliwiające odzyskanie części energii z wymienianego powietrza. W tym samym czasie rozwijane były kompetencje i wiedza techniczna zespołu odpowiedzialnego w Spółce za sprzedaż produktów z tych właśnie kategorii produktowych.

W I kwartale 2022 r. po raz pierwszy w historii grupą klientów z najwyższym udziałem w przychodach TIM-u był segment „Instalator”. Tendencja ta utrzymała się w całym I półroczu 2022 r., w którym segment ten odpowiadał za niemal 44% przychodów ze sprzedaży Spółki – dokładnie tyle samo, ile rok wcześniej przyniosła sprzedaż do grupy „Sprzedawca/hurtownik”.

Wskaźniki rentowności TIM

O ile skonsolidowany zysk netto wzrósł w I półroczu 2022 r. o 40,3% rok do roku, o tyle jednostkowy w tym samym czasie zwiększył się aż o 68,9% rdr., do niemal 60,8 mln zł. W I półroczu 2022 r. wszystkie podstawowe wskaźniki rentowności Grupy TIM istotnie wzrosły w stosunku do I półrocza 2021 r. Dla przykładu: skonsolidowana marża EBITDA wzrosła z 11,1% do 12%, zaś marża zysku netto – z 7,1% do 7,8%.

Bez cienia wątpliwości Grupa Kapitałowa TIM jest w znakomitej kondycji finansowej, dlatego nawet w tak trudnym otoczeniu rynkowym mamy wystarczającą siłę finansową i organizacyjną, by z sukcesem wdrażać ambitną strategię rozwoju TIM-u i 3LP – podsumowuje Piotr Tokarczuk, dyrektor finansowy TIM SA.

RE


TIM: po ośmiu miesiącach przychody zbliżyły się do 1 miliarda

Wstępne informacje o przychodach dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA w sierpniu

Ze wstępnych danych wynika, że w sierpniu 2022 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto wyniosły 115,2 mln zł (+5,9% rdr.). Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wzrosły w sierpniu 2022 r. o 8% rdr., do 84,5 mln zł.

Po ośmiu miesiącach 2022 r. całkowite przychody ze sprzedaży zbliżyły się do 1 miliarda złotych (960,8 mln zł, +21,8% rdr.). Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w tym czasie 672,8 mln zł (+20,3% rdr.).

przychody TIM w sierpniu 2022 r.
Przychody TIM SA w sierpniu. Dane szacunkowe

Sierpniowe dane dają powód do zadowolenia, zwłaszcza w kontekście obecnego otoczenia rynkowego. Sierpień 2022 roku liczył jeden dzień roboczy więcej niż lipiec, więc nie można ich porównywać bezpośrednio, jednakże zanotowaliśmy także wzrost sprzedaży w przeliczeniu na dzień roboczy (5,24 w sierpniu vs 5,07 mln zł w lipcu 2022 r.). Umocniliśmy zatem wielomiesięczny trend, zgodnie z którym sprzedaż na dzień roboczy przekracza poziom pięciu milionów złotych. Dodatkowo po raz pierwszy od marca bieżącego roku wzrost przychodów ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów był wyższy od wzrostu ogółu przychodów ze sprzedaży. Sytuacja makroekonomiczna jest złożona, ale jesteśmy przygotowani na jesień, która od lat tradycyjnie oznacza najwyższy popyt na artykuły elektrotechniczne – zauważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


„Spowolnienie w gospodarce staje się faktem” – Krzysztof Folta

Przychody netto ze sprzedaży TIM SA w lipcu 2022 r.

Ze wstępnych danych wynika, że w lipcu 2022 r. miesięczne przychody netto ze sprzedaży TIM SA wyniosły 106,4 mln zł (+0,4% rdr.).

Sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy była w lipcu 2022 r. wyższa o 5,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. (5,07 vs 4,82 mln zł). Na tegoroczny lipiec przypadło bowiem 21 dni roboczych wobec 22 w 2021 r.

Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów osiągnęły w lipcu 2022 r. ponad 75,9 mln zł, tj. -2,5% rdr. W przeliczeniu na dzień roboczy wzrosły jednak o 2,3% (z 3,53 do 3,61 mln zł). Po siedmiu miesiącach 2022 r. całkowite przychody ze sprzedaży są wyższe o prawie 1/4 (24,3%) niż w analogicznym okresie 2021 r. (845,6 vs 680,4 mln zł), zaś przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów – o 22,2% (588,3 v 481,4 mln zł).

przychody TIM w lipcu 2022 r.
Przychody TIM SA w lipcu 2022 r. Dane szacunkowe

Porównując tegoroczny i zeszłoroczny lipiec, warto mieć na uwadze różną liczbę dni roboczych, co ma duże znaczenie w przypadku e-commerce B2B. Jednak tak czy inaczej, spowolnienie w gospodarce staje się faktem. Symptomy tego było widać już po czerwcu, gdy w naszych szacunkach dotyczących całkowitej sprzedaży zanotowaliśmy jednocyfrowy wzrost rok do roku – po raz pierwszy od stycznia 2021 roku. Cykle w gospodarce są czymś naturalnym, a zatem prędzej czy później czeka nas ożywienie. Nie zamierzamy jednak czekać biernie na ten czas. Staramy się każde zawirowania na rynku postrzegać w kategorii szansy dla naszej firmy. Gdy inni stawiają mury, my stawiamy żagle. Jestem przekonany, że zaprezentowana przez nas w maju długoterminowa strategia rozwoju pozwoli spółce dobrze wykorzystać także okres słabszej koniunktury – stwierdza Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

RE


„Klienci wybierają TIM z uwagi na najszerszą i dostępną od ręki ofertę na rynku” – prezes TIM SA

Ze wstępnych szacunków wynika, że w czerwcu 2022 r. miesięczne przychody największego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA ze sprzedaży netto wyniosły ponad 116 mln zł (+5,6% rdr.). Tym samym szacowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2022 r. osiągnęły poziom 739,2 mln zł (+28,7% rdr.), a w II kwartale 2022 r. – 345,8 mln zł (+10,7% rdr.).

Natomiast przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów osiągnęły w czerwcu 2022 r. poziom zbliżony do zanotowanego w czerwcu 2021 r. (76,2 mln zł, -0,4% rdr.). W całym II kw. 2022 r. było to 235,2 mln zł (+4% rdr.), zaś w I półroczu 2022 r. – po raz pierwszy w historii ponad 0,5 mld zł, tj. 512,4 mln zł (+27% rdr.).

przychody TIM w czerwcu 2022 r.
Przychody TIM SA w czerwcu 2022 r. Dane szacunkowe

Szacowane przychody ze sprzedaży w czerwcu 2022 roku utrzymały się na poziomie z kwietnia i maja. Z jednej strony to dowód na to, jak silny jest „efekt marca”, gdy inwazja na Ukrainę zaowocowała dużą niepewnością i rekordową sprzedażą. Klienci wciąż korzystają z marcowych „zapasów”. Z drugiej strony, widać, że ich decyzje zakupowe cechuje duża ostrożność wynikająca z sytuacji makroekonomicznej. Z kolei ponad 739 milionów złotych, które przyniosło I półrocze 2022 roku, to niemal tyle, ile wyniosły przychody TIM-u w 2018 roku (751,5 mln zł). To dla nas potwierdzenie, że klienci wybierają TIM z uwagi na najszerszą i dostępną od ręki ofertę na rynku, za co niezmiernie dziękujęmówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


W kwietniu TIM odczuł stabilizację w przychodach

TIM S.A., największy dystrybutor elektrotechniki, zanotował w kwietniu przychody w wysokości 115,6 mln zł (+14,5% rdr.). W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. suma szacowanych przychodów ze sprzedaży przekroczyła 509 mln zł (+40,2% rdr.).

W 2021 roku próg pół miliarda złotych przychodów ze sprzedaży został przekroczony w TIM-ie w czerwcu, w bieżącym roku stało się to już po 4 miesiącach.

Pierwsze tygodnie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę przebiegły pod znakiem dużej niepewności klientów w zakresie dostępności produktów oraz ryzyka kolejnych wzrostów cen, co przełożyło się na zwiększony popyt. Efekt tej sytuacji był wyraźnie widoczny w ponadprzeciętnych wynikach przychodowych marca. W kwietniu obserwowaliśmy pewną stabilizację, by nie rzec – uspokojenie w tej kwestii. Dlatego marzec i kwiecień bieżącego roku należałoby rozpatrywać łącznie – podkreśla Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM S.A.

przychody TIM w kwietniu 2022 r.
Przychody jednostkowe TIM S.A. w kwietniu 2022 r. Dane wstępne

Analizując dwa ostatnie miesiące, sprzedaż towarów w marcu i kwietniu 2022 roku wyniosła łącznie 291,1 mln zł, a więc średnio miesięcznie 145,5 mln zł. Dla porównania, średnia miesięczna z marca i kwietnia 2021 roku wyniosła niespełna 103,8 mln zł. Osiągnięty wzrost wynosi więc 40,1% rdr.

Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w kwietniu 2022 r. ponad 79,2 mln zł (+7,4% rdr.), zaś przez cztery miesiące bieżącego roku – prawie 354,7 mln zł (+41,2% rdr.).

RE


Jak prezentuje się TIM po 2021 roku

Rok 2021 zapisze się na trwałe w historii TIM-u, największego w Polsce dystrybutora artykułów elektrotechnicznych. Był to bowiem czas, w którym spółka zrealizowała dwa główne cele finansowe średnioterminowej strategii na lata 2019-2021. Pierwszym było osiągnięcie ponadprzeciętnej rentowności EBITDA. Drugim – znacznie bardziej symbolicznym i działającym na wyobraźnię – przekroczenie przez jednostkowe roczne przychody ze sprzedaży poziomu 1 miliarda złotych, co nastąpiło w ostatnich dniach października.

Skonsolidowane i jednostkowe przychody ze sprzedaży TIM wyniosły w 2021 r. odpowiednio 1,31 i 1,25 mld zł (+23,4% i +33,8% rdr.). Przychody ze sprzedaży 3LP S.A. wzrosły rok do roku o 24% – do prawie 142,2 mln zł.

TIM (mln zł)20212020rdr. %
przychody ze sprzedaży1 252 343935 72733,8%
wynik operacyjny103 25845 382 127%
zysk netto82 53136 039129%
Wyniki finansowe jednostkowe TIM S.A. za 2021 r. w mln zł

TIM zapowiada nową strategię

Rynek e-commerce B2B w całej Europie rozwija się bardzo dynamicznie, a kolejne prognozy tempa wzrostu zazwyczaj okazują się niedoszacowane. Najnowsze, bazujące na przewidywaniach amerykańskiego Departamentu Handlu, zakładają, że wartość obrotów w tym segmencie osiągnie w Europie w 2025 roku niemal 2 biliony dolarów wobec 1,15 bln w 2021 r.

Zarówno te szacunki, jak i sukces naszej dotychczasowej strategii pozwalają nam patrzeć optymistycznie w przyszłość oraz stawiać przed TIM-em nowe, ambitne cele. Zaprezentujemy je już w maju w nowej strategii spółki – zapowiada Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Wzrasta liczba klientów TIM-u

Rok 2021 był dla TIM-u rekordowy również pod względem liczby klientów. Spółka pozyskała 24,4 tys. nowych użytkowników platformy TIM.pl wobec 18 tys. pozyskanych w 2020 roku (+35,7% rdr.). Z kolei łączna liczba klientów, którzy w 2021 r. przynajmniej raz dokonali zakupu, wyniosła niemal 51,8 tys. wobec 33,8 tys. w roku 2020 (+53,1% rdr.). Na koniec grudnia 2021 r. liczba klientów kluczowych, czyli realizujących sprzedaż wyższą niż 1500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosiła 18 102 (+25,2% rdr).

To rekordowe wartości i dynamiki wzrostu. Co ważne, zanotowane w roku, gdy obostrzenia epidemiczne, w tym ograniczenia w prowadzeniu tradycyjnego handlu, były już znacznie mniejsze. To potwierdzenie, że mamy do czynienia z trwałym trendem. W minionym roku o 18,7 procent wzrosła także liczba klientów lojalnych, a więc takich, którzy w ostatnich dwunastu miesiącach dokonali zakupów w co najmniej sześciu z nich. To wskazuje na coraz większe przekonanie klientów do naszego modelu działania oraz istotnych przewag konkurencyjnych, dzięki którym klienci wybierają właśnie TIM – zauważa Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

Rok 2021 upłynął pod znakiem bardzo dobrej koniunktury w sektorze odnawialnych źródeł energii. Przychody TIM-u ze sprzedaży materiałów związanych z rynkiem fotowoltaicznym wyniosły 79,4 mln zł, co oznacza wzrost o 134,5% w stosunku do roku 2020. Udział fotowoltaiki w całkowitej sprzedaży wyniósł 6,34% (+2,7 pp. rdr.). W minionym roku TIM poszerzył swoją ofertę OZE także o pompy ciepła.

TIM w świetnej kondycji finansowej

Grupa Kapitałowa TIM wypracowała w 2021 r. zysk netto w wysokości 91,8 mln zł, co oznacza wzrost o 147,2% rdr., zaś sam TIM – 82,5 mln zł (+129,0%). Skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom niemal 144,6 mln zł, co oznacza wzrost o 79,6% w stosunku do 2020 roku. Na wynik netto wpłynęła przede wszystkim poprawa rentowności operacyjnej w obu spółkach Grupy. Wzrost kosztów działalności operacyjnej był wolniejszych od wzrostu przychodów. Skonsolidowany zysk operacyjny osiągnął 121,6 miliona złotych i był wyższy o 108,4% w stosunku do roku 2020.

Bardzo dobra kondycja finansowa Grupy TIM pozwala spółkom na dalszy dynamiczny rozwój, a TIM-owi – na realizację polityki dywidendowej na lata 2021-2023, zaprezentowanej wiosną 2021 r.

W latach 2019-2021 TIM wypłacił akcjonariuszom łącznie 93,2 mln zł w ramach dywidendy.  W samym tyko 2021 r. do akcjonariuszy spółki trafiło aż 48,8 mln zł.

Potrojenie powierzchni magazynowej w dwa lata

Koniunktura na polskim i europejskim rynku e-commerce sprzyja także spółce 3LP, wyspecjalizowanej w usługach logistyki kontraktowej właśnie dla tego sektora. O ile przychody spółki ze sprzedaży wzrosły o niemal 1/4 rdr., o tyle w przypadku przychodów ze sprzedaży usług logistycznych dla klientów zewnętrznych (a więc innych niż TIM SA) wzrost ten wyniósł aż 47% rdr. (do 62,4 mln zł). 3LP SA planuje wkrótce debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Kolejny rok dynamicznych wzrostów przychodów 3LP, to z jednej strony efekt szybkiego wzrostu skali działalności klientów tej spółki, działających na atrakcyjnym i silnie rosnącym rynku e-commerce. Przypomnę, że są wśród nich takie firmy jak IKEA czy Oponeo.pl. Z drugiej strony, to wynik konsekwentnego pozyskiwania kolejnych zewnętrznych partnerów biznesowych. Plany rozwoju na kolejne lata są niezwykle ambitne. W ich realizacji pomogą także środki pozyskane z IPO – mówi Krzysztof Folta, pełniący także funkcję przewodniczego Rady Nadzorczej 3LP SA.

Strategia rozwoju 3LP zakłada szybki wzrost całkowitej zarządzanej powierzchni magazynowej – z obecnych 80 tys. mkw. do 180 tys. mkw. pod koniec 2022 i 240 tys. mkw. pod koniec 2023 r. Obecnie w Siechnicach, gdzie znajduje się centrala i główne centrum logistycznej spółki, trwa budowa kolejnej hali magazynowej o powierzchni 25 tys. mkw. 60% tej powierzchni zajmie pełna automatyka (shuttle system).

RE


W marcu TIM obsłużył prawie 19 tysięcy klientów

Według wstępnych danych przychody TIM SA ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wyniosły w marcu 2022 r. 175,5 mln zł, zaś w całym I kwartale 2022 r. – 393,4 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 64,8% oraz 50,1% w porównaniu z analogicznymi okresami 2021 r.

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w marcu 2022 r. 120,9 mln zł (+67,4% rdr.), zaś w całym I kwartale 2022 r. – 275,4 mln zł (+55,3% rdr.).

Nasze szacowane przechody ze sprzedaży po pierwszym kwartale 2022 roku przekroczyły poziom, jaki osiągnęliśmy przez pierwsze cztery miesiące 2021 roku (363 mln zł). Jesteśmy o niecałe 107 milionów złotych od osiągnięcia narastająco progu pół miliarda złotych. Marzec 2022 roku to miesiąc, jakiego sprzedażowo nie doświadczyliśmy w całej historii TIM-u. W dużej części to efekt dynamicznie rosnącej liczby klientów. W marcu 2022 roku obsłużyliśmy prawie 19 tysięcy klientów – to niemal tyle samo co przez cały pierwszy kwartał 2021 roku. Rośnie udział przychodów od firm wykonawczych. W marcu 2022 roku wygenerowały one 48% naszej sprzedaży wobec 35% w marcu 2021 roku – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

wielkość sprzedaży TIM w marcu 2022 r.
Przychody ze sprzedaży TIM SA w marcu 2022 r. Dane wstępne

Sytuacja na polskim i światowych rynkach, będąca konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę, stała się niezwykle zmienna i jeszcze trudniejsza do prognozowania. Rosnące ceny surowców i energii przełożyły się na bardzo dużą skalę podwyżek u dostawców TIM-u. Niektórzy z nich zdecydowali się na aktualizację swoich ogólnych warunków handlowych, dopasowując je do zmiennej sytuacji rynkowej. To oczywiście ma wpływ także na warunki cenowe, jakie TIM może zaoferować swoim klientom.

Nasza polityka zakupów i zarządzania zapasem magazynowym pozwalają zapewniać klientom TIM-u nieprzerwany dostęp do bardzo szerokiej oferty produktowej, co pozostaje jedną z naszych najważniejszych przewag konkurencyjnych. Podwyżki cen asortymentu są konsekwencją podwyżek w całym łańcuchu dostaw – zaznacza Krzysztof Folta.

Zarząd TIM SA podkreślił w komunikacie, że spółka nie prowadzi działalności operacyjnej poza granicami Polski, a przychody niemal w stu procentach pochodzą ze sprzedaży produktów na terenie Polski. Tak więc w tym aspekcie to, co dzieje się za wschodnią granicą Polski, pozostaje bez wpływu na działalność TIM-u. Spółka kontynuuje także rozpoczęte wcześniej projekty: proces IPO spółki 3LP oraz prace nad strategią TIM-u 2022+. Efekty drugiego z nich zaprezentujemy prawdopodobnie w maju 2022 roku – zapowiada.

26 kwietnia 2022 r. TIM ogłosi jednostkowe i skonsolidowane wyniki za rok 2021, zaś 25 maja 2022 r. – raport za I kwartał 2022 r.

RE


TIM: historyczny wzrost w kanale e-commerce

Według wstępnych danych przychody TIM SA ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wzrosły w lutym 2022 r. aż o 53,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. i wyniosły ponad 79 mln zł. Łączne przychody ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów osiągnęły poziom ponad 113,6 mln zł (+41,1% rdr.).

Po dwóch miesiącach 2022 r. narastające przychody ze sprzedaży wyniosły według szacunków niemal 218 mln zł, tj. o 40% więcej niż po dwóch pierwszych miesiącach 2021 r. W przypadku przychodów ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wzrost był jeszcze wyższy – za okres styczeń-luty 2022 r. sięgnął on aż 47,1% rdr. (154,5 vs 105 mln zł).

Przychody ze sprzedaży TIM SA w lutym 2022 r. Dane wstępne

Luty to najkrótszy miesiąc i 20 dni roboczych, jednak były one dla TIM-u wyjątkowe. Nasza sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy osiągnęła rekordowe niemal 5,7 miliona złotych. Ponad 53-procentowa dynamika wzrostu sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów jest najwyższa w historii obecności spółki w e-commerce – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Zarząd TIM-u zdecydował o przeznaczeniu 100 tysięcy złotych na wsparcie Ukrainy i jej mieszkańców, mierzących się z konsekwencjami agresji Rosji na ten kraj. Pomoc trafi zarówno do uchodźców w Polsce, jak i osób oraz instytucji na terenie Ukrainy.

RE


Przychody TIM w styczniu: dzień roboczy to ponad 5,2 mln zł

Według wstępnych danych przychody TIM SA wyniosły w styczniu 2022 r. ponad 104,2 mln zł, tj. o 38,8% więcej niż w styczniu 2021 r.

To pierwszy w historii TIM SA styczeń oraz jedenasty miesiąc z rzędu, w którym przychody ze sprzedaży przekroczyły 100 milionów złotych.

Mamy do czynienia z trwałym trendem, któremu nie zagroził nawet okres świąteczno-noworoczny połączony z długim weekendem. Oficjalnie styczeń 2022 r. liczył 21 dni roboczych, jeśli jednak przyjmiemy, że większość firm miała jeszcze dodatkowy dzień wolny za przypadający w sobotę Nowy Rok, okaże się, że sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy de facto przekroczyła w minionym miesiącu 5,2 mln zł – zauważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w styczniu 2022 r. ponad 75,4 mln zł, tj. o 41,1% więcej niż rok wcześniej.

przychody ze sprzedaży TIM w styczniu 2022 r.
Przychody ze sprzedaży TIM SA w styczniu 2022 r. Dane wstępne

Sprzedaż realizowana przez TIM w ostatnim pełnym tygodniu stycznia miała również dodatkowy, pomocowy wymiar – spółka zdecydowała się przekazać na rzecz 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy złotówkę od każdego złożonego w tym czasie zamówienia. Dodatkowo została udostępniona  wirtualna eSkarbonkę Orkiestry, którą zasilali wpłatami zarówno klienci TIM, jak i pracownicy.

RE


Po ogłoszeniu dobrych wyników TIM zapowiedział nową strategię

Wstępne dane wskazują, że przychody TIM SA, dystrybutora artykułów elektrotechnicznych wyniosły w grudniu 107,1 mln zł.

  • Przychody TIM SA wzrosły w grudniu o 41,1% rdr. do 107,1 mln zł.
  • W całym 2021 r. przychody wyniosły prawie 1,257 mld zł, czyli o 34,3% więcej niż w 2020 r.
  • Sprzedaż online przyniosła w 2021 r. niemal 887,2 mln zł, tj. o 36,5% więcej niż rok wcześniej. Jej udział w łącznych przychodach TIM-u wyniósł w skali roku 70,6%.

Rok 2021 był dla TIM SA rekordowy i symboliczny. Pod koniec października 2021 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży, liczone narastająco od początku roku, po raz pierwszy w historii przekroczyły 1 miliard złotych.

Od marca 2021 roku przychody ze sprzedaży nieprzerwanie przekraczają poziom 100 milionów złotych. Każdego miesiąca na TIM.pl rejestruje się średnio ponad 1000 nowych klientów biznesowych. Porównanie liczby nowych rejestracji w trzech pierwszych kwartałach 2020 i 2021 roku pokazuje wzrost aż o 34% rok do roku.

Przychody TIM SA w grudniu 2021 r. Dane wstępne

Bardzo dobra sytuacja finansowa TIM-u pozwoliła na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 23 grudnia 2021 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 1,20 zł brutto zaliczki na jedną akcję. Była to pierwsza wypłata oparta o zaprezentowaną w marcu 2021 r. politykę dywidendową spółki na lata 2021-2023. Od dywidendy za 2018 r. (wliczając grudniową zaliczkę) TIM wypłacił swoim akcjonariuszom łącznie już ponad 115 mln zł.

Znaczące przekroczenie bariery jednego miliarda złotych to oczywisty sukces TIM-u. Jednak zarząd jest świadomy, że konieczne jest dostosowywanie się do zmieniającego się rynku e-commerce, w szczególności oczekiwań klientów, a także jak najlepszego wykorzystania potencjału spółki. Dlatego w pierwszym półroczu tego roku zostanie zaprezentowana nowa strategia działalności TIM SA.

RE


Sprzedaży online zapewnia nam stabilny wzrost przychodów – prezes TIM SA

W listopadzie przychody TIM SA, dystrybutora artykułów elektrotechnicznych, wyniosły 118,2 mln zł. Sprzedaż online miała udział 71%.

Według wstępnych danych, w listopadzie 2021 r. przychody TIM SA wyniosły 118,2 mln zł (+22,6% rdr). Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów osiągnęły 83,7 mln zł (+41,8% rdr).

wyniki TIM SA w listopadzie 2021 r.
Przychody TIM SA w listopadzie 2021 r. Dane wstępne

Suma przychodów od stycznia do listopada 2021 r. wynosi niemal 1,15 mld zł. To aż o 33,7% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Przychody wygenerowane przez sprzedaż online realizowaną przez klientów wzrosły w porównaniu z 11 miesiącami 2020 r. o 35,7%, do 812,1 mln zł.

Za nami trzy najlepsze miesiące nie tylko w 2021 roku, ale i w całej, już ponad 34-letniej historii TIM-u. Jeszcze na początku bieżącego roku naszym celem było przekroczenie w danym miesiącu progu 100 milionów złotych przychodów. Od kilku miesięcy poprzeczka znajduje się znacznie wyżej. W listopadzie sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów wzrosła znacznie bardziej niż łączne przychody. To dla mnie powód do optymizmu, odzwierciedla bowiem dynamiczny rozwój sektora e-commerce w Polsce. TIM jako ekspert w e-commerce B2B od wielu lat korzysta z tego trendu. Wierzę, że nowa strategia rozwoju spółki pozwoli nam w przyszłości jeszcze lepiej korzystać ze stale rosnącej popularności sprzedaży online, która zapewnia nam stabilny wzrost przychodów ze sprzedaży – zauważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


Październik to miesiąc-symbol w TIM-ie

W październiku przychody TIM SA, liczone narastająco od 1 stycznia 2021 r., przekroczyły 1 miliard zł. Tym samym TIM zrealizował wszystkie główne cele finansowe zawarte w strategii na lata 2019-2021.

  • W komunikacie z dnia 27 października 2021 r., czyli jeszcze przed zakończeniem miesiąca, TIM SA poinformował, że spółka przekroczyła planowany na ten rok 1 miliard zł przychodów.
  • Za cały październik spółka wygenerowała 120,2 mln zł.

W październiku 2021 r. przychody TIM SA wyniosły 120,2 mln zł (+37,2% rdr.). Suma przychodów po 10 miesiącach 2021 r. przekroczyła 1,03 mld zł (+35,1% rdr.).

TIM to największy pod względem przychodów dystrybutor artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Firma, stawiając przed laty na e-commerce, zrewolucjonizowała nie tylko własny model biznesowy, lecz stała się pionierem sprzedaży produktów elektrotechnicznych online w Polsce oraz liderem całego polskiego e-commerce B2B.

Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA, wspomniał po raz pierwszy o przewidywanym miliardzie w materiałach prasowych w 2014 r. Przychody TIM-u były wtedy poniżej 500 mln zł, a połowę z nich generował kanał internetowy.

Nie brakowało wówczas głosów, że miliard jest całkowicie nierealny. Tymczasem zmiana modelu działania i konsekwentne postawienie na rozwój w obszarze e-commerce, w połączeniu z systematyczną i efektywną pracą całego zespołu TIM-u, pozwoliły nam ten cel osiągnąć i to na ponad dwa miesiące przed końcem roku. Od marca 2021 roku każdy miesiąc zamykamy na poziomie ponad 100 mln zł. We wrześniu po raz pierwszy przekroczyliśmy 120 mln zł, a rozwój naszego e-commerce pozwala nam zakładać dalszy dynamiczny wzrost przychodów w kolejnych miesiącach. Intensywnie pracujemy nad strategią rozwoju na kolejne lata, którą zamierzamy ogłosić na początku przyszłego roku. Jestem przekonany, że zapisane w niej nowe, ambitne cale, pozwolą rozwijać się jeszcze dynamiczniej zarówno TIM-owi, jak i całej Grupie TIM – wspomina Krzysztof Folta.

TIM zrealizował również inne cele finansowe, np. jednostkowa rentowność EBITDA już dawno przekroczyła cel określony w strategii i za ostatnie 12 miesięcy wynosi średnio aż 7,5%.

Spółka dzieli się wypracowanymi zyskami. Za ostatnie trzy lata obrotowe w formie dywidendy wypłaciła już niemal 90 mln zł.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter