„Z większym optymizmem myślę raczej dopiero o drugiej połowie roku” – prezes TIM SA

02/02/2024
Byk giełdowy z napisem TIM

Przychody dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA w styczniu 2024 roku

Wstępne dane wskazują, że przychody netto ze sprzedaży w TIM SA wyniosły w styczniu 2024 r. niemal 104,1 mln zł (-11% rdr.). Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów TIM-u osiągnęła w tym czasie prawie 73,2 mln zł (-11% rdr.).

przychody TIM w styczniu 2024 r.
Przychody TIM SA w styczniu 2024 r.
Dane szacunkowe

Końcówka miesiąca przyniosła finalizację wezwania do sprzedaży akcji TIM-u, które ogłosiła spółka z międzynarodowej Grupy Würth.Zobacz także: Zgoda na przejęcie TIM-u, ale z nałożonym warunkiem

Sprzedażowo styczeń 2024 roku jest niemal równy pierwszemu miesiącowi 2022 roku (104,3 mln zł). Spadek ten jest efektem trudniejszej sytuacji na rynku i relatywnie wysokiej bazy ze stycznia 2023 roku – jak dotąd, najmocniejszego stycznia w historii TIM-u. Kwestią otwartą pozostają szanse na poprawę koniunktury w kolejnych miesiącach. Z większym optymizmem myślę raczej dopiero o drugiej połowie roku – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

31 stycznia 2024 r. nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia akcji TIM SA przez spółkę FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, będącą częścią Grupy Würth – światowego lidera w zakresie rozwoju, produkcji oraz sprzedaży materiałów montażowych i złącznych. W wyniku drugiego wezwania do sprzedaży akcji (pierwsze nie zakończyło się sukcesem z powodu trwającego postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie koncentracji) FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH nabyła 96,28% akcji TIM-u.

W efekcie Grupa Kapitałowa TIM, którą tworzą TIM SA i spółka logistyczna 3LP SA, dołącza do linii biznesowej Würth Electrical Wholesale Group, która jest jednym z liderów hurtowej sprzedaży materiałów elektrotechnicznych na rynku europejskim. Oba podmioty tworzące Grupę TIM nadal będą działać pod dotychczasowymi nazwami jako samodzielne spółki.

Cieszy mnie tak szeroki odzew akcjonariuszy, którzy skorzystali z bardzo atrakcyjnej oferty. Traktuję to także jako wyraz zaufania wobec perspektyw dalszego rozwoju TIM-u. Jestem przekonany, że połączenie sił z Grupą Würth stwarza bardzo atrakcyjne perspektywy dla wszystkich naszych interesariuszy. Obie spółki tworzące dotychczas Grupę TIM zachowają swoją integralność i zapewnią wszystkim swoim pracownikom doskonałe perspektywy na przyszłość. Historia sukcesów TIM-u będzie kontynuowana – podsumowuje Krzysztof Folta.

RE


„Dekoniunktura dotknęła nas w niewielkim stopniu” – prezes TIM SA

Przychody dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA w grudniu i w całym 2023 roku

Według wstępnych danych przychody netto w TIM SA przekroczyły w 2023 r. poziom
1,38 mld zł (-4,6% rdr.). Natomiast szacowana sprzedaż w grudniu 2023 r. wyniosła 93,5 mln zł (-15,6% rdr.).

Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w 2023 r. ponad 939 mln zł (-6,6% rdr.), zaś w grudniu 2023 r. – 62,6 mln zł (-13,8% rdr.).

Biorąc pod uwagę okoliczności, uważam miniony rok, drugi sprzedażowo w ponad trzydziestopięcioletniej historii TIM-u, za udany – stwierdza Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

wstępne przychody TIM w grudniu i w całym 2023 r.
Przychody TIM SA w grudniu 2023 r. Dane szacunkowe

Warto zauważyć, że pierwsze półrocze 2023 r. od początku było dużym wyzwaniem dla spółki ze względu na negatywny efekt bardzo wysokiej bazy wynikającej z ponadprzeciętnej sprzedaży osiągniętej w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r., głównie z powodu wojny na Ukrainie oraz obaw o łańcuchy dostaw, lecz także zmian w programie finansowania fotowoltaiki „Mój Prąd”. Z kolei w drugiej połowie minionego roku TIM odczuł skutki wyraźnego spowolnienia w branży budowlanej.

Zobacz także: Wyniki finansowe grupy hurtowni elektrotechnicznych GRODNO

Moim zdaniem, dekoniunktura dotknęła nas w stosunkowo niewielkim stopniu za sprawą naszego modelu biznesowego, co potwierdzają wzrosty zarówno liczba klientów TIM-u, jak i ich lojalności. Sprzedaży w ostatnim miesiącu roku nie sprzyjał kalendarz – grudzień 2023 roku miał bowiem mniej dni roboczych niż grudzień 2022 roku. Jeśli jednak porównamy przychody ze sprzedaży na dzień roboczy w obu tych miesiącach, okaże się, że spadek wyniósł tylko -1,9% rok do roku – zauważa Krzysztof Folta.

RE


W TIM-ie sprzedaż zbliżona do poprzedniego roku. Raport za listopad

Wstępne szacunki wskazują, że w listopadzie 2023 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto wyniosły 119,9 mln zł (-2,4% rdr.). Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła ponad 81,6 mln zł (również -2,4% rdr.).

Całkowite skumulowane szacowane przychody ze sprzedaży TIM SA zbliżyły się po 11 miesiącach 2023 r. do 1,3 mld zł (1,29 mld zł, -3,7% rdr.), zaś pochodzące ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów – do 876,5 mln zł (-6,0% rdr.).

wstępne wyniki finansowe TIM SA za listopad 2023 r.
Przychody TIM SA w listopadzie 2023 r. Dane szacunkowe

Sytuacja na rynku budownictwa czy dystrybucji elektrotechniki jest trudna, dlatego tak niewielki spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku jest dowodem na zdolność dostosowywania się TIM-u także do słabszej rynkowej koniunktury. A to stanowi dla mnie powód do zadowolenia. Jeszcze bardziej cieszą mnie dane dotyczące produktów wysokomarżowych. W tej kategorii odnotowaliśmy bowiem w listopadzie 2023 roku wzrost sprzedaży o ponad 2 procent – uważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


Zysk zmniejszył się o połowę. TIM po trzech kwartałach 2023 r.

1,09 mld zł wyniosły po trzech kwartałach 2023 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM (-3,8% rdr.). Również na poziomie jednostkowym TIM przekroczył w tym okresie poziom 1 miliarda złotych (1,05 mld zł, -3,5% rdr.).

Zysk netto Grupy Kapitałowej TIM wyniósł po trzech kwartałach 2023 r. ponad 37,1 mln zł (-51,4% rdr.), zaś EBIDTA – ponad 78,1 mln zł (-37,1% rdr.). Przyczyny to: spadek procentowej marży brutto na sprzedaży oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej wywołany presją inflacyjną.

Inwestycje w rozwój

TIM ma coraz więcej klientów, co w znacznym stopniu pozwala niwelować skutki spowolnienia w sektorze budownictwa. W efekcie III kwartał 2023 r. był nieco lepszy pod względem przychodów niż drugi kwartał bieżącego roku, a zbliżony do III kw. 2022 r. (na poziomie jednostkowym 346,8 mln zł, tj. -0,78% rdr.).

Zaobserwowaliśmy również wzrost aktywności biznesowej po zakończeniu okresu wakacyjnego. Nie było to jednak wyraźne ożywienie biznesu związane z sezonowością w branży elektrotechnicznej, w której największy popyt zwyczajowo na przypada na miesiące jesienne – zauważa Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

Poza pracą w rynku, czego efekty widać w liczbie klientów, TIM niezmiennie inwestuje w technologię, zgodnie z założeniami strategii zaprezentowanej w maju 2022 roku. Celem jest udoskonalanie TIM.pl jako centrum elektrotechniki dla profesjonalistów, które różnymi kanałami dostarcza im nie tylko najszerszą ofertę produktową w atrakcyjnych cenach. Do tego niezbędne są inwestycje w architekturę IT, jak chociażby nowy system CRM czy wdrażanie nowego silnika dla platformy TIM.pl opartego na technologii Magento 2.

Lider sprzedaży online w segmencie B2B

Koniec trzeciego kwartału 2023 r. przyniósł TIM-owi zwycięstwo w konkursie e-Commerce Polska awards 2023, w kategorii „Best in e-commerce B2B” wśród podmiotów dużych i średnich. Konkurencja była bardzo mocna – poza TIM-em nominowani w tej kategorii byli również: Allegro, ATLAS & Unity Group oraz Klimas.

RE


Trzeci miesiąc spadków przychodów TIM-u. Wstępne dane za październik

Wstępne dane wskazują, że w październiku 2023 r. miesięczne przychody netto ze sprzedaży w TIM SA wyniosły ponad 120,1 mln zł (-6,7% rdr.), a sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła niemal 84,7 mln zł (-2,9% rdr.).

Całkowite szacowane skumulowane przychody TIM-u ze sprzedaży po dziesięciu miesiącach 2023 r. zbliżyły się do 1,2 mld zł (1,17 mln zł, tj. -3,8% rdr.), zaś pochodzące ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów – do 795 mln zł (794,8 mln, tj. -6,4% rdr.).

wstępne przychody TIM w październiku 2023 r.
Przychody TIM SA w październiku 2023 r. Dane szacunkowe

„Jesień jest tradycyjnie czasem największego popytu na artykuły elektrotechniczne. Nie dziwi zatem, że październik to trzeci najlepszy sprzedażowo miesiąc bieżącego roku po marcu i czerwcu, a zanotowane przychody są wyższe niż we wrześniu. Jednocześnie widzimy jak na dłoni, że sytuacja rynkowa jest trudna. Za nami trzeci kolejny miesiąc, w którym osiągnęliśmy przychody niższe niż w analogicznym okresie 2022 roku. Powodem do optymizmu jest stale rosnące grono kupujących w TIM-ie. W październiku 2023 roku obsłużyliśmy ponad 21,5 tysiąca klientów. Oznacza to drugi najlepszy rezultat w tym roku po rekordowym marcu – zresztą podobnie jak w przypadku klientów kluczowych, a więc realizujących sprzedaż wyższą niż 1500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy” – przyznaje Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

RE


„Sytuacja na rynku jest coraz trudniejsza” – prezes TIM SA

Według wstępnych szacunków, we wrześniu 2023 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto wyniosły 118,6 mln zł (-6,9% rdr.). Trzeci kwartał 2023 r. przyniósł łącznie 345,6 mln zł (-1% rdr.), zaś dziewięć miesięcy 2023 r. – 1,05 mld zł (-3,5% rdr.).

Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów osiągnęły we wrześniu 2023 r. poziom 80,3 mln zł (-10% rdr.). W całym III kw. 2023 r. wyniosły 237,5 mln zł (-4,9% rdr.), zaś w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. – 710,2 mln zł (-6,8% rdr.).

wstępne dane o przychodach TIM SA za wrzesień 2023 r.
Przychody TIM SA we wrześniu 2023 r. Dane szacunkowe

Zeszłoroczny wrzesień, jeśli pominąć niestandardowy marzec, był w TIM-ie najlepszym pod względem przychodów ze sprzedaży miesiącem całego 2022 roku. Tegoroczny wrzesień jest trzecim najlepszym sprzedażowo (po marcu i czerwcu) miesiącem bieżącego roku.

I to właśnie we wrześniu, podobnie jak przed rokiem, nasze przychody ze sprzedaży przekroczyły miliard złotych. Cieszy mnie wynik sprzedażowy całego trzeciego kwartału bieżącego roku, który zakończyliśmy praktycznie na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego. Spoglądając na minione dziewięć miesięcy 2023 roku, a szczególnie od początku drugiego kwartału, widzimy, że z miesiąca na miesiąc sytuacja na rynku jest coraz trudniejsza. Uważam jednak, że TIM bardzo dobrze radzi sobie z kolejnym spowolnieniem gospodarczym. Jestem przekonany, że nasz model biznesowy pozwoli spółce w równie dobrej kondycji przejść przez ostatni kwartał 2023 oraz pierwsze kwartały 2024 roku – zauważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych

RE


TIM nie poprawił wyników sprzed roku. Podsumowanie pierwszego półrocza

Grupa Kapitałowa TIM zakończyła pierwsze 6 miesięcy 2023 r. przychodem ze sprzedaży 732,8 mln zł (-5,1% rdr.) i zyskiem netto na poziomie 32,9 mln zł (-45,5% rdr.). Wzrost jednostkowych przychodów ze sprzedaży zanotowała w tym okresie logistyczna spółka 3LP (80,1 mln zł, +4,2% rdr.).

Przychody ze sprzedaży TIM SA wyniosły w I półroczu 2023 r. ponad 702,8 mln i były niższe o 4,8% od osiągniętych w analogicznym okresie 2022 r. Zysk netto był niższy o 29,3 mln i wyniósł 31,4 mln. Niższy poziom zysku zarząd tłumaczy spadkiem przychodów ze sprzedaży oraz równoległym pogorszeniem rentowności działalności podstawowej.

Wchodząc w 2023 rok, wiedzieliśmy, że będziemy mierzyć się z wyzwaniem porównywania wypracowanych wyników do niestandardowego pierwszego kwartału 2022 roku, który przyniósł ponad 393 milionów złotych przychodów ze sprzedaży i pozostaje najlepszym kwartałem w całej historii TIM-u. Był to okres zakończenia kolejnej tury dopłat do instalacji fotowoltaicznych, zmiany sposobu rozliczeń prosumentów na mniej korzystną oraz najwyższej niepewności rynkowej i obaw o łańcuchy dostaw w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Pierwsza połowa 2023 roku minęła pod znakiem utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji wpływającej na sytuację finansową gospodarstw domowych i przedsiębiorców, słabej koniunktury na rynku budowlanym, spowolnienia i negatywnych perspektyw odzwierciedlonych w spadającym indeksie PMI w przemyśle, jak i dalszej niepewności geopolitycznej. To sprawiło, że wyrównanie czy poprawienie wyników sprzed roku okazało się niemożliwe. Jednakże drugi kwartał 2023 roku przychodowo był już bardzo zbliżony do analogicznego okresu 2022 roku (339,4 mln zł, -1,6% rdr.) – komentuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Wskaźniki na bezpiecznym poziomie

Niższe przychody ze sprzedaży oraz równoległe pogorszenie rentowności działalności podstawowej przełożyły się na niższą EDITDA czy wynik netto – na poziomie skonsolidowanym spadki tych wskaźników wyniosły odpowiednio 42,3% i 45,5%, do 53,3 i 32,9 mln zł.

Zarząd podkreśla, że pomimo tej ujemnej dynamiki są one na bezpiecznym poziomie, zaś kondycja finansowa Grupy TIM jest bardzo dobra. Wskaźniki płynności i zadłużenia pozostają na poziomach zbliżonych do stanu z końca 2022 roku. W kontekście wyników Grupy warto zwrócić uwagę na wzrost jednostkowych przychodów ze sprzedaży spółki 3LP, która rozwija się i otwiera nowe oddziały. Najnowszy znajduje się w Słubicach, zaledwie pięć kilometrów od polsko-niemieckiego przejścia granicznego.

Liczba klientów rośnie

Mimo gorszych wyników sprzedażowych wynikających z obecnych uwarunkowań rynkowych regularnie rośnie liczba klientów TIM-u, co stanowi nieodzowny warunek dalszego rozwoju spółki oraz zaowocuje ponownym dynamicznym przyspieszeniem w momencie poprawy koniunktury.

Wzrosty widać także wśród klientów kluczowych (realizujących sprzedaż wyższą niż 1500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy) oraz lojalnych (zakupy w co najmniej 6 z ostatnich 12 miesięcy). Na koniec czerwca 2023 roku wzrost liczby tych klientów wyniósł odpowiednio 14,7% oraz 5,2%, do poziomu 23 445 i 7 210. Co ważne, wzrost lojalności widać nie tylko w twardych danych sprzedażowych, lecz i w statystykach ruchu internetowego naszego centrum elektrotechniki TIM.pl. O 17% wzrosła bowiem rok do roku liczba wizyt na jednego użytkownika (z 3,87 do 4,5), zaś kanał online uzyskał o 2,8% więcej transakcji pomimo spadku liczby użytkowników.

RE


Sierpień w TIM-ie jak przed rokiem – komentarz zarządu do wyników sprzedaży

Ze wstępnych danych wynika, że w sierpniu 2023 r. miesięczne przychody ze sprzedaży netto w TIM SA wyniosły 114,7 mln zł i były zbliżone do osiągniętych w analogicznym okresie 2022 r. (-0,4% rdr.).

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w sierpniu 79,2 mln zł (-6,2% rdr.).

Szacowane skumulowane przychody TIM-u ze sprzedaży zbliżają się po ośmiu miesiącach 2023 r. do 1 mld zł (932 mln zł, tj. -3% rdr.).

tabela z przychodami TIM w sierpniu 2023 r.
Przychody TIM SA w sierpniu 2023 r. Dane szacunkowe

Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, a także trwający sezon urlopowy, zrównanie się z poziomem przychodów z sierpnia 2022 roku postrzegam pozytywnie. Analizując poszczególne tygodnie minionego miesiąca, widzimy większą aktywność w ostatnich dniach. Może to oznaczać powrót do pourlopowego rytmu pracy u naszych klientów, a także zwiastować większy popyt w okresie jesiennym, tradycyjnie będącym czasem największych zakupów asortymentu elektrotechnicznego – mówi Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

RE


Wyższa dynamika sprzedaży produktów wysokomarżowych – TIM w lipcu

Według wstępnych danych, w lipcu 2023 r. miesięczne przychody netto ze sprzedaży w TIM SA wyniosły niemal 112,3 mln zł (+5,4% rdr.). Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w lipcu 2023 r. prawie 80 mln zł (+2,7% rdr.).

Po siedmiu miesiącach 2023 r. szacowane skumulowane przychody TIM-u ze sprzedaży osiągnęły 817,3 mln zł, tj. poziom nieznacznie niższy (-3,4% rdr.) od przychodów z analogicznego okresu 2022 r.

wstępne wyniki TIM za lipiec 2023 r.
Przychody TIM SA w lipcu 2023 r. Dane szacunkowe

W lipcu 2023 roku zanotowaliśmy drugą najlepszą w tym roku (po styczniu) dynamikę sprzedaży rok do roku – zarówno całkowitej, jak i realizowanej online przez klientów. Co więcej, dynamika sprzedaży produktów wysokomarżowych była jeszcze wyższa (ponad 6,5%). Rośnie także liczba klientów realizujących zamówienia na TIM.pl, dlatego mogę z ostrożnym optymizmem patrzeć na kolejne miesiące bieżącego roku, w tym jesienne, które zwyczajowo charakteryzują się najwyższym popytem na asortyment elektrotechniczny – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


Pozytywne wyniki mimo trudnych warunków rynkowych – TIM w czerwcu

Według wstępnych danych w czerwcu 2023 r. przychody netto ze sprzedaży w TIM SA wyniosły ponad 121,4 mln zł (+4,7% rdr.). Natomiast przychody ze sprzedaży w I półroczu 2023 r. osiągnęły poziom ponad 705 mln zł (-4,6% rdr.), zaś w II kwartale 2023 r. były zbliżone do zanotowanych w analogicznym okresie 2022 r. (345,8 mln zł, -1,8% rdr.).

Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów osiągnęły w czerwcu 2023 r. ponad 77,9 mln zł (+2,2% rdr.), w I półroczu 2023 r. – 472,7 mln zł (-7,7% rdr.), zaś w II kwartale 2023 r. – 225,8 mln zł (-4% rdr.).

przychody TIM SA w czerwcu 2023 r.
Przychody TIM SA w czerwcu 2023 r. Dane szacunkowe

Za nami najlepszy czerwiec w historii i drugi najlepszy sprzedażowo miesiąc w tym roku. Sprzedaż na dzień roboczy była bardzo wysoka i generalnie osiągnięte liczby przekroczyły nasze bieżące oczekiwania. W tych trudnych warunkach rynkowych, w których działamy, wyniki pierwszego półrocza oceniamy pozytywnie. Natomiast porównując je do pierwszego półrocza 2022 roku, musimy pamiętać, że ciąży jeszcze cień wysokiej bazy pierwszego kwartału ubiegłego roku i zawirowań na rynku bezpośrednio po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainę. Jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie drugi kwartał bieżącego roku, od analogicznego okresu ubiegłego roku dzieli go tylko 6,3 miliona złotych przychodów netto ze sprzedaży, a więc niewiele więcej od przychodów z jednego dnia roboczego w czerwcu 2023 roku. Choć sytuacja na rynku nam nie pomaga, to dostrzegamy potencjały i aktywnie je wykorzystujemy – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


W TIM-ie spadek sprzedaży w pierwszym kwartale

Przychody ze sprzedaży TIM SA po trzech pierwszych miesiącach 2023 r. wyniosły 363,4 mln zł (-7,6% rdr.). Ponad 13,5% przychodów ze sprzedaży TIM-u pochodziło w I kw. 2023 r. od nowych klientów, tj. pozyskanych w ciągu ostatnich dwóch lat (od II kw. 2021 r.).

Chociaż marzec 2023 r. okazał się drugim w historii najlepszym sprzedażowo miesiącem w TIM-ie, baza w postaci pierwszego kwartału 2022 r. okazała się niemożliwa do wyrównania czy poprawienia. Trzy pierwsze miesiące ubiegłego roku to nie tylko wzmożony popyt związany z obawami o zerwanie łańcuchów dostaw z powodu inwazji Rosji na Ukrainę, ale i ostatnie chwile bardziej korzystnych zasad programu „Mój Prąd”, które znacząco zwiększyły popyt na produkty do instalacji fotowoltaicznych.

W pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż produktów z kategorii odnawialnych źródeł energii była niższa niż rok wcześniej o niemal 60%. Zarząd patrzy jednak na ten segment z perspektywy nieuchronności transformacji energetycznej, dlatego w zakresie OZE nadal poszerza ofertę produktową, a także inwestuje w kompetencje sił sprzedażowych.

Nowi klienci stanowią istotną przewagę konkurencyjną

Rok 2022 był pierwszym w całej historii TIM-u, w którym – zgodnie z zaprezentowaną w maju 2022 r. nową strategią rozwoju TIM-u – największy udział w przychodach ze sprzedaży miał segment profesjonalistów, a więc „Instalator”. Trend ten utrzymał się także w I kw. 2023 r. – grupa ta była źródłem 42,1% przychodów, zaś drugie miejsce zajęła grupa „Sprzedawca / Hurtownik” (36,7%). W obu tych segmentach w I kw. 2023 r. zanotowano jednak spadki sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., za co w sporej części odpowiedzialna jest pogarszająca się koniunktura na rynku budownictwa. W tym kontekście szczególnie istotne staje się pozyskiwanie nowych klientów. Nowy klient oznacza klienta, z którym firma nawiązała współpracę w ciągu ostatnich dwóch lat, a więc począwszy od drugiego kwartału 2021 r. Obok coraz szerszej oferty produktowej to właśnie sprzedaż do nowych klientów stanowi istotną przewagę konkurencyjną TIM-u. Niemal 11% przychodów z ostatnich czterech kwartałów, od II kwartału 2022 do I kwartału 2023 roku, pochodziło właśnie od nowych klientów. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę tylko pierwsze trzy miesiące 2023 r., ich udział wyniósł aż 13,5%.

Niższe przychody, a także marża brutto na sprzedaży przełożyły się na spadek skonsolidowanej EBITDA o 40,3% rdr., do 28,2 mln zł.

Jak podkreśla zarząd, że sytuacja płynnościowa Grupy TIM pozostaje na bardzo dobrym poziomie, a podstawowe wskaźniki płynności są niemal identyczne z zanotowanymi na koniec 2022 roku.

RE


Ostrożny optymizm w TIM-ie. Wyniki za kwiecień

Według wstępnych danych przychody netto ze sprzedaży w TIM SA w kwietniu 2023 r. wyniosły 101,4 mln zł (-12,3% rdr.). Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła niemal 70,2 mln zł (-12,2 mln zł), zaś od początku bieżącego roku – 317 mln zł (-11,2% rdr.). Suma całkowitych przychodów ze sprzedaży za okres styczeń-kwiecień 2023 r. wyniosła 467 mln zł (-8,3% rdr.).

TIM przychody w kwietniu 2023
Przychody TIM SA w kwietniu 2023 r. Dane szacunkowe

Za nami miesiąc z najmniejszą liczbą dni roboczych w 2023 roku, mniejszą także o jeden od liczby dni roboczych w kwietniu 2022 roku. Jednakże przede wszystkim tegoroczny kwiecień, podobnie jak i marzec, obarczony jest wysoką bazą z roku ubiegłego, będącą głównie efektem pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę i przerwanych łańcuchów dostaw – zauważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Sprzedaż na dzień roboczy, a więc wskaźnik umożliwiający najbardziej miarodajne porównywanie poszczególnych miesięcy, w kwietniu 2023 r. wyniosła 5,34 mln zł (-7,6% rdr.). W przypadku produktów wysoko rentownych, spadek przychodów z ich sprzedaży rok do roku wyniósł w kwietniu 2023 r. tylko 2%, zaś ich udział w ogóle przychodów wzrósł z 61% w kwietniu 2022 r. do 65% w kwietniu 2023 r.

Co bardzo ważne, w kwietniu 2023 roku TIM obsłużył 19,5 tysiąca klientów, tj. o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Wzrosła także – o 5,4% rok do roku – liczba klientów lojalnych, to jest dokonujących zakupów na kwotę co najmniej 1500 złotych netto w przynajmniej sześciu z dwunastu ostatnich miesięcy. Tak szeroka baza klientów daje zarządowi powody do ostrożnego optymizmu, jednakże sytuacja w branży budowlanej nie pozostaje bez wpływu także na działalność spółki.

Przychody ze sprzedaży w 2022 r. w TIM SA wyniosły 1,45 mld zł (+16,1% rdr.).

RE


Przychody TIM w normalnych okolicznościach rynkowych. Podsumowanie marca

Przychody dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA w marcu 2023 roku

Według wstępnych danych przychody TIM SA wyniosły w marcu 2023 r. 136,8 mln zł (-22,1% rdr.), zaś w całym I kwartale 2023 r. – 365,5 mln zł (-7,1% rdr.). Równo rok po bardzo nietypowym marcu 2022 r. miesięczne przychody spółki po raz drugi w historii przekroczyły 130 mln zł.

przychody wstępne TIM w marcu 2023 r.
Przychody TIM SA w marcu 2023 r. Dane szacunkowe

Nie licząc marca 2022 roku, za nami najlepszy miesiąc w historii TIM-u. Byliśmy świadomi niezwykle wysokiej bazy sprzed roku, wynikającej w ogromnej części ze zmiany, na mniej korzystne, zasad rozliczania programu „Mój Prąd” oraz z dużej niepewności, jaka zapanowała na rynku po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Wiedzieliśmy zatem, że wyrównanie, nie mówiąc o poprawieniu, rekordowych ponad 175 milionów złotych z marca 2022 roku nie wchodzi w grę – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Komentarz zarządu TIM SA do wyników za marzec 2023 r.

Tymczasem w marcu 2023 roku, pomimo zmiennej sytuacji na rynku szacowane przychody TIM-u przekroczyły – de facto po raz pierwszy w „normalnych” okolicznościach rynkowych – poziom
130 mln zł.

Wyniki marca wskazują wyraźnie, że wykorzystujemy nasze istotne przewagi konkurencyjne. Coraz szersza oferta produktowa dostępna na TIM.pl w połączeniu z dużą aktywnością w rynku powodują, że stale rosnące grono klientów właśnie w TIM-ie odnajduje prawdziwe centrum elektrotechniki dla profesjonalistów – podsumowuje Krzysztof Folta.

Zobacz także: Przychody grupy hurtowni elektrotechnicznych Grodno SA

RE


Wysoka baza z 2022 roku jest dużym wyzwaniem dla TIM-u

Przychody dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA w lutym 2023 roku

Ze wstępnych danych wynika, że przychody TIM SA w lutym 2023 r. wyniosły 111,8 mln zł, tj. o 1,7% mniej niż w analogicznym okresie 2022 r.
Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów w lutym 2023 r. osiągnęła 75,9 mln zł (-4,7% rdr.).

tabela z przychodami TIM SA za luty 2023 r.
Przychody TIM SA w lutym 2023 r. Dane szacunkowe

Stajemy w obliczu wyzwania bardzo wysokiej bazy z pierwszej połowy 2022 roku. W lutym 2023 roku podołaliśmy mu, niemal wyrównując wynik sprzed roku. Sprzedaż na dzień roboczy wyniosła 5,6 mln zł, a więc tyle samo co w pierwszym miesiącu bieżącego i w lutym 2022 roku. To pokazuje, że nie zwalniamy tempa. Powodem do satysfakcji i optymizmu jest także ponad 21,2 tysiąca klientów, którzy skorzystali z naszej oferty w lutym 2023 roku. To wzrost o ponad 22 procent w stosunku do lutego 2022 roku – stwierdza Krzysztof Folta, prezes TIM SA.

RE


„Początek nowego roku daje powody do ostrożnego optymizmu” – styczeń w TIM

Przychody dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA w styczniu 2023 roku

Według wstępnych danych, przychody netto ze sprzedaży w TIM SA w styczniu 2023 r. wyniosły 117 mln zł, tj. o 12,2% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w styczniu 2023 r. około 82,3 mln zł, czyli o 8,3% więcej niż rok wcześniej.

sprzedaż w TIM w styczniu 2023 r.
Przychody TIM SA w styczniu 2023 r. Dane szacunkowe

Początek nowego roku daje powody do ostrożnego optymizmu. Odnotowaliśmy bowiem najwyższe otwarcie roku w historii, a przecież sprzedaż w styczniu ubiegłego roku wyniosła ponad 104 mln zł, co stanowiło wysoką bazę dla bieżącego roku. Styczeń 2023 roku był też pierwszym miesiącem od maja 2022 roku z dwucyfrowym wzrostem przychodów ze sprzedaży. Co więcej, sprzedaż na dzień roboczy wyniosła w styczniu 2023 roku prawie 5,6 miliona złotych – w sytuacji, gdy pierwszy tydzień miesiąca charakteryzował się niższą aktywnością biznesową po okresie świąteczno-noworocznym i dodatkowo kończył się długim weekendem. Biorąc pod uwagę trudniejszy z makroekonomicznego puntu widzenia okres oraz sezonowo trudniejszy początek roku, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że z miesiąca na miesiąc budujemy coraz większe zaufanie i dobre doświadczenia zakupowe wśród coraz większej liczby klientów. W styczniu 2023 roku obsłużyliśmy ponad 21 tysięcy klientów. Taka liczba nie pojawiła się dotychczas w pojedynczym miesiącu w całej naszej dotychczasowej historii – komentuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Wsparcie dla WOŚP

W ostatnim pełnym tygodniu stycznia (23-29.01.2023 r.), poprzedzającym 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sprzedaż w TIM-ie miała dodatkowy, pomocowy wymiar. Podobnie jak rok temu, spółka zdecydowała się przekazać na rzecz WOŚP złotówkę od każdego zamówienia złożonego w tym okresie na TIM.pl.

Uzbieraliśmy w ten sposób 13 760 złotych, o 14,6% więcej niż przed rokiem. Gdy dodać do tego wpłaty naszych klientów i pracowników do eSkarbonki, na konto Orkiestry trafiło dzięki TIM-owi 19 620 złotych. Dziękuję wszystkim za udział i zaangażowanie – mówi Krzysztof Folta.

RE


„Za nami wyjątkowy rok” – prezes TIM SA podsumowuje 2022 rok

Przychody dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA w grudniu i w całym 2022 r.

Wstępne dane pokazują, że przychody TIM SA przekroczyły w 2022 r. poziom 1,45 mld zł. To wzrost o 15,5% w porównaniu z 2021 r. Sprzedaż w grudniu 2022 r. wyniosła niemal 111,2 mln zł (+3,8% rdr.).

Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w 2022 r. prawie 1,01 mld zł wobec 890,1 mln zł w 2021 r. (+13% rdr.), zaś w grudniu 2022 r. – 72,6 mln zł (-3,9% rdr.).

przychody TIM w grudniu 2022 r.
Przychody TIM SA w grudniu 2022 r. Dane szacunkowe

Grudzień 2022 r. liczył jeden dzień roboczy mniej niż analogiczny okres 2021 r. Warto zatem spojrzeć także na sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy. W grudniu 2022 r. wyniosła ona prawie 5,3 mln zł wobec niespełna 4,9 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o ponad 8,7% rdr.

Za nami wyjątkowy rok. Z jednej strony 35 lat obecności na rynku, każdy miesiąc lepszy sprzedażowo od analogicznego w roku 2021, co zaowocowało najwyższymi w historii przychodami ze sprzedaży. Z drugiej – wybuch wojny za naszą wschodnią granicą, niestabilne łańcuchy dostaw, rosnąca inflacja. Generalnie zmienność oraz nieprzewidywalność otoczenia ekonomicznego i geopolitycznego stanowią wyzwanie dla biznesu. Dlatego tym serdeczniej pragnę podziękować za ogromny wysiłek w minionych 12 miesiącach wszystkim pracownikom TIM-u. Chcę wyrazić także wdzięczność za zaufanie i udaną współpracę wszystkim naszym dostawcom. Dziękuję również za zaufanie rekordowej liczbie klientów, którzy w 2022 roku wybrali zakupy na TIM.pl – podsumował Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter