„Klienci wybierają TIM z uwagi na najszerszą i dostępną od ręki ofertę na rynku” – prezes TIM SA

04/07/2022

Ze wstępnych szacunków wynika, że w czerwcu 2022 r. miesięczne przychody największego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych TIM SA ze sprzedaży netto wyniosły ponad 116 mln zł (+5,6% rdr.). Tym samym szacowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2022 r. osiągnęły poziom 739,2 mln zł (+28,7% rdr.), a w II kwartale 2022 r. – 345,8 mln zł (+10,7% rdr.).

Natomiast przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów osiągnęły w czerwcu 2022 r. poziom zbliżony do zanotowanego w czerwcu 2021 r. (76,2 mln zł, -0,4% rdr.). W całym II kw. 2022 r. było to 235,2 mln zł (+4% rdr.), zaś w I półroczu 2022 r. – po raz pierwszy w historii ponad 0,5 mld zł, tj. 512,4 mln zł (+27% rdr.).

przychody TIM w czerwcu 2022 r.
Przychody TIM SA w czerwcu 2022 r. Dane szacunkowe

Czytaj także: TIM ogłosił nową strategię

Szacowane przychody ze sprzedaży w czerwcu 2022 roku utrzymały się na poziomie z kwietnia i maja. Z jednej strony to dowód na to, jak silny jest „efekt marca”, gdy inwazja na Ukrainę zaowocowała dużą niepewnością i rekordową sprzedażą. Klienci wciąż korzystają z marcowych „zapasów”. Z drugiej strony, widać, że ich decyzje zakupowe cechuje duża ostrożność wynikająca z sytuacji makroekonomicznej. Z kolei ponad 739 milionów złotych, które przyniosło I półrocze 2022 roku, to niemal tyle, ile wyniosły przychody TIM-u w 2018 roku (751,5 mln zł). To dla nas potwierdzenie, że klienci wybierają TIM z uwagi na najszerszą i dostępną od ręki ofertę na rynku, za co niezmiernie dziękujęmówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Czytaj także: Rynek dystrybucji artykułów elektrotechnicznych RAPORT 2021

RE


W kwietniu TIM odczuł stabilizację w przychodach

TIM S.A., największy dystrybutor elektrotechniki, zanotował w kwietniu przychody w wysokości 115,6 mln zł (+14,5% rdr.). W okresie styczeń-kwiecień 2022 r. suma szacowanych przychodów ze sprzedaży przekroczyła 509 mln zł (+40,2% rdr.).

W 2021 roku próg pół miliarda złotych przychodów ze sprzedaży został przekroczony w TIM-ie w czerwcu, w bieżącym roku stało się to już po 4 miesiącach.

Pierwsze tygodnie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę przebiegły pod znakiem dużej niepewności klientów w zakresie dostępności produktów oraz ryzyka kolejnych wzrostów cen, co przełożyło się na zwiększony popyt. Efekt tej sytuacji był wyraźnie widoczny w ponadprzeciętnych wynikach przychodowych marca. W kwietniu obserwowaliśmy pewną stabilizację, by nie rzec – uspokojenie w tej kwestii. Dlatego marzec i kwiecień bieżącego roku należałoby rozpatrywać łącznie – podkreśla Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM S.A.

przychody TIM w kwietniu 2022 r.
Przychody jednostkowe TIM S.A. w kwietniu 2022 r. Dane wstępne

Analizując dwa ostatnie miesiące, sprzedaż towarów w marcu i kwietniu 2022 roku wyniosła łącznie 291,1 mln zł, a więc średnio miesięcznie 145,5 mln zł. Dla porównania, średnia miesięczna z marca i kwietnia 2021 roku wyniosła niespełna 103,8 mln zł. Osiągnięty wzrost wynosi więc 40,1% rdr.

Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w kwietniu 2022 r. ponad 79,2 mln zł (+7,4% rdr.), zaś przez cztery miesiące bieżącego roku – prawie 354,7 mln zł (+41,2% rdr.).

Dane wstępne

Zobacz także: „Rynek skoncentruje się wokół firm z pełnymi magazynami” – zarząd Grodna

RE


Jak prezentuje się TIM po 2021 roku

Rok 2021 zapisze się na trwałe w historii TIM-u, największego w Polsce dystrybutora artykułów elektrotechnicznych. Był to bowiem czas, w którym spółka zrealizowała dwa główne cele finansowe średnioterminowej strategii na lata 2019-2021. Pierwszym było osiągnięcie ponadprzeciętnej rentowności EBITDA. Drugim – znacznie bardziej symbolicznym i działającym na wyobraźnię – przekroczenie przez jednostkowe roczne przychody ze sprzedaży poziomu 1 miliarda złotych, co nastąpiło w ostatnich dniach października.

Skonsolidowane i jednostkowe przychody ze sprzedaży TIM wyniosły w 2021 r. odpowiednio 1,31 i 1,25 mld zł (+23,4% i +33,8% rdr.). Przychody ze sprzedaży 3LP S.A. wzrosły rok do roku o 24% – do prawie 142,2 mln zł.

TIM (mln zł)20212020rdr. %
przychody ze sprzedaży1 252 343935 72733,8%
wynik operacyjny103 25845 382127%
zysk netto82 53136 039129%
Wyniki finansowe jednostkowe TIM S.A. za 2021 r. w mln zł

TIM zapowiada nową strategię

Rynek e-commerce B2B w całej Europie rozwija się bardzo dynamicznie, a kolejne prognozy tempa wzrostu zazwyczaj okazują się niedoszacowane. Najnowsze, bazujące na przewidywaniach amerykańskiego Departamentu Handlu, zakładają, że wartość obrotów w tym segmencie osiągnie w Europie w 2025 roku niemal 2 biliony dolarów wobec 1,15 bln w 2021 r.

Zarówno te szacunki, jak i sukces naszej dotychczasowej strategii pozwalają nam patrzeć optymistycznie w przyszłość oraz stawiać przed TIM-em nowe, ambitne cele. Zaprezentujemy je już w maju w nowej strategii spółki – zapowiada Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Wzrasta liczba klientów TIM-u

Rok 2021 był dla TIM-u rekordowy również pod względem liczby klientów. Spółka pozyskała 24,4 tys. nowych użytkowników platformy TIM.pl wobec 18 tys. pozyskanych w 2020 roku (+35,7% rdr.). Z kolei łączna liczba klientów, którzy w 2021 r. przynajmniej raz dokonali zakupu, wyniosła niemal 51,8 tys. wobec 33,8 tys. w roku 2020 (+53,1% rdr.). Na koniec grudnia 2021 r. liczba klientów kluczowych, czyli realizujących sprzedaż wyższą niż 1500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosiła 18 102 (+25,2% rdr).

To rekordowe wartości i dynamiki wzrostu. Co ważne, zanotowane w roku, gdy obostrzenia epidemiczne, w tym ograniczenia w prowadzeniu tradycyjnego handlu, były już znacznie mniejsze. To potwierdzenie, że mamy do czynienia z trwałym trendem. W minionym roku o 18,7 procent wzrosła także liczba klientów lojalnych, a więc takich, którzy w ostatnich dwunastu miesiącach dokonali zakupów w co najmniej sześciu z nich. To wskazuje na coraz większe przekonanie klientów do naszego modelu działania oraz istotnych przewag konkurencyjnych, dzięki którym klienci wybierają właśnie TIM – zauważa Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

Rok 2021 upłynął pod znakiem bardzo dobrej koniunktury w sektorze odnawialnych źródeł energii. Przychody TIM-u ze sprzedaży materiałów związanych z rynkiem fotowoltaicznym wyniosły 79,4 mln zł, co oznacza wzrost o 134,5% w stosunku do roku 2020. Udział fotowoltaiki w całkowitej sprzedaży wyniósł 6,34% (+2,7 pp. rdr.). W minionym roku TIM poszerzył swoją ofertę OZE także o pompy ciepła.

TIM w świetnej kondycji finansowej

Grupa Kapitałowa TIM wypracowała w 2021 r. zysk netto w wysokości 91,8 mln zł, co oznacza wzrost o 147,2% rdr., zaś sam TIM – 82,5 mln zł (+129,0%). Skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom niemal 144,6 mln zł, co oznacza wzrost o 79,6% w stosunku do 2020 roku. Na wynik netto wpłynęła przede wszystkim poprawa rentowności operacyjnej w obu spółkach Grupy. Wzrost kosztów działalności operacyjnej był wolniejszych od wzrostu przychodów. Skonsolidowany zysk operacyjny osiągnął 121,6 miliona złotych i był wyższy o 108,4% w stosunku do roku 2020.

Bardzo dobra kondycja finansowa Grupy TIM pozwala spółkom na dalszy dynamiczny rozwój, a TIM-owi – na realizację polityki dywidendowej na lata 2021-2023, zaprezentowanej wiosną 2021 r.

W latach 2019-2021 TIM wypłacił akcjonariuszom łącznie 93,2 mln zł w ramach dywidendy.  W samym tyko 2021 r. do akcjonariuszy spółki trafiło aż 48,8 mln zł.

Potrojenie powierzchni magazynowej w dwa lata

Koniunktura na polskim i europejskim rynku e-commerce sprzyja także spółce 3LP, wyspecjalizowanej w usługach logistyki kontraktowej właśnie dla tego sektora. O ile przychody spółki ze sprzedaży wzrosły o niemal 1/4 rdr., o tyle w przypadku przychodów ze sprzedaży usług logistycznych dla klientów zewnętrznych (a więc innych niż TIM SA) wzrost ten wyniósł aż 47% rdr. (do 62,4 mln zł). 3LP SA planuje wkrótce debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Kolejny rok dynamicznych wzrostów przychodów 3LP, to z jednej strony efekt szybkiego wzrostu skali działalności klientów tej spółki, działających na atrakcyjnym i silnie rosnącym rynku e-commerce. Przypomnę, że są wśród nich takie firmy jak IKEA czy Oponeo.pl. Z drugiej strony, to wynik konsekwentnego pozyskiwania kolejnych zewnętrznych partnerów biznesowych. Plany rozwoju na kolejne lata są niezwykle ambitne. W ich realizacji pomogą także środki pozyskane z IPO – mówi Krzysztof Folta, pełniący także funkcję przewodniczego Rady Nadzorczej 3LP SA.

Strategia rozwoju 3LP zakłada szybki wzrost całkowitej zarządzanej powierzchni magazynowej – z obecnych 80 tys. mkw. do 180 tys. mkw. pod koniec 2022 i 240 tys. mkw. pod koniec 2023 r. Obecnie w Siechnicach, gdzie znajduje się centrala i główne centrum logistycznej spółki, trwa budowa kolejnej hali magazynowej o powierzchni 25 tys. mkw. 60% tej powierzchni zajmie pełna automatyka (shuttle system).

RE


W marcu TIM obsłużył prawie 19 tysięcy klientów

Według wstępnych danych przychody TIM SA ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wyniosły w marcu 2022 r. 175,5 mln zł, zaś w całym I kwartale 2022 r. – 393,4 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 64,8% oraz 50,1% w porównaniu z analogicznymi okresami 2021 r.

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w marcu 2022 r. 120,9 mln zł (+67,4% rdr.), zaś w całym I kwartale 2022 r. – 275,4 mln zł (+55,3% rdr.).

Nasze szacowane przechody ze sprzedaży po pierwszym kwartale 2022 roku przekroczyły poziom, jaki osiągnęliśmy przez pierwsze cztery miesiące 2021 roku (363 mln zł). Jesteśmy o niecałe 107 milionów złotych od osiągnięcia narastająco progu pół miliarda złotych. Marzec 2022 roku to miesiąc, jakiego sprzedażowo nie doświadczyliśmy w całej historii TIM-u. W dużej części to efekt dynamicznie rosnącej liczby klientów. W marcu 2022 roku obsłużyliśmy prawie 19 tysięcy klientów – to niemal tyle samo co przez cały pierwszy kwartał 2021 roku. Rośnie udział przychodów od firm wykonawczych. W marcu 2022 roku wygenerowały one 48% naszej sprzedaży wobec 35% w marcu 2021 roku – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

wielkość sprzedaży TIM w marcu 2022 r.
Przychody ze sprzedaży TIM SA w marcu 2022 r. Dane wstępne

Sytuacja na polskim i światowych rynkach, będąca konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę, stała się niezwykle zmienna i jeszcze trudniejsza do prognozowania. Rosnące ceny surowców i energii przełożyły się na bardzo dużą skalę podwyżek u dostawców TIM-u. Niektórzy z nich zdecydowali się na aktualizację swoich ogólnych warunków handlowych, dopasowując je do zmiennej sytuacji rynkowej. To oczywiście ma wpływ także na warunki cenowe, jakie TIM może zaoferować swoim klientom.

Nasza polityka zakupów i zarządzania zapasem magazynowym pozwalają zapewniać klientom TIM-u nieprzerwany dostęp do bardzo szerokiej oferty produktowej, co pozostaje jedną z naszych najważniejszych przewag konkurencyjnych. Podwyżki cen asortymentu są konsekwencją podwyżek w całym łańcuchu dostaw – zaznacza Krzysztof Folta.

Zarząd TIM SA podkreślił w komunikacie, że spółka nie prowadzi działalności operacyjnej poza granicami Polski, a przychody niemal w stu procentach pochodzą ze sprzedaży produktów na terenie Polski. Tak więc w tym aspekcie to, co dzieje się za wschodnią granicą Polski, pozostaje bez wpływu na działalność TIM-u. Spółka kontynuuje także rozpoczęte wcześniej projekty: proces IPO spółki 3LP oraz prace nad strategią TIM-u 2022+. Efekty drugiego z nich zaprezentujemy prawdopodobnie w maju 2022 roku – zapowiada.

26 kwietnia 2022 r. TIM ogłosi jednostkowe i skonsolidowane wyniki za rok 2021, zaś 25 maja 2022 r. – raport za I kwartał 2022 r.

RE


TIM: historyczny wzrost w kanale e-commerce

Według wstępnych danych przychody TIM SA ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wzrosły w lutym 2022 r. aż o 53,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. i wyniosły ponad 79 mln zł. Łączne przychody ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów osiągnęły poziom ponad 113,6 mln zł (+41,1% rdr.).

Po dwóch miesiącach 2022 r. narastające przychody ze sprzedaży wyniosły według szacunków niemal 218 mln zł, tj. o 40% więcej niż po dwóch pierwszych miesiącach 2021 r. W przypadku przychodów ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wzrost był jeszcze wyższy – za okres styczeń-luty 2022 r. sięgnął on aż 47,1% rdr. (154,5 vs 105 mln zł).

Przychody ze sprzedaży TIM SA w lutym 2022 r. Dane wstępne

Luty to najkrótszy miesiąc i 20 dni roboczych, jednak były one dla TIM-u wyjątkowe. Nasza sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy osiągnęła rekordowe niemal 5,7 miliona złotych. Ponad 53-procentowa dynamika wzrostu sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów jest najwyższa w historii obecności spółki w e-commerce – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Zarząd TIM-u zdecydował o przeznaczeniu 100 tysięcy złotych na wsparcie Ukrainy i jej mieszkańców, mierzących się z konsekwencjami agresji Rosji na ten kraj. Pomoc trafi zarówno do uchodźców w Polsce, jak i osób oraz instytucji na terenie Ukrainy.

RE


Przychody TIM w styczniu: dzień roboczy to ponad 5,2 mln zł

Według wstępnych danych przychody TIM SA wyniosły w styczniu 2022 r. ponad 104,2 mln zł, tj. o 38,8% więcej niż w styczniu 2021 r.

To pierwszy w historii TIM SA styczeń oraz jedenasty miesiąc z rzędu, w którym przychody ze sprzedaży przekroczyły 100 milionów złotych.

Mamy do czynienia z trwałym trendem, któremu nie zagroził nawet okres świąteczno-noworoczny połączony z długim weekendem. Oficjalnie styczeń 2022 r. liczył 21 dni roboczych, jeśli jednak przyjmiemy, że większość firm miała jeszcze dodatkowy dzień wolny za przypadający w sobotę Nowy Rok, okaże się, że sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy de facto przekroczyła w minionym miesiącu 5,2 mln zł – zauważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w styczniu 2022 r. ponad 75,4 mln zł, tj. o 41,1% więcej niż rok wcześniej.

przychody ze sprzedaży TIM w styczniu 2022 r.
Przychody ze sprzedaży TIM SA w styczniu 2022 r. Dane wstępne

Sprzedaż realizowana przez TIM w ostatnim pełnym tygodniu stycznia miała również dodatkowy, pomocowy wymiar – spółka zdecydowała się przekazać na rzecz 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy złotówkę od każdego złożonego w tym czasie zamówienia. Dodatkowo została udostępniona  wirtualna eSkarbonkę Orkiestry, którą zasilali wpłatami zarówno klienci TIM, jak i pracownicy.

RE


Po ogłoszeniu dobrych wyników TIM zapowiedział nową strategię

Wstępne dane wskazują, że przychody TIM SA, dystrybutora artykułów elektrotechnicznych wyniosły w grudniu 107,1 mln zł.

  • Przychody TIM SA wzrosły w grudniu o 41,1% rdr. do 107,1 mln zł.
  • W całym 2021 r. przychody wyniosły prawie 1,257 mld zł, czyli o 34,3% więcej niż w 2020 r.
  • Sprzedaż online przyniosła w 2021 r. niemal 887,2 mln zł, tj. o 36,5% więcej niż rok wcześniej. Jej udział w łącznych przychodach TIM-u wyniósł w skali roku 70,6%.

Rok 2021 był dla TIM SA rekordowy i symboliczny. Pod koniec października 2021 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży, liczone narastająco od początku roku, po raz pierwszy w historii przekroczyły 1 miliard złotych.

Od marca 2021 roku przychody ze sprzedaży nieprzerwanie przekraczają poziom 100 milionów złotych. Każdego miesiąca na TIM.pl rejestruje się średnio ponad 1000 nowych klientów biznesowych. Porównanie liczby nowych rejestracji w trzech pierwszych kwartałach 2020 i 2021 roku pokazuje wzrost aż o 34% rok do roku.

Przychody TIM SA w grudniu 2021 r. Dane wstępne

Bardzo dobra sytuacja finansowa TIM-u pozwoliła na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 23 grudnia 2021 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 1,20 zł brutto zaliczki na jedną akcję. Była to pierwsza wypłata oparta o zaprezentowaną w marcu 2021 r. politykę dywidendową spółki na lata 2021-2023. Od dywidendy za 2018 r. (wliczając grudniową zaliczkę) TIM wypłacił swoim akcjonariuszom łącznie już ponad 115 mln zł.

Znaczące przekroczenie bariery jednego miliarda złotych to oczywisty sukces TIM-u. Jednak zarząd jest świadomy, że konieczne jest dostosowywanie się do zmieniającego się rynku e-commerce, w szczególności oczekiwań klientów, a także jak najlepszego wykorzystania potencjału spółki. Dlatego w pierwszym półroczu tego roku zostanie zaprezentowana nowa strategia działalności TIM SA.

RE


Sprzedaży online zapewnia nam stabilny wzrost przychodów – prezes TIM SA

W listopadzie przychody TIM SA, dystrybutora artykułów elektrotechnicznych, wyniosły 118,2 mln zł. Sprzedaż online miała udział 71%.

Według wstępnych danych, w listopadzie 2021 r. przychody TIM SA wyniosły 118,2 mln zł (+22,6% rdr). Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów osiągnęły 83,7 mln zł (+41,8% rdr).

wyniki TIM SA w listopadzie 2021 r.
Przychody TIM SA w listopadzie 2021 r. Dane wstępne

Suma przychodów od stycznia do listopada 2021 r. wynosi niemal 1,15 mld zł. To aż o 33,7% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Przychody wygenerowane przez sprzedaż online realizowaną przez klientów wzrosły w porównaniu z 11 miesiącami 2020 r. o 35,7%, do 812,1 mln zł.

Za nami trzy najlepsze miesiące nie tylko w 2021 roku, ale i w całej, już ponad 34-letniej historii TIM-u. Jeszcze na początku bieżącego roku naszym celem było przekroczenie w danym miesiącu progu 100 milionów złotych przychodów. Od kilku miesięcy poprzeczka znajduje się znacznie wyżej. W listopadzie sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów wzrosła znacznie bardziej niż łączne przychody. To dla mnie powód do optymizmu, odzwierciedla bowiem dynamiczny rozwój sektora e-commerce w Polsce. TIM jako ekspert w e-commerce B2B od wielu lat korzysta z tego trendu. Wierzę, że nowa strategia rozwoju spółki pozwoli nam w przyszłości jeszcze lepiej korzystać ze stale rosnącej popularności sprzedaży online, która zapewnia nam stabilny wzrost przychodów ze sprzedaży – zauważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


Październik to miesiąc-symbol w TIM-ie

W październiku przychody TIM SA, liczone narastająco od 1 stycznia 2021 r., przekroczyły 1 miliard zł. Tym samym TIM zrealizował wszystkie główne cele finansowe zawarte w strategii na lata 2019-2021.

  • W komunikacie z dnia 27 października 2021 r., czyli jeszcze przed zakończeniem miesiąca, TIM SA poinformował, że spółka przekroczyła planowany na ten rok 1 miliard zł przychodów.
  • Za cały październik spółka wygenerowała 120,2 mln zł.

W październiku 2021 r. przychody TIM SA wyniosły 120,2 mln zł (+37,2% rdr.). Suma przychodów po 10 miesiącach 2021 r. przekroczyła 1,03 mld zł (+35,1% rdr.).

TIM to największy pod względem przychodów dystrybutor artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Firma, stawiając przed laty na e-commerce, zrewolucjonizowała nie tylko własny model biznesowy, lecz stała się pionierem sprzedaży produktów elektrotechnicznych online w Polsce oraz liderem całego polskiego e-commerce B2B.

Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA, wspomniał po raz pierwszy o przewidywanym miliardzie w materiałach prasowych w 2014 r. Przychody TIM-u były wtedy poniżej 500 mln zł, a połowę z nich generował kanał internetowy.

Nie brakowało wówczas głosów, że miliard jest całkowicie nierealny. Tymczasem zmiana modelu działania i konsekwentne postawienie na rozwój w obszarze e-commerce, w połączeniu z systematyczną i efektywną pracą całego zespołu TIM-u, pozwoliły nam ten cel osiągnąć i to na ponad dwa miesiące przed końcem roku. Od marca 2021 roku każdy miesiąc zamykamy na poziomie ponad 100 mln zł. We wrześniu po raz pierwszy przekroczyliśmy 120 mln zł, a rozwój naszego e-commerce pozwala nam zakładać dalszy dynamiczny wzrost przychodów w kolejnych miesiącach. Intensywnie pracujemy nad strategią rozwoju na kolejne lata, którą zamierzamy ogłosić na początku przyszłego roku. Jestem przekonany, że zapisane w niej nowe, ambitne cale, pozwolą rozwijać się jeszcze dynamiczniej zarówno TIM-owi, jak i całej Grupie TIM – wspomina Krzysztof Folta.

TIM zrealizował również inne cele finansowe, np. jednostkowa rentowność EBITDA już dawno przekroczyła cel określony w strategii i za ostatnie 12 miesięcy wynosi średnio aż 7,5%.

Spółka dzieli się wypracowanymi zyskami. Za ostatnie trzy lata obrotowe w formie dywidendy wypłaciła już niemal 90 mln zł.

RE


Czy w październiku TIM przekroczy miliard?

Ze wstępnych danych wynika, że sprzedaż w TIM-ie wyniosła we wrześniu ponad 122 mln zł. To o 14 mln więcej niż miesiąc wcześniej, i o 38 mln więcej niż we wrześniu rok temu.

Przychody TIM SA wyniosły we wrześniu 122 277 tys. zł. Liczba ta jest wyższa o 45% rdr. Przez 9 miesięcy tego roku sprzedaż osiągnęła poziom 911 411 tys. zł (więcej o 35% rdr.). Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, planowany próg 1 miliarda zostanie przekroczony w październiku.

przychody TIM wrzesien 21
Wyniki finansowe TIM SA za wrzesień 2021 r. Dane wstępne

Kanał internetowy wygenerował we wrześniu prawie 84 mln zł. Jego udział w sprzedaży ogółem wyniósł 69%.

Cały 2020 rok zamknęliśmy jednostkowo na poziomie 935 milionów przychodów ze sprzedaży. W tym roku TIM mierzy zdecydowanie wyżej, a symboliczny poziom miliarda rocznych przychodów naturalnie przekroczymy już w pierwszej części czwartego kwartału. Jesień to dla nas okres najbardziej wytężonej pracy w związku z największym popytem na artykuły elektrotechniczne. To jednak nie wszystko. Intensywnie pracujemy nad projektem TIM 2.0, który pozwoli nam na dalsze skalowanie biznesu poprzez jeszcze sprawniejszy rozwój alternatywnych modeli sprzedaży, a tym samym bardziej dynamiczne zwiększanie udziału nowego asortymentu w naszych przychodach – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE


„Okres wakacyjny pokazał siłę naszego biznesu” – prezes TIM SA

Po raz pierwszy w historii TIM SA wzrost miesięcznych przychodów ze sprzedaży przekroczył 50 proc. rdr.

Szacunkowe dane wskazują, że dystrybutor artykułów elektrotechnicznych TIM SA osiągnął w sierpniu 2021 r. przychody netto ze sprzedaży 108 721 tys. zł. W zestawieniu z sierpniem poprzedniego roku wielkość ta wzrosła o 53,8%. W okresie styczeń-sierpień sprzedaż w TIM-e wyniosła 789 133 tys. zł (wzrost o 33,4%).

W hybrydowym modelu działalności TIM-u dominuje sprzedaż online – w sierpniu stanowiła 71,6% przychodu i wygenerowała 77 942 tys. zł – więcej o 53% rdr.

wyniki finansowe tim w sierpniu 2021
Wyniki finansowe TIM SA w sierpniu 2021 r. Dane wstępne

Okres wakacyjny pokazał siłę naszego modelu biznesowego. W sierpniu zanotowaliśmy rekord wszech czasów pod względem liczby klientów – było ich ponad 14 tysięcy (+30% rdr.). Przed nami jesień, która tradycyjnie jest najlepszym okresem sprzedażowym w roku. Wierzę, że tak będzie i teraz – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Kolejna inwestycja w centrum logistycznym

W Grupie TIM znajduje się 3LP SA specjalizujące się w usługach logistycznych dla sektora e-commerce. W obecnie funkcjonujących obiektach 3LP zarządza powierzchnią ok. 80 tys. mkw. Pod koniec sierpnia 2021 r. nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy na potrzeby kolejnej inwestycji w podwrocławskich Siechnicach. Od kwietnia 2022 roku, po oddaniu do użytku nowej, w pełni zautomatyzowanej hali o powierzchni 25 tys. mkw., będzie to już ponad 105 tys. mkw. To zwiększy potencjał operacyjny spółki w zakresie obsługi klientów spoza Grupy TIM.

Spółka 3LP przygotowuje się do wejścia na GPW.

RE


Rekordowa sprzedaż online w TIM-ie

Po raz piąty miesięczne przychody TIM-u wyniosły powyżej 100 milionów złotych. W lipcu firma zanotowała rekordową sprzedaż online.

  • W lipcu 2021 r. szacunkowe przychody TIM SA wyniosły prawie 106 mln zł.
  • Lipiec to piąty miesiąc w tym roku ze sprzedażą powyżej 100 mln zł.
  • TIM zanotował w lipcu rekordową sprzedaż w kanale internetowym.

Według wstępnych danych TIM SA osiągnął w lipcu przychody netto ze sprzedaży w wysokości 105 960 tys. zł. W porównaniu do lipca ubiegłego roku wartość ta jest wyższa o 22,7%. Od początku roku sprzedaż wyniosła 680 412 tys. zł (wzrost o 30,6% rdr.).

Kanał e-commerce wygenerował przychód 77 705 tys. zł, czyli więcej o ok. 30,6% rdr. Sprzedaż internetowa stanowiła ponad 73% przychodów TIM-u.

przychody TIM  w lipcu 2021 r.
Przychody TIM SA w lipcu 2021 r. Dane wstępne

W przekroczeniu, już piąty miesiąc z rzędu, bariery 100 milionów złotych nie przeszkodziła nam nawet mniejsza niż przed rokiem liczba dni roboczych w lipcu (22 vs 23). Przełożyła się ona, podobnie jak okres wakacyjny, na niższą dynamikę wzrostu miesięcznej sprzedaży rok do roku, jednak bardzo cieszy mnie struktura asortymentowa sprzedaży za miniony miesiąc i wyższy niż w czerwcu udział w niej produktów wysokomarżowych. Wzrósł także – do ponad 73% – udział sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter