Zgoda na przejęcie TIM-u, ale z nałożonym warunkiem

26/01/2024
logo TIM i Wurth

UOKiK wydał warunkową zgodę na koncentrację na rynku hurtowej sprzedaży artykułów elektrotechnicznych. Niemiecka spółka FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel może przejąć dystrybutora elektrotechniki TIM pod warunkiem sprzedaży części nabywanego mienia.

Przejmujący FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel to niemiecka spółka świadcząca usługi dystrybucji artykułów elektrotechnicznych oraz powiązane z tym usługi logistyczne. Swoje produkty sprzedaje poprzez tradycyjnie prowadzone hurtownie elektryczne. Należy do Grupy Würth, międzynarodowego hurtownika oraz producenta m.in. instalacji elektrycznych, automatyki przemysłowej, kabli i przewodów.

Przejmowana wrocławska spółka TIM, notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sprzedaje artykuły elektrotechniczne. TIM działa w systemie omnichannel, oferując sprzedaż zarówno za pośrednictwem sklepu internetowego, aplikacji mobilnej, mailowo, telefonicznie, jak również poprzez swoje biura sprzedaży oraz agentów. Posiada 18 biur sprzedaży zlokalizowanych w różnych województwach, dwa centra dystrybucyjne oraz magazyn centralny.

Ankieta w sprawie przejęcia TIM-u

W ramach badania rynku UOKIK skierował pytania do 129 konkurentów łączących się spółek. Hurtownie elektrotechniczne zapytane przede wszystkim o dane z lat 2021-2022, w tym m.in. wartość sprzedaży,  odległości, na jaką realizowane było 80 proc. sprzedaży oraz o rodzaj transportu, jakim realizowane były zamówienia w tym okresie. Ponadto zebrane zostały opinie przedsiębiorców na temat planowanej koncentracji i jej ewentualnych skutków.

– Przeprowadzone postępowanie wykazało, że działalność łączących się podmiotów może doprowadzić do naruszenia konkurencji na regionalnym rynku obejmującym obszar wyznaczony odległością do 80 km od hurtowni TIM zlokalizowanej w Zielonej Górze, stąd decyzja o nałożeniu warunku obejmującego zbycie części aktywów – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Warunek przejęcia spółki TIM

Zgodnie z nałożonym warunkiem przejmujący musi sprzedać sklep znajdujący się  przy ul. Krośnieńskiej w Zielonej Górze należący do spółki TIM. Warunek obejmuje m.in. przeniesienie na nowego właściciela najmu powierzchni sklepu, praw i obowiązków wynikających z umów pracowniczych, dokumentacji księgowej i handlowej, a także bazy klientów zielonogórskiej hurtowni.

Inwestor powinien być niezależny od obu spółek i zapewnić kontynuację prowadzenia hurtowni. Zgodnie z nałożonym warunkiem UOKiK będzie akceptował propozycję potencjalnych inwestorów. Ponadto spółka FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel będzie musiała złożyć prezesowi UOKiK informacje na temat wykonywania nałożonego warunku.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Wydana decyzja nie jest prawomocna.

RE na podstawie informacji UOKiK

Zapisz się na bezpłatny newsletter