ASAJ zamknął 2023 rok dodatnią dynamiką sprzedaży

11/01/2024
ASAJ podsumowanie 2023 roku

W firmie ASAJ kluczowe segmenty biznesowe dużych firm wykonawczych, elektryków i instalatorów OZE przyrosły ponad 10% rdr. Wyhamowanie gospodarcze widoczne było w pozostałych segmentach: klienci indywidualni, realizujący zakupy w punktach stacjonarnych oraz dystrybucja. Obszarem dużego rozwoju w 2023 roku była sprzedaż internetowa, która osiągnęła blisko 130% dynamiki i pozwoliła na podjęcie decyzji o kolejnych inwestycjach w ten kanał sprzedaży.

Mimo trudnej sytuacji rynkowej, spadku marży procentowej oraz wzrostu kosztów niezależnych, ASAJ podjął decyzję, iż rok 2023 będzie rokiem utrzymania pozyskanego rynku w 2022 roku (powyżej 100% dynamiki obrotu tj. 106,8% przyrostu ilości klientów aktywnych zakupowo) oraz rokiem inwestycji w obszary, które wpłyną na dynamiczny rozwój w kolejnych latach lepszej koniunktury.

Kluczowe obszary i projekty realizowane w 2023 roku:

  1. Zakończenie centralizacji magazynowej i logistycznej, rozpoczętej w 2022 roku poprzez budowę magazynu centralnego i zmianę modelu logistycznego.
  2. Rozszerzenie sieci sprzedaży poprzez otwarcie filii z magazynem w Bydgoszczy, Rzeszowie oraz otwarcie biura handlowego we Wrocławiu.
  3. Realizacja 50 projektów szkoleniowych.
  4. Rozbudowa fakultatywnych szkoleń on-line.
  5. Wdrażanie nowej platformy do sprzedaży detalicznej w e-commerce
  6. Rozpoczęcie prac nad nowym modelem sprzedaży stacjonarnej

Spółka przewiduje, że rok 2024 będzie czasem wyzwań, spowodowanych przede wszystkim czynnikami rynkowymi. Duże szanse ASAJ upatruje w odblokowaniu środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), co przyczyni się do wzrostu inwestycji. W wyniku tego, firma rozpoczęła projekt rozbudowy działów specjalistycznych, ukierunkowanych na energetykę oraz oświetlenie.

W ostatnim czasie ASAJ uruchomił również nową platformę sprzedaży e-commerce, dedykowaną klientom detalicznym, zarówno na rynku krajowym, jak i w przyszłości na rynkach zagranicznych.

Wyżej wymienione projekty przyczynią się do rozwoju współpracy z obecnymi kontrahentami. Zapewnią również możliwości współdziałania z nowymi, co pozwoli na wspólne zdobywanie rynku i wykorzystanie kolejnych szans.

ASAJ niezmiennie, strategicznie stawia na dalszy rozwój sieci sprzedaży, zwiększenie liczby klientów oraz dywersyfikację segmentową.

ASAJ

Zapisz się na bezpłatny newsletter