Alumast pobił rekord przychodów

01/06/2020

To był rekordowy rok pod względem przychodów dla producenta m.in. słupów i masztów. Wyraźnie zwiększyły się także zyski, choć wynik netto był wyższy np. w 2015 r., tuż przed załamaniem koniunktury, które doprowadziło spółkę do poniesienia strat w kolejnych dwóch latach. Alumast po raz kolejny się jednak podniósł i poprawił wskaźniki, co jest konsekwencją ograniczenia kosztów działalności i optymalizacji procesów produkcyjnych.

W 2019 r. firma dostarczyła odbiorcom słupy o wartości 9 mln zł, rozbudowała również linię do produkcji słupów kompozytowym, dzięki czemu zwiększono zdolności produkcyjne do około 10 tys. sztuk miesięcznie.

Spółka zależna Energy Composites realizowała zlecenia np. na dostawę dla PGE Dystrybucja i Energa Operator przyczep serwisowych. Podpisała też wieloletnią umowę na dostawy żerdzi dzielonych na rynek bułgarski. Z tego tytułu przychody mają wynieść 2,2 mln zł w ciągu czterech lat.

Do osiągnięć Alumastu można też zaliczyć uzyskanie certyfikatu na słupy kompozytowe, który potwierdził, że są one bezpieczne na odcinkach dróg z dopuszczalną prędkością pojazdów do 70 km/h. Zarząd spółki liczy, że pozwoli to na wzmocnienie pozycji rynkowej spółki i zwiększenie przychodów. Rozwojowym rynkiem dla spółki jest też rynek inteligentnego oświetlenia i punktów ładowania aut elektrycznych.

Alumast20182019zmiana rok do roku
przychody13,1418,3640%
wynik operacyjny0,401,11174%
wynik netto0,070,67804%
mln zł

Raport za 2018 r.

Alumast znów ma zysk

Po dwóch latach, zakończonych stratami, Alumastowi w końcu udało się wyjść nad kreskę z wynikiem netto. Wyniósł on skromne 39 tys. zł, ale oznacza to i tak znaczną poprawę względem poprzedniego roku, zamkniętego stratą w wysokości 2,8 mln zł. O 37 proc. wzrosły przychody, które sięgnęły rekordowych 13,1 mln zł, a prawdziwe spiętrzenie zleceń nastąpiło w czwartym kwartale. Jak podkreśla zarząd, doszło wówczas do pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, a osiągniecie wyższej sprzedaży i wyniku było możliwe dzięki dokapitalizowaniu spółki (emisja akcji serii O przyniosła 2 mln zł), zintensyfikowaniu działań sprzedażowych oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.

Zakończono prace związane z tworzeniem katalogu typizacyjnego niezbędnego do prawidłowego projektowania linii teletechnicznych w oparciu o konstrukcje kompozytowe Alumast. Tym samym do szerokiego grona firma z branży teletechnicznej trafi już komplet materiałów i produktów niezbędnych do projektowania i budowy linii teletechnicznych. To nowy i obiecujący dla spółki rynek – przekonuje zarząd Alumastu.

Już na początku 2019 r. spółka otrzymała certyfikat na słupy kompozytowe, które będą mogły być stawiane przy drogach, na których pojazdy mogą się poruszać z prędkością do 70 km/h. Firma sobie po tym wiele obiecuje i prowadzi już prace rozwojowe nad poszerzeniem oferty o słupy dla kolejnych kategorii bezpieczeństwa. W planach jest też wejście na rynek elektromobilności, bo spółka zależna realizuje projekt badawczo-rozwojowy, zmierzający do opracowania ładowarki do aut zintegrowanej z ulicznym słupem oświetleniowym.

Alumast20172018zmiana r/r
przychody9,513,137%
wynik operacyjny-2,30,4
wynik netto-2,80,04
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter