Skokowa poprawa wyników finansowych APS Energia

25/04/2022
byk giełdowy z napisem APS ENERGIA

Dwucyfrowy wzrost przychodów i zysku brutto ze sprzedaży oraz skokowa poprawa na poziomie wyniku operacyjnego i netto – to dokonania APS Energia w 2021 roku. W kolejnych latach Grupa chce kontynuować rozwój, widząc potencjał m. in. w sektorach trakcji i transportu, magazynowania energii czy energetyki atomowej.

Ubiegłoroczne przychody Grupy APS Energia wzrosły o 33 proc. w ujęciu rdr. do poziomu 113,3 mln zł. Największy wzrost nastąpił w segmencie systemów zasilających (o 22 mln zł). Wyższa sprzedaż skutkowała dynamiczną poprawą zysku brutto ze sprzedaży, który zwiększył się aż o 89 proc. do blisko 35 mln zł. EBITDA zbliżył się do 14,2 mln zł wobec 0,7 mln zł w 2020 roku, a EBIT do 11 mln zł w porównaniu z 2,6 mln zł straty odnotowanej rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 9,3 mln zł (-5,4 mln zł straty netto w 2020 r.). Jednocześnie rekordowy pod względem wyników okazał się IV kwartał 2021 roku – 56,9 mln zł przychodów i 12,6 mln zł zysku netto.

Na pewno duże znaczenie w 2021 roku miało odblokowanie wielu inwestycji i wstrzymanych wcześniej odbiorów urządzeń, które z powodu trudności związanych z panującą epidemią Covid-19 nie mogły trafić do klienta końcowego. Grupa widzi potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu, ale musimy stawić czoła nowym wyzwaniom w 2022 roku. Wypracowany wynik EBITDA na poziomie 14,2 mln zł jest sukcesem i zamierzamy go kontynuować w kolejnych kwartałach. Pomimo trudności z łańcuchami dostaw czy absencjami pracowników, spowodowanych panującą pandemią, zysk netto na poziomie 9,3 mln zł był możliwy do osiągnięcia dzięki konsekwentnemu działaniu w kluczowych dla Grupy sektorach i kierunkach geograficznychpodkreśla Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Grupa od początku 2022 roku realizuje nową strategię opracowaną na najbliższe lata tzn. do 2026 roku. Zakłada ona dywersyfikację przychodów o kluczowe sektory takie jak: magazyny energii, trakcję i transport czy energetykę atomową, przy wykorzystaniu zbudowanej pozycji na tych rynkach. Jednym z głównych celów jest rozwój i osiągnięcie przychodów powyżej 500 mln zł w 2026 roku, co daje średnioroczny wzrost na poziomie 35%.

Pandemia i przyśpieszenie transformacji energetycznej w kraju wpłynęły na podjęcie daleko idących kroków mających na celu dywersyfikację działalności Grupy o aktualne i nowe sektory. Zamierzamy wzmocnić swoją pozycję w sektorze trakcji i transportu. Widzimy ogromne perspektywy dla sektora magazynowania energii i jego rozwoju w najbliższych latach. Zamierzamy wykorzystać nasze silne strony, kompetencje i doświadczenie, aby umożliwić efekty synergii tej dziedziny w wielu gałęziach gospodarki. Rozwój energetyki atomowej w kraju nie może się odbyć bez udziału firm z Polski, które posiadają doświadczenie w tym obszarze, dlatego zamierzamy wykorzystać nasze wysokie kompetencjewskazuje Piotr Szewczyk.

APS Energia20202021zmiana rdr.
przychody85 404113 25733%
wynik operacyjny-2 60510 973
wynik netto-5 3779 311
mln zł

Zobacz także: Ranking spółek elektrotechnicznych według wartości rynkowej

RE


APS Energia poszła na rekord

Spółka, która jest projektantem i producentem systemów zasilania awaryjnego, zanotowała w 2019 r. rekordowe wyniki. Choć po pierwszym półroczu miała stratę, to nadrobiła ją z dużą nawiązką w ostatnim kwartale roku, który zakończył się zyskiem netto w wysokości 11,6 mln zł.

Po względem wielkości wyniki, od APS Energii w giełdowej branży lepsi są tylko Apator i ZPUE. Co warte podkreślenia, w parze z zyskami idą przepływy pieniężne. W 2019 r. były na tyle wysokie, że spółkę stać jest na wypłatę dywidendy (zdecydowało o tym walne w maju 2020 r.). Przychody w ubiegłym roku wzrosły, ale nie tak dynamicznie, jak zakładała strategia, czyli o 20 proc. średniorocznie.

Rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży i marży na sprzedaży w 2019 r. to efekt dotarcia do nowych klientów, dywersyfikacji przychodów i umocnienia naszej pozycji rynkowej. Osiągnięcie tak dobrego wyniku było możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi w nowych sektorach, głównie trakcji i transporcie, produkcji dla energetyki atomowej oraz zwiększeniu skali działalności przede wszystkim na rynkach dawnej WNP. Naszym dominującym rynkiem pod względem sprzedaży w 2019 roku był rynek rosyjski, pomimo trudności wynikających z dekoniunktury, liczba inwestycji prowadzonych w sektorze energetyki atomowej i ropy naftowej wciąż rośnie – powiedział Piotr Szewczyk, prezes APS Energii.

W 2019 roku sprzedaż eksportowa stanowiła 63 proc. przychodów spółki. Rozpoczęto sprzedaż na rynkach Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej.  

APS Energia20182019zmiana r/r
przychody123,93134,769%
wynik operacyjny11,9813,049%
wynik netto6,8410,6455%
mln zł

Raport za 2018 r.

Rok rekordów APS Energii

2018 r. zakończył się dla grupy APS Energia rekordowymi przychodami w wysokości niespełna 124 mln zł, które były o niemal 30 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rekordowe były też zyski – na poziomie operacyjnym zysk wyniósł 12 mln zł, a netto 6,8 mln zł. Rok 2017 firma, która jest producentem systemów zasilania gwarantowanego, zakończyła stratami.

Firma zbudowała rekordowy portfel zamówień, sięgający 66,4 mln zł, z czego ponad dwie trzecie to kontakty na rynku krajowym. W 2018 r. gros przychodów zrealizowano jednak za granicą (63 proc.), a głównym rynkiem eksportowym pozostaje Rosja.

Zdobywamy tam coraz więcej kontraktów dla gigantów z segmentu energetyki oraz branży naftowej. Ponadto istotny wzrost sprzedaży odnotowujemy na rynku krajowym, gdzie realizujemy zamówienia nie tylko dla sektora energetycznego, ale także dla najnowszego segmentu, jakim jest trakcja i transport. Poprawiamy również rentowność poprzez redukcję kosztów i pozyskiwanie wysokomarżowych zamówień, zmniejszając przy tym udział mniej rentownych usług realizowanych przez spółkę ENAP. Celem na najbliższy rok jest utrzymanie tendencji wzrostowej zarówno sprzedaży, jak i zyskowności. Według niedawno przyjętej strategii na lata 2019-2021 zamierzamy osiągnąć średnioroczne tempo wzrostu przychodów na poziomie 20 proc. – mówi Piotr Szewczyk, prezes APS Energii.

Nowa strategia zakłada m.in. wejście na rynek z nową gamą produktów. Te, nad którymi spółka obecnie pracuje, dotyczą przede wszystkim branży trakcji i transportu (T&T).

APS Energia20172018zmiana r/r
przychody95,8123,929%
wynik operacyjny-0,712,0 
wynik netto-2,96,8 
mln zl

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter