Akwizycja na rynku fotowoltaiki. Corab przejmie firmę inżynierską

26/08/2022
farma pv wykonanan przez Corab

Corab S.A. planuje przejęcie MGM Projekt sp. z o.o. Wniosek do UOKiK wpłynął 24 sierpnia 2022 r.

Celem koncentracji jest zapewnienie spółce MGM Projekt Sp. z o.o. rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie kapitału, umożliwienie długoterminowego wzrostu wartości spółki, a także stworzenie łańcucha wartości w fotowoltaice.

Podstawowym celem działalności Corab S.A. jest produkcja i sprzedaż systemów fotowoltaicznych.

Głównym przedmiotem działalności spółki MGM Projekt Sp. z o.o. jest projektowanie, budowa i serwis farm fotowoltaicznych oraz działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

RE, fot. Corab

Zapisz się na bezpłatny newsletter