Jak przeprowadzić szybką energetyzację elektrowni fotowoltaicznych?

08/02/2024
elektrownia fotowoltaiczna firmy Nomad Electric

Dynamiczny rozwój projektów OZE w Polsce uwypuklił wyzwania związane z przestarzałą infrastrukturą sieciową i skomplikowanymi procedurami przyłączeniowymi. Czy możliwa jest szybka energetyzacja elektrowni fotowoltaicznych?

Krajowe i unijne cele w zakresie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych są ambitne, aby je zrealizować należy wykonać ogromną pracę we wszystkich sektorach. Jednak na pierwszej linii frontu jest energetyka, która przeżywa konieczną transformację. Aby rozwój OZE nie został zahamowany, kluczową kwestią są rozwiązania systemowe i legislacyjne. To powolny i bardzo złożony proces przypominający maraton, a nie sprint.

Proces podłączania elektrowni pv w Polsce

W naszym kraju problemy z przyłączeniem elektrowni fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej wynikają z kilku czynników. Istniejąca infrastruktura sieciowa jest nieprzystosowana do przyjmowania dużych ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń są skomplikowane, ponieważ nie są w pełni ustrukturyzowane, a także odpowiednio wdrożone w poszczególnych oddziałach OSD, które borykają się również z brakami kadrowymi. Co więcej, ograniczone moce przyłączeniowe i brak odpowiednich punktów przyłączeniowych w niektórych regionach opóźnia lub utrudnia realizację projektów pv. Wreszcie, rosnący popyt na energię z OZE prowadzi do zwiększonej konkurencji o dostęp do sieci, co także wydłuża czas oczekiwania na przyłączenie.

Czy można przyspieszyć energetyzację wielkoskalowych elektrowni solarnych?

Wyprodukowanie pierwszych kilowatogodzin zielonej energii na farmie fotowoltaicznej to ogromny sukces w obecnych realiach. Przejście całej procedury związanej z energetyzacją instalacji pv to żmudny proces. Jednak można go usprawnić, a czasem nawet skrócić. Rozwiązaniem jest skoncentrowanie się na dokładnym rozpoznaniu procedur, wymagań i potrzeb poszczególnych oddziałów OSD. Nie da się jednak tego zrobić bez profesjonalnego zespołu ekspertów.

Firma Nomad Electric stworzyła osobny dział odpowiedzialny wyłącznie za przeprowadzenie procesu przyłączenia farm pv do sieci dystrybucyjnej. W skład multidyscyplinarnego zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie elektrycy, a także specjaliści zajmujący się kompletowaniem i weryfikacją dokumentów wymaganych do złożenia w poszczególnych jednostkach OSD rozlokowanych w całym kraju.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Nomad Electric podłączył do sieci elektrownie pv o łącznej mocy ponad 164 MWp. Stał się liderem rynku pod względem czasu przeprowadzania energetyzacji obiektów pv. Instalacji do 1 MW, zajmuje firmie średnio 35 dni roboczych, natomiast rekord na koncie, to 15 dni roboczych liczonych od daty złożenia kompletnej dokumentacji do czasu wyprodukowania pierwszych kWh.

Rzetelne przygotowanie dokumentacji przez profesjonalny zespół i bardzo skrupulatna weryfikacja techniczna, to działania, które są niezbędne, a zarazem kluczowe w przezwyciężaniu barier proceduralnych i znacząco przyspieszają przyłączenie obiektów do sieci.

RE na podstawie materiałów Nomad Electric, fot. Nomad Electric

Zapisz się na bezpłatny newsletter