Govena Lighting znów pod kreską

30/06/2020

Lata 2015-2017 zakończyły się dla Goveny Lighting symbolicznymi zyskami i przychodami rzędy kilkunastu milionów złotych. Dwa ostatnie lata stały natomiast pod znakiem sporych strat, spowodowanych głównie niewystarczającymi przychodami, by pokryć koszty.

W 2019 r. przychody obniżyły się o kolejne 2 proc., na dodatek spółka „przepala” gotówkę, bo nie generuje jej z działalności operacyjnej (w 2019 r. cash flow operacyjny wyniósł minus 1,3 mln zł, w 2018 r. minus 1,5 mln zł). Dlatego potrzebne są kolejne emisje akcji (w 2019 r. 4,4 mln zł, w 2018 r. 5,1 mln zł), względnie – dotacje z państwowych funduszy.

Mimo to Marcin Szymański, prezes spółki, określił rok 2019 r. jako udany, choć – jak przyznał – trudny i obfitujący w wiele wyzwań.

Spółka kontynuowała proces redukcji kosztów stałych w 2019 r. a także skupiła się na pozyskiwaniu nowych kontraktów. W 2019r. spółka dominująca pozyskała dotacje unijne na rozwój przedsiębiorstwa – napisał prezes w liście do akcjonariuszy.

Govena złożyła do PARP niezbędną dokumentację do podpisania umowy o dofinansowanie opracowania nowatorskich obudów prototypowych zasilaczy i transformatorów dedykowanych dla oświetlenia LED. Wartość projektu to ponad 1 mln zł, a dofinansowania około 400 tys. zł.

Fiaskiem zakończył się natomiast pomysł dystrybucji samochodów elektrycznych, importowanych z Chin. Zarząd Goveny poinformował o zawieszeniu tego projektu ze względu na trudności w handlu z Państwem Środka, spowodowane epidemią oraz osłabienie rynku elektromobilności.

Govena Lighting20182019zmiana r/r w proc.
przychody7,517,39-2%
wynik operacyjny-1,46-0,88-40%
wynik netto-1,56-0,96-39%
mln zł

Raport za 2018 r.

W Govenie gorzej, czyli lepiej

O 32 proc. niższe przychody, zamiast wyniku zbliżonego zera – 1,8 mln zł straty netto. To wyniki Goveny Lighting za 2018 r., dla których zarząd spółki znajduje usprawiedliwienie (m.in. konieczność obciążenia wyniku amortyzacją, odpisami i kosztami poniesionymi w związku z przeprowadzeniem emisji akcji) i przekonuje, że dekapitalizowanie pozwoli wziąć spółce głęboki oddech. Za pieniądze z emisji kupiono nowe urządzenia do produkcji, spłacono znaczną część zobowiązań finansowych i kupiono udziały w nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym produkcyjna spółki.

W strukturze sprzedaży spółki największy udział miała sprzedaż transformatorów (48 proc.), niespełna 29 proc. stanowiły usługi, 9 proc. osprzęt elektroinstalacyjny, a 7 proc. zasilacze Led. Na razie efektów nie przyniosły rozmowy w sprawie utworzenia sieci sprzedaży samochodów elektrycznych. Firma miałaby zostać przedstawicielem chińskiego Auda New Energy Vehicles. Spółka czeka na realizację pierwszego, już opłaconego zamówienia, co pozwoliłoby na prezentację aut.

Równolegle rozpoczęto współpracę z kontrahentem w zakresie produkcji na zlecenie podzespołów do ładowarek elektrycznych dla samochodów elektrycznych.

Jest to, zakładamy, początek długoterminowej obecności spółki na rynku ładowarek do samochodów elektrycznych – uważa Mariusz Tomczak, który po odwołaniu w październiku ub. r. Beaty Jurczak z funkcji prezesa jest jedynym członkiem zarządu.

Govena Lighting20172018zmiana r/r
przychody11,087,51-32%
wynik operacyjny-0,07-0,24
wynik netto0,00-1,80
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter