Wyniki kontroli 20 modeli lamp, plafonów i kinkietów

03/11/2023
oprawa oświetleniowa

Po sygnałach od konsumentów UOKiK sprawdził 20 modeli lamp, plafonów i kinkietów. Aż 17 z nich miało wady konstrukcyjne lub nieprawidłową ochronę przeciwpożarową, a ponad połowa miała więcej niż jedną niezgodność konstrukcyjną. Sześć opraw miało niezgodności formalne tzn. brak pełnych informacji o bezpiecznym użytkowaniu.

Wojewódzkie inspektoraty IH w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Opolu i Poznaniu od kwietnia do września 2023 r. sprawdziły oznakowanie i dokumentację 20 opraw oświetleniowych. Wszystkie produkty zostały również zweryfikowane w laboratorium. Eksperci sprawdzili zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, szczególnie ochronę przed dostępem do części pod napięciem.

Kontrola opraw oświetleniowych odbyła się po sygnałach od konsumentów o nieprawidłowej konstrukcji opraw, tj. występujących przepięciach na obudowę, które mogą prowadzić do porażenia prądem.

Kontrole przeprowadzone zostały w sześciu sklepach detalicznych oraz u 12 sprzedawców hurtowych, czterech przedsiębiorców prowadziło również sprzedaż internetową.
Pięć opraw pochodziło z Polski, jedna z Czech, a 14 z Chin.

Oznakowanie, wymagania formalne

Kontrola miała wykazać, czy oprawy mają sporządzoną prawidłowo deklarację zgodności, dane identyfikacyjne producenta/importera, informacje identyfikujące oprawę, prawidłowe oznakowanie CE oraz poprawną instrukcję w jęz. polskim.

Na 20 modeli opraw sześć zostało zakwestionowanych. W dwóch przypadkach była nieprawidłowa deklaracja zgodności. W jednym przypadku brakowało pełnych danych importera. W sześciu przypadkach brak było pełnych informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie.

Badania laboratoryjne

Badania dotyczyły konstrukcji (poprowadzenia przewodów wewnątrz oprawy, prawidłowości złącz i mocowań oprawy) oraz ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (dostępu do części czynnych, wytrzymałości mechanicznej osłon.

Zbadane zostały parametry w normach zharmonizowanych:

  1. PN EN IEC 60598-1:2021-07/A11:2022-12 Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
  2. PN-IEC 598-2-1: 1994 Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia

Spośród 20 modeli opraw oświetleniowych nieprawidłowości miało 17 modeli. Dziewięć produktów miało nieprawidłową konstrukcję, np. wystające przewody, wkręty wystające poza oprawę, ostre krawędzie opraw. 11 produktów – nieprawidłową ochronę przeciwporażeniową, np. zastosowanie nieodpowiedniej izolacji.

Ustalono niezgodności w 18 produktach. Jedna oprawa – niezgodności formalne. 17 opraw – nieprawidłowa konstrukcja i/lub nieprawidłowa ochrona przeciwpożarowa, pięć z nich miało też niegodności formalne. Ponad połowa zbadanych opraw miała więcej niż jedną niezgodność konstrukcyjną.

W jednym przypadku niezgodności formalnych przedsiębiorca został wezwany do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. W 17 sprawach niezgodności konstrukcyjnych może być wszczęte postępowanie administracyjne.

Zobacz także: Lista skontrolowanych produktów

Podsumowanie

  • Kontrola opraw oświetleniowych 17/20 opraw – niezgodności konstrukcyjne
  • W ponad połowie więcej niż jedna 6/20 produktów – niezgodności formalne

RE na podstawie UOKiK

Zapisz się na bezpłatny newsletter