Energa buduje inteligentną sieć na całym swoim obszarze

02/09/2019
Energa Operator

Energa Operator inwestuje w inteligentną sieć dystrybucyjną Smart Grid. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

Energa utworzy pierwszy w Polsce kompleksowy system zarządzania siecią energetyczną średnich napięć. Będzie składał się z 1180 rozłączników napowietrznych na liniach SN, 1148 rozdzielnic wnętrzowych wraz z zestawami telesterowania oraz z ponad 2000 modemów telekomunikacyjnych TETRA. Szybsze ustalenie miejsca oraz przyczyn awarii, a także automatyczna rekonfiguracja sieci w odpowiedni sposób będą z kolei możliwe dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych takich jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration).

Wszystko po to, aby podczas awarii działać jak najsprawniej i aby przerwy w dostawie prądu dotknęły jak najmniejszą liczbę osób.

Elementem projektu jest również budowa magazynu energii. Jego zadaniem będzie stabilizacja pracy systemu dystrybucyjnego w rejonie jednej z największych w Polsce elektrowni fotowoltaicznych o mocy 4 MW w Czernikowie.

Projekt jest kontynuacją wcześniej zrealizowanych prac o mniejszej skali, takich jak wdrożenie sieci Smart Grid na Półwyspie Helskim, czy Smart Toruń. Ich efekty oraz zdobyte doświadczenie pozwoliły Enerdze Operatorowi, jako pierwszemu dystrybutorowi w Polsce, na podjęcie planu wprowadzenia tego nowoczesnego rozwiązania na całym podlegającym spółce obszarzemówi Alicja Barbara Klimiuk,prezes zarządu Energi Operator.

Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 milionów złotych (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). Uzyskał on dofinansowanie na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter