ZPUE i TAURON prowadzą pilotaż magazynów energii

08/12/2022
Magazyn energii elektrycznej w sieci Tauron firmy ZPUE

TAURON przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej (woj. małopolskie). Na lokalizację magazynu wybrana została gmina z największym w Polsce zagęszczeniem mikroinstalacji 1-fazowych. Innowacyjny przemysłowy magazyn energii ma moc 100 kW i pojemność 180 kWh. Pozwoli to na niezawodną pracę okolicznych instalacji fotowoltaicznych.

TAURON ma już przyłączonych ponad 370 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 2,8 GW. Tylko w trzech pierwszych kwartałach br. przyłączonych zostało ponad 93 300 mikroinstalacji, na łączną moc ponad 768 MW. Tak ogromna liczba rozproszonych źródeł wytwórczych destabilizuje pracę sieci. Ważne jest więc z jednej strony inwestowanie w modernizację i dostosowanie sieci energetycznej do współpracy z OZE, a z drugiej poszukiwanie rozwiązań, które pomogą we współpracy istniejącego systemu elektroenergetycznego z zieloną generacją.

Energia zmagazynowana w instalacji w Ochotnicy pozwoli na zaspokojenie dobowych potrzeb energetycznych 25 gospodarstw domowych z tego terenu. Magazyn powstał w wyniku współpracy TAURON Dystrybucja, firmy ZPUE S.A. z Włoszczowy, gminy Ochotnica Dolna oraz Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.

Stabilizacja sieci dystrybucyjnej

Magazyn energii ma przede wszystkim za zadanie stabilizację napięcia w sieci dystrybucyjnej i dzięki temu umożliwienie niezawodnego funkcjonowania podłączonych do tej sieci prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Na lokalizację magazynu została wybrana sieć niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Gmina Ochotnica Dolna już od kilku lat sukcesywnie zwiększa udział instalacji solarnych na swoim terenie. Obecnie występuje tu jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia 1-fazowych mikroinstalacji, co okresowo ogranicza możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Przekroczone poziomy oraz asymetria napięć powodują czasowe wyłączenia instalacji prosumenckich. Są to czynniki, które zmniejszają opłacalność poniesionych przez prosumentów inwestycji.

Tauron ma dwa magazyny w gminie Ochotnica

To już drugi przemysłowy magazyn energii uruchomiony w gminie Ochotnica Dolna. Pierwszy pracuje w systemie już od lipca 2022 r. i pełni analogiczną rolę. Doświadczenia zdobyte podczas testowania działania pierwszego magazynu energii na terenie gminy, potwierdziły pozytywny wpływ tego typu urządzeń na stabilizację sieci elektroenergetycznej. Po pierwszym okresie pracy widać, że magazyny mogą być podstawą bardziej elastycznej współpracy produkcji i konsumpcji energii z OZE. Jest to szczególnie ważne w kontekście złożonej i trudnej sytuacji energetycznej, nie tylko w skali Polski.

W tym roku TAURON Dystrybucja uruchomił stacjonarny system magazynowania energii elektrycznej w Cieszanowicach (woj. opolskie) o mocy 3 MW i pojemności użytecznej 774 kWh. Energia w tym przypadku magazynowana jest w bateryjnych ogniwach litowo-tytanowych. Opolski system magazynowania energii powstał na terenie Głównego Punktu Zasilania Cieszanowice w gminie Kamiennik. Zadaniem tej stacji elektroenergetycznej jest między innymi przekazywanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w znajdującej się nieopodal farmie wiatrowej w Lipnikach. Magazyn spełnia tą samą stabilizującą rolę dla sieci elektroenergetycznej, co magazyny w Ochotnicy Dolnej, tylko na większą skalę.

Parametry techniczne magazynu w Ochotnicy

Magazyn energii w Ochotnicy Dolnej o mocy 100 kW oraz pojemności 180 kWh został równolegle przyłączony do końcówki wyselekcjonowanego obwodu niskiego napięcia. Wybrany obwód charakteryzuje się dużym udziałem mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz przyłączonymi odbiorcami energii o dużym zapotrzebowaniem na moc. Kombinacja tych dwóch różnych typów klientów powoduje, że w obwodzie w słoneczne dni są obserwowane wzrosty napięcia powodowane pracą mikroinstalacji fotowoltaicznych, a w pochmurne dni oraz w godzinach szczytu wieczornego, obserwowane są spadki napięcia zasilającego, powodowane dużym poborem energii. Dlatego zadaniem magazynu energii w tej lokalizacji jest niezależna stabilizacja napięć fazowych, poprzez ładowanie baterii w godzinach pracy mikroinstalacji fotowoltaicznych (obniżanie napięć fazowych) oraz rozładowywanie baterii w godzinach dużego obciążenia oraz szczytu wieczornego (podwyższanie napięć fazowych).

Pilotażowe magazyny

TAURON oraz firma ZPUE prowadzą wspólnie pilotaż w celu zbadania funkcji regulacyjnych magazynu energii i ich wpływu na sieć dystrybucyjną. Zadaniem testowanego magazynu jest stabilizacja napięcia w sieci, w której występują w zależności od pory dnia dwa przeciwstawne zjawiska: wzrostu oraz spadku napięcia. Zjawiska te są powodowane różnym charakterem odbiorów oraz źródeł przyłączonych przez prosumentów do sieci.

RE na podstawie materiałów Tauron, fot. Tauron

Zapisz się na bezpłatny newsletter