Polska spółka buduje farmy fotowoltaiczne w Portugalii

18/01/2024
farmy fotowoltaiczne Nomad Electric w Portugalii

Nomad Electric realizuje pierwszy kontrakt na Półwyspie Iberyjskim. Spółka buduje w Portugalii w formule EPC farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 45 MWp. Instalacje te powstają w regionach Pinhal, Santarém, Marmeleiro i Alentejo.

Projekt, prowadzony przez oddział Nomad Electric w Lizbonie, obejmuje farmy fotowoltaiczne o mocy 24 MWp, które są budowane na konstrukcji typu tracker oraz 21 MWp na konstrukcji fix. Około 80 tysięcy modułów fotowoltaicznych zostanie zainstalowanych na łącznej powierzchni ok. 80 ha.

Nomad Electric świadczy kompleksową usługę w formule „pod klucz”. W ramach kontraktu dostarczono także systemy sterowania oraz SCADA wraz z autorskim oprogramowaniem Nomad NX. Spółka zainstalowała już te narzędzia, w konsekwencji zapewniła kompatybilność połączenia z operatorem systemu przesyłowego REN oraz systemami informatycznymi operatora sieci dystrybucyjnej E-REDES.

Zespół realizujący ten kontrakt to w połowie inżynierowie Nomad Electric, którzy dbają o realizację projektu zgodnie z wymaganiami inwestora i prowadzenie budowy z zachowaniem najwyższych standardów. Druga połowa zespołu to inżynierowie portugalscy, których znajomość lokalnego rynku, warunków pracy oraz wymogów lokalnego OSD jest niezbędna, aby te projekty zakończyć zgodnie z harmonogramem mówi Maria Dickson-Łodzińska, dyrektor portugalskiego oddziału Nomad Electric.

Wejście na dość hermetyczny rynek fotowoltaiki Ten kontrakt, to znaczący krok w międzynarodowej ekspansji spółki. Obecnie w naszym portfolio EPC posiadamy już ok. 420 MWp. Dlatego nie zwalniamy tempa i prowadzimy już kontraktację kolejnych projektów, które Nomad Electric będzie mógł zrealizować na Półwyspie Iberyjskim dodaje Izabela Mielniczuk, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Nomad Electric.

Po ukończeniu fazy budowy, spółka rozpocznie świadczenie usług obsługi technicznej (O&M) dla wszystkich wybudowanych instalacji w ramach tego kontraktu. W związku z tym farmy fotowoltaiczne będą monitorowane z zaawansowanego technologicznie Centrum Monitoringu znajdującego się w Polsce.

Nomad buduje farmy fotowoltaiczne w Portugalii
Budowa farm fotowoltaicznych w Portugalii. Nomad Electric

Elektrownie fotowoltaiczne w Portugalii

Portugalia odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę na mapie europejskich rynków energii słonecznej. Uwagę zwraca fakt, że 61% energii elektrycznej w tym kraju wykorzystanej w 2023 r. pochodziło z OZE. Rząd daje także mocny impuls do rozwoju sektora fotowoltaiki poprzez serię korzystnych regulacji i zachęt.

W sierpniu 2023 roku portugalskie Ministerstwo Środowiska przyznało nowe pozwolenia na przyłączenie do sieci dla projektów pv o łącznej mocy 5 GW. Prognozuje się, że zostaną one w pełni zrealizowane i uruchomione do roku 2030. Te działania są spójne z celami zapisanymi w Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC). Plan zakłada zwiększenie udziału zasobów odnawialnych w krajowej produkcji energii do 85% do końca dekady. W efekcie, są to doskonałe warunki do rozwoju rynku usług z obszaru EPC i O&M, które świadczy Nomad Electric.

W dłuższej perspektywie czasowej, Portugalii przyświeca ambicja osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

RE, fot. NOMAD ELECTRIC

Zapisz się na bezpłatny newsletter