Photon przekroczył barierę 100 GWh zielonej energii elektrycznej

11/04/2022

Photon Energy Group opublikował raport roczny za 2021 r. oraz raport zrównoważonego rozwoju.

  • Grupa Photon Energy odnotowała w 2021 r. rekordowe przychody w wysokości 36,4 mln EUR (+28,7% rdr.) i wynik EBITDA na poziomie 9,6 mln EUR (+13,6% rdr.) oraz zwiększyła pozycję gotówkową do 32,5 mln EUR w celu finansowania przyszłego wzrostu.
  • W 2021 r. elektrownie fotowoltaiczne należące do Photon Energy wygenerowały 103,3 GWh zielonej energii w porównaniu z 70,0 GWh w 2020 r., a pipeline projektów PV na Węgrzech, w Polsce i Rumunii zwiększył się ponad dwukrotnie, do 490 MWp.

Wyniki finansowe Photon Energy

W 2021 r. spółka Photon Energy odnotowała rekordowe przychody w wysokości 36,4 mln EUR (+28,7% rdr.), podczas gdy wynik EBITDA wzrósł do 9,6 mln EUR (+13,6% r/r). Uplasowana została także pierwsza emisja zielonych euroobligacji spółki w wysokości 55 mln EUR, które zostały objęte przez wielu obecnych i nowych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Na koniec 2021 r. środki pieniężne spółki wzrosły do 32,5 mln EUR w porównaniu z 9,9 mln EUR na koniec 2020 r. Solidna sytuacja finansowa umożliwia spółce dalszą realizację celów strategicznych

Istotne wydarzenia w Grupie Photon

Grupa Photon Energy wyprodukowała 103,3 GWh zielonej energii elektrycznej w porównaniu z 70,0 GWh w 2020 r., po raz pierwszy przekraczając granicę 100 GWh, co pozwoliło na uniknięcie emisji 43 864 ton CO2.

Moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych należących do Grupy wzrosła do 90,6 MWp dzięki uruchomieniu dwóch instalacji o łącznej mocy 14,6 MWp w Leeton w Australii i instalacji o mocy 1,4 MWp w miejscowości Tolna na Węgrzech. Energia odnawialna wytwarzana w tych elektrowniach sprzedawana jest na zasadach rynkowych, bez konieczności wsparcia ze strony państwa.

Pipeline projektów fotowoltaicznych na Węgrzech, w Polsce i w Rumunii (kluczowe dla spółki rynki wzrostowe w Europie) zwiększył się ponad dwukrotnie, do poziomu 490 MWp mocy zainstalowanej.

Spółka zabezpieczyła także 1200 hektarów terenów w Australii Południowej na potrzeby największego obecnie na świecie projektu magazynowania energii elektrycznej (z wyłączeniem elektrowni szczytowo-pompowych). W projekcie o mocy 300 MW z docelową zdolnością magazynowania energii 3,6 GWh, wdrożona zostanie unikatowa technologia słoneczna RayGen.

Na położonej na Morzu Tasmana wyspie Lord Howe, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Photon Energy zrealizowała hybrydowy projekt wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej z OZE. Zainstalowana elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,3 MWp podłączona do systemu magazynowania energii Tesla Powerpack o mocy 3,7 MWh zmniejszyła zużycie oleju napędowego na wyspie o 67 proc.

Kluczowe informacje zawarte w raporcie o zrównoważonym rozwoju firmy 2021 r.

Spółka opublikowała pierwszy raport dotyczący zielonego finansowania, umożliwiając inwestorom, obligatariuszom i innym zainteresowanym stronom monitorowanie rozwoju aktywów i projektów finansowanych z zielonych euroobligacji wyemitowanych w 2021 r.

Spółka zainicjowała również śledzenie śladu węglowego w zakresie emisji 1 (emisje bezpośrednie) oraz
2 (pośrednie energetyczne emisje). Uruchomiono ponadto pilotażowe projekty bioróżnorodności w Australii i w Czechach. Wdrożone także zostały dodatkowe środki w celu złagodzenia ryzyka związanego
z łańcuchem dostaw. Firma przeprowadziła również audyt praktyk gospodarowania odpadami w swoich biurach oraz wprowadziła politykę ochrony sygnalistów zgłaszających ewentualne nieprawidłowości.

RE


Photon Energy szybko rośnie

W 2019 r. przychody Photonu Energy, spółki, która jest właścicielem elektrowni słonecznych i oferuje rozwiązania w zakresie energii słonecznej, zwiększyła przychody o połowę do 129,6 mln zł.

Był to kolejny rok dynamicznego wzrost biznesu w każdym z segmentów, pokrywających cały cykl życia elektrowni fotowoltaicznych – powiedział Georg Hotar, prezes i założyciel Photonu.

Biznes spółki koncentruje się na Węgrzech i w Australii, ale działa też za naszą południową granicą i wchodzi do Polski. Wraz z partnerem Photon podpisał umowę na generalne wykonawstwo elektrowni fotowoltaicznej w Jamnie. W 2019 r. spółka wyprodukowała 43,8 GWh energii, o 54,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W minionym roku spółka zabezpieczyła długoterminowe finansowanie bankowe (na 15 lat) o wartości 28,3 mln EUR dla 46 projektów na Węgrzech, o łącznej mocy 31,5 MWp. Także w 2019 r. firma uplasowała pięcioletnie obligacje o wartości 37,5 mln EUR.

Mimo dużego wzrostu przychodów, spółka odnotowała stratę netto w wysokości 3,12 mln zł. Zarząd firmy podkreśla, że specyfika biznesu każe przy ocenie wyników brać pod uwagę nie wynik netto, ale całkowity dochód, a ten wyniósł ponad 34 mln zł, do czego w przeważającej mierze przyczyniła się rewaluacja inwestycji.

W 2020 r. spółka zamierza przenieść notowania z rynku NewConnect na rynek główny GPW. Jej wartość rynkowa to około 340 mln zł.

Photon Energy20182019zmiana r/r w proc.
przychody86,30129,6150%
wynik operacyjny10,844,93-54%
wynik netto2,17-3,12
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter