Aż 94 procent pomp ciepła nie powinno być w sprzedaży

11/06/2024
kontrola pomp ciepła UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Inspekcja Handlowa (IH) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziły wspólną kontrolę pomp ciepła. Działania urzędów trwały od 20 lutego do 26 marca 2024 r. Sprawdzona została dokumentacja 36 modeli pomp ciepła. Aż 94 proc. z nich nie spełniło wymagań formalnych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Inspekcja Handlowa (IH) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w ramach wspólnego projektu sprawdziły 36 modeli pomp ciepła (564 sztuki). Kontrolą objęte były pompy ciepła przywożone do Polski transportem morskim, drogowym i lotniczym w oddziałach celnych na terenie całego kraju. Najwięcej pomp trafiło na granicę drogą morską. Zweryfikowano, czy urządzenia mają:

  • prawidłowo sporządzone etykiety efektywności energetycznej,
  • karty informacyjne produktu,
  • dokumentację techniczną
  • oznakowanie CE i deklarację zgodności.

Jeśli pojawiały się nieprawidłowości, kontrolerzy KAS zatrzymywali urządzenia na granicy.

Pompy ciepła – wyniki pierwszej kontroli

94 proc. przebadanych modeli pomp ciepła posiadało nieprawidłowości. Najwięcej dotyczyło dokumentacji: braku lub nieprawidłowo sporządzonych deklaracji zgodności UE oraz kart informacyjnych produktów. W efekcie konsument nie ma wystarczających danych, aby podjąć świadomą decyzję o zakupie, nie wie również, czy producent deklaruje spełnianie unijnych wymagań.

Wśród sprawdzonych 36 modeli pomp ciepła w 34 stwierdzono nieprawidłowości:

  • brak lub nieprawidłowo sporządzona karta informacyjna produktu (34 modele),
  • brak lub nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności UE (32 modele),
  • brak lub nieprawidłowo sporządzona etykieta efektywności energetycznej (23 modele),
  • brak lub nieprawidłowo sporządzona dokumentacja techniczna (22 modele).

Każdy z zakwestionowanych modeli miał co najmniej 2 nieprawidłowości, a w 14 modelach stwierdzono wszystkie 4.

Zobacz także: Zestawienie skontrolowanych pomp ciepła

Dzięki wspólnemu projektowi UOKiK, IH i KAS zatrzymano na granicy 463 pompy ciepła niespełniające obowiązujących wymagań bezpieczeństwa. Ostatecznie 101 pomp zostało dopuszczonych do obrotu, z czego 62 po działaniach naprawczych, np. uzupełnieniu dokumentacji.

Dodatkowe działania UOKiK na rynku OZE

UOKiK prowadzi obecnie 18 postępowań dotyczących pomp ciepła. Są to głównie postępowania wyjaśniające i dotyczą niedozwolonych postanowień wzorców umów, nierespektowania prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, nieprzekazywania istotnych informacji niezbędnych konsumentom do podjęcia decyzji o zakupie (w tym dotyczących gwarancji, przewidywanych efektów eksploatacji instalacji, wyników audytu), a także wprowadzania w błąd co do charakteru, zakresu i wartości dofinansowań.

RE na podstawie komunikatu UOKiK

Zapisz się na bezpłatny newsletter