PSE podpisały umowy na dostawy przewodów fazowych

19/08/2021
sieć energetyczna

W sierpniu 2021 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy ramowe z polskimi producentami na dostawy przewodów fazowych o łącznej wartości około 300 mln zł. Umowy będą realizowane w ramach wdrażanego przez spółkę programu dostaw inwestorskich.

Polskie firmy z sektora kablowego będą dostawcami przewodów dla PSE: NPA Skawina (z grupy Boryszew) oraz FPE Będzin. Umowy zawarto w wyniku postępowania przetargowego. Będą one obowiązywać przez 5 lat. W tym czasie PSE będą udzielały zamówień szczegółowych jednemu z dwóch dostawców, który przedstawi korzystniejszą cenę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wartość umów to prawie 300 mln zł.

Dzięki umowom PSE zbuduje nowe linie elektroenergetyczne:

 • Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna.
 • Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów-Kromolice
 • Budowa linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice
 • Budowa linii 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina
 • Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo-Gdańsk Przyjaźń
 • Przebudowa linii 400 kV relacji SE Choczewo-Żarnowiec na dwutorową linię 400 kV
 • Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo-Gdańsk Błonia-Grudziądz Węgrowo
 • Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica)-Wielopole
 • Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice-Ostrów w związku z wprowadzeniem linii 400 kV.

Umowy są częścią wdrażanego w PSE programu dostaw inwestorskich, który obejmuje zakupy kluczowej aparatury, materiałów i usług bezpośrednio u ich dostawców. W ramach programu spółka podpisała już umowy ramowe o łącznej wartości prawie 14 mln zł na dostawy zabezpieczeń pól stacji elektroenergetycznych w układzie z dwoma tzw. systemami szyn zbiorczych. Umowy podpisano na okres 4 lat z:

 • Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o.,
 • ELTEL Networks Energetyka S.A.
 • Zakładem Produkcyjnym Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o.
 • SPIE Energotest Sp. z o.o.

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej w Polsce

PSE przygotowują postępowanie na następną fazę projektu, która obejmie dostawy inwestorskie zabezpieczeń dla innych układów stacji elektroenergetycznych. Planowane są kolejne przetargi, m.in. na dostawy odłączników, ograniczników przepięć, zabezpieczenia szyn zbiorczych czy systemów sterowania i nadzoru.

Przedmiot dostaw inwestorskich wyłączany jest z zakresu umów z wykonawcami robót budowlanych i montażowych. Dzięki temu istotnie zmniejszają się ryzyka po stronie wykonawcy, jego zaangażowanie finansowe w zadanie, a inwestycja ma większe szanse na realizację bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.

Wszystkie postępowania dotyczące dostaw inwestorskich są objęte kontrolą Urzędu Zamówień Publicznych.

Zobacz także: Rynek kablowy w Polsce

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter