Przedsiębiorcy dostaną 80 mln na fotowoltaikę

01/03/2021
instalacja PV na dachu fabryki dywanów Dywilan

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje polegające na budowie lub przebudowie instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 2 MWe. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych.

O wsparcie z Funduszy Europejskich będzie się można starać w dniach 31 marca – 28 maja 2021 r. Na wnioski przedsiębiorców czeka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, który rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego.

Nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci przesyłowej.

Zobacz także: Rynek czeka na kontynuację Mojego Prądu

Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, jednak nie więcej niż 85 proc. i nie może przekroczyć 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Można będzie również uzyskać premię inwestycyjną w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej. Wysokość premii inwestycyjnej w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego, wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku pozostałych instalacji do 20%.

RE

Fot. Pro-Sun

Zapisz się na bezpłatny newsletter