Poziomy banner na głównej

W maju liczba certyfikatów OZE przekroczyła pięć tysięcy. Ile dotyczy fotowoltaiki?

14/05/2020
instalator pv podczas montażu

Wraz z rozwojem fotowoltaiki w Polsce rośnie także liczba instalatorów. W celu zapewnienia jakości wprowadzone zostały certyfikaty dla osób, które zawodowo zajmują się wykonawstwem systemów PV. Pierwsze certyfikaty zostały przyznane w listopadzie 2014 roku.

Certyfikat instalatora OZE wystawia Urząd Dozoru Technicznego UDT. Dokument potwierdza kwalifikacje w zakresie montażu instalacji OZE. Posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe, jednak w wielu sytuacjach inwestorzy wymagają posiadania certyfikatu przez instalatorów. Podobnie jest w przypadku dotacji czy innego rodzaju wsparcia ze strony państwa lub instytucji. Ma to na celu m.in. zagwarantowanie odpowiedniej efektywności i jakości danej instalacji.

Ośrodków szkoleniowych jest coraz mniej

Instalator otrzymuje certyfikat m.in. po zdanym egzaminie przeprowadzonym przez UDT. Do egzaminu należy obowiązkowo przygotować się w akredytowanym ośrodku szkoleniowym. Ich liczba systematycznie spada. Na początku roku było 63, obecnie jest o 10 mniej, czyli 53.

Certyfikacja ośrodków szkoleniowych została rozpoczęta w 2014 r. Akredytacja jest ważna przez pięć lat. Niektóre z ośrodków szkoleniowych nie utrzymały się na rynku, część z nich zajęła się prowadzeniem szkoleń w innych dziedzinach i nie występują o ponowną akredytację. Proces udzielania nowych akredytacji został obecnie nieco spowolniony przez epidemię koronawirusa, więc prawdopodobnie spadek liczby akredytowanych ośrodków szkoleniowych jest przejściowy.

Koszty szkolenia są różne i zależą od przekazywanej wiedzy. Te za kilkaset złotych uczą tylko tego, co jest niezbędne do egzaminu. Trwają z reguły krócej. Natomiast kursy najdroższe mają w programie extra wykłady i zajęcia praktyczne pogłębiające kwalifikacje instalatorskie. Z zasady trwają kilka dni. Wybór zależy więc od ambicji i możliwości finansowych.

Certyfikat można otrzymać także bez egzaminu, czyli na podstawie wykształcenia.

Zobacz także: Stan programu Mój Prąd

Wzrasta liczba nieważnych certyfikatów

Na dzień 12 maja 2020 r. liczba wydanych certyfikatów OZE wyniosła 5191, a więc od początku roku wzrosła o prawie 850.

W tej liczbie znajdują się także certyfikaty nieważne – 392 instalatorów nie odnowiło swoich kwalifikacji. Znamienny jest fakt, że od początku 2020 r. liczba nieważnych certyfikatów wzrosła 3,5-krotnie (na początku roku było ich 116). Przyczyny, dla których instalatorzy nie przedłużają ważności certyfikatu są różne, ale najczęściej jest to związane z tym, że dana osoba nie zadomowiła się na trudnym rynku energetyki odnawialnej i po prostu nie korzystała z certyfikatu albo korzystała bardzo sporadycznie. W konsekwencji taki instalator nie jest w stanie spełnić jednego z warunków przedłużenia ważności certyfikatu, czyli udokumentowania wykonania co najmniej pięciu instalacji w okresie ważności certyfikatu.

Certyfikatem na podstawie wykształcenia dysponuje 2719  osób.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

Wśród certyfikatów OZE dominuje fotowoltaika

Najwięcej certyfikatów wydano dla instalatorów fotowoltaiki - 3786. Stanowią one 73% wszystkich certyfikatów OZE.

Podział certyfikatów ze względu na rodzaj źródła:

  • systemy fotowoltaiczne PV – 3768
  • pompy ciepła HP – 667
  • słoneczne systemy grzewcze ST – 360
  • kotły i piece na biomasę BB – 234
  • płytkie systemy geotermalne SG – 162

Egzaminy zostały zawieszone

Urząd Dozoru Technicznego musiał zawiesić egzaminy dla instalatorów OZE, aby uniknąć gromadzenia się większej liczby osób w jednym miejscu. Nadal jednak prowadzona jest certyfikacja instalatorów na podstawie wykształcenia. Osoby posiadające dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej albo dyplom ukończenia studiów wyższych na określonym kierunku lub w określonej przepisami ustawy o OZE specjalności mogą składać wnioski o wydanie certyfikatu. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej, na przykład z wykorzystaniem specjalnie stworzonego do tego celu portalu eUDT.

Akredytacja ośrodków szkoleniowych jest możliwa, ale w nowej formule

Akredytacja ośrodków szkoleniowych w zakresie OZE prowadzona jest w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć bezpośrednie kontakty pracowników UDT z przedstawicielami organizatora szkoleń. Dokumentacja dotycząca ośrodka przyjmowana jest w formie elektronicznej. Po sprawdzeniu dokumentacji pracownicy urzędu kontaktują się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z przedstawicielem ośrodka szkoleniowego w celu omówienia sposobu przeprowadzenia wymaganej przepisami kontroli na miejscu. Kontrola prowadzona jest z wykorzystaniem odpowiednich środków zabezpieczających, aby ograniczyć do minimum możliwość zakażenia.

Ważność certyfikatu będzie przedłużona

W związku z wprowadzaniem zmian w obowiązujących przepisach prawa w ramach tarczy antykryzysowej Urząd Dozoru Technicznego zaproponował określone zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

  • Pierwsza z nich polega na przedłużeniu ważności certyfikatów instalatorów wszystkich rodzajów instalacji do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (dotyczy certyfikatów, których ważność upływa w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego). W wyniku wprowadzenia tej zmiany instalatorzy nie będą musieli przedłużać ważności certyfikatów w okresie trwania epidemii i bezpośrednio po jej ustąpieniu.
  • Druga zmiana wiąże się z okresem ważności odbytego szkolenia podstawowego, który zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami wynosi 12 miesięcy. W wyniku zaproponowanej zmiany bieg tego terminu zostanie zawieszony na okres trwania epidemii plus 60 dni po jej ustaniu. Ta zmiana stwarza możliwość przystąpienia do egzaminu tym osobom, które ukończyły szkolenie podstawowe około rok temu, a które nie mogą obecnie przystąpić do egzaminu z powodu zawieszenia egzaminowania.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter