Certyfikacja instalatorów OZE – wzrasta zainteresowanie pompami ciepła

24/01/2022
instalator pv podczas montażu

Wraz z rozwojem rynku odnawialnych źródeł energii rośnie także liczba instalatorów. W celu zapewnienia jakości instalacji OZE wprowadzone zostały certyfikaty dla osób, które zawodowo zajmują się wykonawstwem. Pierwsze certyfikaty zostały przyznane w listopadzie 2014 roku.

  • Liczba certyfikowanych instalatorów OZE na dzień 24 stycznia 2022 r. wyniosła ponad 7,6 tys.
  • 71% to certyfikaty instalatorów fotowoltaiki.
  • Wzrasta zainteresowanie egzaminami z zakresu pomp ciepła.
  • Zdawalność egzaminów w 2021 r. sięgnęła 63%.

Certyfikat instalatora OZE wystawia Urząd Dozoru Technicznego UDT. Dokument potwierdza kwalifikacje w zakresie montażu instalacji OZE. Posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe, jednak w wielu sytuacjach inwestorzy wymagają posiadania certyfikatu przez instalatorów. Podobnie jest w przypadku dotacji czy innego rodzaju wsparcia ze strony państwa lub instytucji. Ma to na celu m.in. zagwarantowanie odpowiedniej efektywności i jakości danej instalacji.

Jak zdobywa się certyfikat instalatora OZE?

Instalator otrzymuje certyfikat m.in. po zdanym egzaminie przeprowadzonym przez UDT. Do egzaminu należy obowiązkowo przygotować się w akredytowanym ośrodku szkoleniowym. Certyfikacja ośrodków szkoleniowych została rozpoczęta w 2014 r. Akredytacja jest ważna przez 5 lat. Według danych z dnia 24 stycznia 2022 r. liczba tych ośrodków wyniosła 59.

Certyfikat można otrzymać także bez egzaminu, czyli na podstawie wykształcenia. Aby otrzymać certyfikat bez odbywania szkolenia i zdawania egzaminu, należy przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych w określonych specjalnościach lub na określonych kierunkach albo dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zobacz także: Kompleksowa wiedza o fotowoltaice w trzech krokach

Liczba certyfikowanych instalatorów OZE

Do dnia 24 stycznia 2022 r. UDT wydało łącznie 7907 certyfikatów OZE. Liczba ważnych certyfikatów wyniosła 7643. Kwalifikacji nie odnowiło 263 instalatorów. Jeden certyfikat został cofnięty.

Przyczyny, dla których instalatorzy nie przedłużają ważności certyfikatu są różne, ale najczęściej jest to związane z tym, że dana osoba nie zadomowiła się na trudnym rynku energetyki odnawialnej i po prostu nie korzystała z certyfikatu albo korzystała bardzo sporadycznie. W konsekwencji taki instalator nie jest w stanie spełnić jednego z warunków przedłużenia ważności certyfikatu, czyli udokumentowania wykonania co najmniej 5 instalacji w okresie ważności certyfikatu.

Certyfikatem na podstawie wykształcenia dysponuje 4630 osób.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

Wśród certyfikatów OZE dominuje fotowoltaika

Najwięcej certyfikatów mają instalatorzy systemów fotowoltaicznych – 5454. Stanowią one 71% wszystkich certyfikatów OZE.

Podział certyfikatów ze względu na rodzaj źródła:

  • systemy fotowoltaiczne PV – 5454
  • pompy ciepła HP – 1128
  • słoneczne systemy grzewcze ST – 471
  • kotły i piece na biomasę BB – 342
  • płytkie systemy geotermalne SG – 248

Liczba ważnych certyfikatów OZE
RE na podstawie danych UDT z dnia 24 stycznia 2022 r.

Wzrasta zainteresowanie pompami ciepła

Widoczny jest wzrost zainteresowania egzaminami z zakresu pomp ciepła. UDT spodziewa się mniejszego zapotrzebowania na egzaminy z systemów fotowoltaicznych, co może mieć związek z ostatnimi zmianami legislacyjnymi w tym obszarze tj. zmianą systemu rozliczeń prosumentów, który zacznie funkcjonować od 1 kwietnia 2022 r.

Liczba wydanych certyfikatów OZE w latach 2018-2021.
RE na podstawie danych UDT

Przedłużona ważność certyfikatów i szkoleń

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o odnawialnych źródłach energii w związku z obowiązywaniem stanu epidemii Covid-19. W rezultacie tych zmian certyfikaty instalatora OZE, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii (czyli od 20 marca 2020 r.) zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Zmiana wpływa obecnie na status około 1300 certyfikatów, które pozostają ważne pomimo upływu 5-letniego okresu ważności.

Istotną datą dla znacznej grupy instalatorów OZE, którzy uzyskali certyfikat w latach 2014-2017 będzie dzień odwołania stanu epidemii. Po upływie 60 dni od tej daty, w przypadku niezłożenia wniosku o przedłużenie ważności, certyfikaty utracą swoją ważność. Warunki przedłużenia certyfikatu znajdują się na stronie Urząd Dozoru Technicznego – Przedłużenie ważności certyfikatu – krok po kroku (udt.gov.pl)

Jednocześnie szkolenia odbyte w akredytowanych ośrodkach szkoleniowych, których 12-miesięczny termin ważności upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii (czyli od 20 marca 2020 r.) zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

RE na podstawie danych UDT

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter