Certyfikacja instalatorów OZE – połowa mniej nowych certyfikatów

06/02/2023
instalator pv podczas montażu

Coraz większa liczba osób rozważa inwestycję w odnawialne źródło energii w celu ograniczenia rosnących kosztów. Aby zapewnić jakość instalacji OZE wskazane jest wykonanie tej instalacji przez certyfikowanego instalatora. Pierwsze certyfikaty zostały wydane w listopadzie 2014 roku.

 • Liczba certyfikowanych instalatorów OZE na dzień 1 lutego 2023 r. wyniosła ponad 8,6 tysięcy.
 • 70 procent to certyfikaty instalatorów fotowoltaiki.
 • Liczba nowych certyfikatów spadła o ponad połowę.

Certyfikat instalatora OZE wystawia Urząd Dozoru Technicznego UDT. Dokument potwierdza kwalifikacje w zakresie montażu instalacji OZE. Posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe, jednak w wielu sytuacjach inwestorzy wymagają posiadania certyfikatu przez instalatorów. Podobnie jest w przypadku dotacji czy innego rodzaju wsparcia ze strony państwa lub instytucji. Ma to na celu m.in. zagwarantowanie odpowiedniej efektywności i jakości danej instalacji.

Jak zdobywa się certyfikat instalatora OZE?

Instalator otrzymuje certyfikat m.in. po zdanym egzaminie przeprowadzonym przez UDT. Do egzaminu należy obowiązkowo przygotować się w akredytowanym ośrodku szkoleniowym. Certyfikacja ośrodków szkoleniowych została rozpoczęta w 2014 r. Akredytacja jest ważna przez 5 lat. Według danych z dnia 1 lutego 2023 r. liczba akredytowanych ośrodków wyniosła 63.

Certyfikat można otrzymać także bez egzaminu, czyli na podstawie wykształcenia. Aby otrzymać certyfikat bez odbywania szkolenia i zdawania egzaminu, należy przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych w określonych specjalnościach lub na określonych kierunkach albo dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Instalatorem OZE mogą być również osoby będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz osoby będące obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają ważny certyfikat lub równoważny dokument wydany w tym państwie.

Liczba certyfikowanych instalatorów OZE

Do 1 lutego 2023 roku UDT wydało łącznie 8678 certyfikatów OZE. Wśród nich są instalatorzy, którzy zdobyli certyfikat:

 • na podstawie egzaminu – 3433
 • na podstawie wykształcenia – 5242
 • na podstawie umów międzynarodowych – 3

Liczba ważnych certyfikatów wyniosła 8414. Kwalifikacji nie odnowiło 263 instalatorów. Jeden certyfikat został cofnięty.

Przyczyny, dla których instalatorzy nie przedłużają ważności certyfikatu są różne, ale najczęściej jest to związane z tym, że dana osoba nie zadomowiła się na trudnym rynku energetyki odnawialnej i po prostu nie korzystała z certyfikatu albo korzystała bardzo sporadycznie. W konsekwencji taki instalator nie jest w stanie spełnić jednego z warunków przedłużenia ważności certyfikatu, czyli udokumentowania wykonania co najmniej 5 instalacji w okresie ważności certyfikatu.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

Wśród certyfikatów OZE dominuje fotowoltaika

Najwięcej certyfikatów mają instalatorzy systemów fotowoltaicznych – 5454. Stanowią one 70% wszystkich certyfikatów OZE.

Podział certyfikatów ze względu na rodzaj źródła:

 • systemy fotowoltaiczne PV – 5845
 • pompy ciepła HP – 1362
 • słoneczne systemy grzewcze ST – 524
 • kotły i piece na biomasę BB – 403
 • płytkie systemy geotermalne SG – 280

liczba ważnych certyfikatów OZE w lutym 2023 r.
Liczba ważnych certyfikatów OZE
RE na podstawie danych UDT z dnia 1 lutego 2023 r.

Spadła liczba nowych certyfikatów

W 2022 roku Urząd Dozoru Technicznego wydał o połowę mniej certyfikatów niż rok wcześniej (2021 – 1498, 2022 – 776). Spadki nastąpiły we wszystkich obszarach, nawet w pompach ciepła, które powinny wykazywać się dużym zainteresowaniem. Odnotowano również mniejsze zapotrzebowanie na egzaminy z systemów fotowoltaicznych, co mogło mieć związek z ostatnimi zmianami legislacyjnymi w tym obszarze tj. zmianą systemu rozliczeń prosumentów, która zaczęła funkcjonować od 1 kwietnia 2022 r. Liczba nowych certyfikatów pv zmniejszyła się w 2022 r. o ponad połowę (2021 – 966, 2022 – 408)

liczba wydanych certyfikatów OZE w latach 2018-2022
Liczba wydanych certyfikatów OZE w latach 2018-2022.
RE na podstawie danych UDT

W 2023 roku należy spodziewać się stabilizacji w obszarze egzaminów z zakresu systemów fotowoltaicznych oraz wzrostu liczby instalatorów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu z zakresu pomp ciepła.

pompy ciepła Auratsu w ofercie Grodno

CZYTAJ TAKŻE:
Pompy ciepła AURATSU

RE na podstawie danych UDT

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter