Instalatorzy OZE nie odnawiają kwalifikacji, spada liczba ośrodków szkoleniowych, egzaminy nie są łatwe – wynika z danych UDT

09/06/2021
instalator pv podczas montażu

Wraz z rozwojem rynku odnawialnych źródeł energii rośnie także liczba instalatorów. W celu zapewnienia jakości instalacji OZE wprowadzone zostały certyfikaty dla osób, które zawodowo zajmują się wykonawstwem. Pierwsze certyfikaty zostały przyznane w listopadzie 2014 roku.

  • Liczba certyfikowanych instalatorów OZE wzrosła w maju 2021 r. o prawie 13% w porównaniu z końcem poprzedniego roku.
  • Ponad 72% to certyfikaty instalatorów fotowoltaiki.
  • Prawie 38% osób przystępujących w tym roku do egzaminów nie uzyskało pozytywnego wyniku.
  • Wciąż maleje liczba ośrodków szkoleniowych.

Certyfikat instalatora OZE wystawia Urząd Dozoru Technicznego UDT. Dokument potwierdza kwalifikacje w zakresie montażu instalacji OZE. Posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe, jednak w wielu sytuacjach inwestorzy wymagają posiadania certyfikatu przez instalatorów. Podobnie jest w przypadku dotacji czy innego rodzaju wsparcia ze strony państwa lub instytucji. Ma to na celu m.in. zagwarantowanie odpowiedniej efektywności i jakości danej instalacji.

Jak zdobyć certyfikat instalatora OZE?

Instalator otrzymuje certyfikat m.in. po zdanym egzaminie przeprowadzonym przez UDT. Do egzaminu należy obowiązkowo przygotować się w akredytowanym ośrodku szkoleniowym. Pod koniec 2020 r. było ich 50, obecnie jest o 7 mniej, czyli 43.

Certyfikacja ośrodków szkoleniowych została rozpoczęta w 2014 r. Akredytacja jest ważna przez 5 lat. Niektóre z ośrodków szkoleniowych nie utrzymały się na rynku, część z nich zajęła się prowadzeniem szkoleń w innych dziedzinach i nie występują o ponowną akredytację. Proces udzielania nowych akredytacji został obecnie nieco spowolniony przez epidemię koronawirusa, więc prawdopodobnie spadek liczby akredytowanych ośrodków szkoleniowych jest przejściowy.

Koszty szkolenia są różne i zależą od przekazywanej wiedzy. Te za kilkaset złotych uczą tylko tego, co jest niezbędne do egzaminu. Trwają z reguły krócej. Natomiast kursy najdroższe mają w programie extra wykłady i zajęcia praktyczne pogłębiające kwalifikacje instalatorskie. Z zasady trwają kilka dni. Wybór zależy więc od ambicji i możliwości finansowych.

Certyfikat można otrzymać także bez egzaminu, czyli na podstawie wykształcenia. Aby otrzymać certyfikat bez odbywania szkolenia i zdawania egzaminu, należy przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych w określonych specjalnościach lub na określonych kierunkach albo dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zobacz także: Stan programu Mój Prąd

Liczba certyfikowanych instalatorów OZE

Na dzień 31 maja 2021 r. liczba wydanych certyfikatów OZE wyniosła 7136, a więc od początku roku wzrosła o 815.
W tej liczbie znajdują się także certyfikaty nieważne – 1431 instalatorów nie odnowiło swoich kwalifikacji. Znamienny jest fakt, że stale wzrasta liczba nieważnych certyfikatów (pod koniec 2021 r. było ich 951) Przyczyny, dla których instalatorzy nie przedłużają ważności certyfikatu są różne, ale najczęściej jest to związane z tym, że dana osoba nie zadomowiła się na trudnym rynku energetyki odnawialnej i po prostu nie korzystała z certyfikatu albo korzystała bardzo sporadycznie. W konsekwencji taki instalator nie jest w stanie spełnić jednego z warunków przedłużenia ważności certyfikatu, czyli udokumentowania wykonania co najmniej 5 instalacji w okresie ważności certyfikatu.
Certyfikatem na podstawie wykształcenia dysponuje 4116 osób.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

Wśród certyfikatów OZE dominuje fotowoltaika

Najwięcej certyfikatów wydano dotychczas dla instalatorów fotowoltaiki – 5195. Stanowią one ponad 72% wszystkich certyfikatów OZE.

Podział certyfikatów ze względu na rodzaj źródła:

  • systemy fotowoltaiczne PV – 5195
  • pompy ciepła HP – 963
  • słoneczne systemy grzewcze ST – 455
  • kotły i piece na biomasę BB – 307
  • płytkie systemy geotermalne SG – 216
Liczba certyfikowanych instalatorów OZE.
RE na podstawie danych UDT z dnia 31.05.2021 r.

Egzaminy zostały ponownie uruchomione

Po przerwie spowodowanej pandemią Urząd Dozoru Technicznego wznowił egzaminy od lipca 2020 r. Od 1 stycznia do 31 maja 2021 r. przeprowadzonych zostało 28 egzaminów, do których przystąpiło 366 osób. Wynik pozytywny uzyskało 228 osób.

Przedłużona ważność certyfikatów i szkoleń

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o odnawialnych źródłach energii w związku z obowiązywaniem stanu epidemii Covid-19. W rezultacie tych zmian certyfikaty instalatora OZE, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii (czyli od 20 marca 2020 r.) zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
Jednocześnie szkolenia odbyte w akredytowanych ośrodkach szkoleniowych, których 12-miesięczny termin ważności upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii (czyli od 20 marca 2020 r.) zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

RE na podstawie danych UDT

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter