Relpol nie będzie utrzymywać białoruskiej spółki

17/10/2019
siedziba Relpol w Żarach

Relpol S.A. zdecydował o rozpoczęciu likwidacji spółki Relpol M LLC z siedzibą w Mińsku na Białorusi.

W lipcu 2018 r. zarząd Relpol S.A. podjął decyzję o sprzedaży posiadanych 80 proc. udziałów w tej spółce, jednak poszukiwania nabywcy nie powiodły się. W opinii zarządu dalsze utrzymywanie tej spółki jest bezzasadne.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez tą spółkę w I półroczu 2019 r. wyniosły 79 tys. zł, a strata netto 31 tys. zł. Bilans spółki na 30 czerwca 2019 r. wyniósł 219 tys. zł. Były to głównie aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe i zapasy.

Likwidacja spółki przeprowadzona zostanie według przepisów prawa białoruskiego.

Likwidacja białoruskiej spółki Relpol M LLC nie będzie miała większego wpływu na wyniki finansowe Relpol S.A. Nie będzie też miała wpływu na wyniki grupy kapitałowej Relpol, gdyż nie była ona konsolidowana.

Sprzedaż wyrobów Relpol S.A. na rynku białoruskim będzie kontynuowana przez inne podmioty.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter