LUG broni marży kosztem przychodów

15/11/2019
siedziba LUG w Zielonej Górze

Wielkość sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2019 roku pozostawała pod wpływem słabych odczytów najważniejszych wskaźników ekonomicznych, spadku liczby przetargów i presji cenowej, która wymuszała konieczność podejmowania decyzji o obronie realizowanych poziomów marż kosztem przychodów ze sprzedaży. Poskutkowało to wzrostem poziomu marży do strategicznie wyznaczonego poziomu przekraczającego 40 proc.

W III kwartale 2019 r. Grupa Kapitałowa LUG S.A. odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 40,59 mln, czyli mniej o 5,5 procent r/r i o 0,4 procent mniej niż w II kwartale tego roku. Poziom przychodów przełożył się na zysk brutto ze sprzedaży, który wyniósł 16,29 mln zł, przy marży brutto w wysokości 40,1 proc. W III kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,16 mln zł. Poziom EBITDA wyniósł 2,52 mln złotych.

Korzyści z konsolidacji sprzedaży

Pomimo niekorzystnego otoczenia gospodarczego udało się jednak polepszyć wyniki względem II kwartału br. Poprawa wyników to przede wszystkim zasługa wzrostu eksportu oraz wzmocnienia struktur sprzedażowych. W III kwartale przychody z eksportu stanowiły 57,1 proc. w stosunku do 42,9 proc. z kontraktów zrealizowanych w kraju. To także pierwszy kwartał, w którym spółka pokazała wymierne efekty wynikające z konsolidacji struktur sprzedażowych. Koszty sprzedaży spadły o 10,1 proc. w stosunku do danych z III kwartału 2018 r.

LUG stawia na eksport

Znacząco, bo o 27,6 proc. r/r wzrosły przychody z eksportu, osiągając poziom 23,19 mln zł. Kwota ta przekłada się na udział 57,1 proc. w całości przychodów. W ujęciu narastającym, trzech kwartałów roku, przychody z eksportu wzrosły w 2019 o 31 proc. do poziomu 77,50 mln zł, co pozwoliło na zwiększenie ich udziału w całości przychodów do poziomu 62,80 proc. Jest to trend zgodny ze strategicznymi kierunkami rozwoju Grupy, które zakładają osiągnięcie do 2021 r. 75-procentowego udziału eksportu w sprzedaży. Wzrost eksportu w strukturze sprzedaży w coraz większym stopniu uniezależnia wyniki finansowe Grupy od kondycji gospodarki krajowej.

Akcjonariusze LUG-a dostali dywidendę

19 września br. akcjonariusze spółki otrzymali dywidendę w wysokości 14 groszy za akcję. Łącznie spółka wypłaciła 1 007 799,80 mln zł z wypracowanego zysku za rok 2018. To czwarta wypłata dywidendy dla posiadaczy akcji LUG.

Tabela. Skonsolidowane wyniki III kwartału 2019 r. Grupa Kapitałowa LUG S.A.

mln zł 2018Q3 2019Q3 zmiana III kw. 2018/2019 2017Q4
-2018Q3
2018Q4
-2019Q3
r/r
Przychody ze sprzedaży 42,94 40,59 -5,5% 158,88 174,59 +9,9%
Zysk brutto na sprzedaży 20,21 16,29 -19,4% 70,79 67,63 -4,5%
Rentowność brutto na sprzedaży 47,1% 40,1% -6,9pp 44,6% 38,7% -5,8pp
EBITDA 4,34 2,52 -41,9% 15,17 11,97 -21,1%
Rentowność EBITDA 10,1% 6,2% -3,9pp 9,5% 6,9% -2,7pp
Zysk operacyjny 2,66 0,54 -79,7% 9,07 3,87 -57,3%
Rentowność operacyjna 6,2% 1,3% -4,9pp 5,7% 2,2% -3,5pp
Zysk netto* 2,44 1,16 -52,5% 7,84 -0,44
Rentowność netto* 5,7% 2,9% -2,8pp -2,8pp -0,3% -5,2pp

* dla akcjonariusza jednostki dominującej

RE na podstawie materiałów LUG

Fot. LUG

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter