Trendy na rynku fotowoltaicznym – wyniki ankiety

08/03/2022
instalacja pv komercyjna

Z okazji 40-lecia firma IBC Solar z przeprowadziła ankietę wśród członków swojej sieci partnerskiej w Niemczech. Grupa respondentów liczyła ponad 100 profesjonalistów: specjalistów PV i instalatorów. Jakie są obecnie trendy na rynku PV?

Wyniki badania IBC Solar pokazują, na co właściciele gospodarstw domowych oraz przedsiębiorcy zwracają dziś największą uwagę przy zakupie systemów fotowoltaicznych i rozwiązań do magazynowania energii oraz co jest najważniejsze dla instalatorów po stronie dostawcy.

Rozkład inwestycji na rynku fotowoltaicznym

Według ankietowanych zdecydowana większość, bo 72%, zamówień na systemy PV pochodzi z segmentu residential, czyli od właścicieli gospodarstw domowych. Instalacje fotowoltaiczne w sektorze komercyjnym stanowią obecnie niecałe 28%, ale ich udział rośnie, ponieważ przedsiębiorcy i firmy coraz częściej dostrzegają, że inwestycje w systemy PV zwracają się bardzo szybko przynosząc spore oszczędności. Zwłaszcza, gdy w grę wchodzą dotacje instytucjonalne.

Zmiany zachodzące na rynku niemieckim pokazują, jak rozwijać się będzie fotowoltaika w krajach, które są dopiero na początku transformacji energetycznej. W Polsce, obecnie także zdominowanej przez małe przydomowe instalacje PV, również spodziewamy się stopniowego wypłaszczania inwestycji w kierunku dużych komercyjnych projektów, pozwalających osiągnąć niezależność energetyczną, tak by docelowo proporcje mikro i dużych instalacji plasowały się na poziomie 50/50.

Powody inwestycji w fotowoltaikę

Zdaniem specjalistów PV najważniejszymi argumentami przemawiającymi za inwestowaniem w energię słoneczną są:

  • możliwość uniezależnienia się od rosnących kosztów prądu (96% wskazań),
  • samowystarczalność energetyczna (78% wskazań),
  • działanie w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska (54%).
trendy na rynku pv według ankiety IBC Solar

W początkowym okresie rozwoju branży PV inwestorzy mieli inne priorytety. Wtedy głównym argumentem za instalacją fotowoltaiczną był stosunkowo tani koszt jej montażu i szybka amortyzacja inwestycji. Teraz są to również ważne czynniki, lecz coraz większy nacisk kładzie się na niezależność energetyczną i unikanie ryzyka przerw w dostawach prądu spowodowanych niewydolną siecią.

Oczekiwania użytkowników względem systemu PV oraz dostawcy

Zapytani o czynniki, które decydują o wyborze konkretnego rozwiązania, respondenci wskazali przede wszystkim na możliwość skompletowania całego systemu PV z jednego źródła (78,1% wskazań) oraz wysoką jakość komponentów (73,6%). Szybki proces przetwarzania zamówienia i dostawy okazał się ważny dla ponad 35% ankietowanych. Na kolejnych miejscach uplasowały się miejsce produkcji (preferowane wybory tworzone lokalnie w Europie), niska cena oraz wysoka wydajność.

wyniki ankiety IBC Solar o trendach na rynku pv

Z kolei argumenty, które instalatorzy biorą pod uwagę przez wyborem dostawcy komponentów fotowoltaicznych to niezawodność i dostępność dla klientów (90,8% wskazań), nowoczesna i kompleksowa oferta systemów PV (60,5%) oraz usługi dodatkowe, takie jak dobry serwis posprzedażowy i atrakcyjne warunki gwarancji.

Trendy na rynku PV

W kontekście tendencji, które w ostatnich latach kształtowały branżę PV w Europie, trzech na czterech specjalistów (76,1%) wymieniło zmiany prawne pociągające za sobą zwiększone wymagania co do oferowanych rozwiązań na rynku PV. Jednocześnie dwie trzecie ekspertów z branży PV zauważyło rosnącą świadomość klientów końcowych w zakresie korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na fotowoltaikę. Nieco mniej niż 59% uważa, że zmiany kosztów (np. koszty produkcji i instalacji) są jednym z najważniejszych czynników wpływających na rynek.

Ciekawe odpowiedzi wyłaniają się na pytanie o potencjalne dodatkowe obszary zastosowania fotowoltaiki w przyszłości. Oprócz dość oczywistego wskazania elektromobilności (87,4%), respondenci wymienili także rozwój idei łączenia sektorów (z niem. Sektorkopplung) zużywających energię z branżą wytwarzania zielonej energii. Mowa tu m.in. o fotowoltaice zintegrowanej z budynkami (19,8%) czy o współpracy branży PV i wodorowej na rzecz dalszej dekarbonizacji kolejnych gałęzi przemysłu.

Wyniki badania wyraźnie pokazują zmiany na rynku PV, jakie nastąpiły w ostatnich latach. W początkowym okresie rozwoju fotowoltaika była kosztowna, przez co niewiele osób mogło sobie na nią pozwolić. W kolejnych latach potencjał PV zaczął być coraz bardziej dostrzegany, a technologia solarna stała się głównym nurtem w sektorze energetycznym. Dzięki energii słonecznej każdy ma wyjątkową możliwość wywierania bezpośredniego wpływu na przemiany energetyczne. Jednocześnie branża fotowoltaiczna rozwija się niezwykle dynamicznie, co sprawia, że firmy patrzą z optymizmem w przyszłość.

RE na podstawie IBC Solar

Zapisz się na bezpłatny newsletter