Columbus rozpoczyna działalność na rynku obrotu energią elektryczną

27/04/2021
farma fotowoltaiczna Czernikowo
  • Columbus może już zawierać umowy kompleksowe z klientami w ramach usługi „Prąd jak Powietrze„.
  • Prezes UOKiK wydał pozytywną decyzję w sprawie nabycia przez Columbus Energy S.A. 100% udziałów w spółce Vortex Energy-Obrót Sp. z o.o., która posiada koncesją na sprzedaż energii.
  • Realizacja usługi „Prąd jak Powietrze” rozpoczyna się od maja.

Finalizacja przejęcia spółki Vortex Energy-Obrót, z koncesją na sprzedaż energii, to ważny krok w rozwoju naszej działalności. Od tej chwili możemy zawierać z klientami umowy kompleksowe na sprzedaż i dystrybucję energii, co z kolei umożliwi nam realizację usługi “Prąd jak Powietrze”, zakomunikowanej na początku lutego br. – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

Usługa dystrybucji energii “Prąd jak Powietrze” jest skierowana zarówno do nowych, jak i dotychczasowych klientów firmy, którzy posiadają usługę Columbus Care (kompleksowa, posprzedażowa obsługa klienta, obejmująca m.in. długoletnią gwarancję i monitoring, usługę posiada ponad 95% klientów Columbus). Usługa ta pozwoli bezpłatnie magazynować w sieci nadwyżki energii wytworzone przez instalację fotowoltaiczną i odbierać je w systemie 1:1. Co istotne, niewykorzystane nadwyżki energii są traktowane bezterminowo, co oznacza, że klient będzie mógł z nich korzystać przez cały okres trwania umowy z Columbus. To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku energetycznym.

Usługa „Prąd jak Powietrze” w trzech etapach

Etap pierwszy będzie polegał na bilansowaniu energii w taryfie G12 w strefie 2. Oznacza to, że nadwyżki wyprodukowanej przez fotowoltaikę energii będzie można wykorzystać w 100% w godzinach pozaszczytowych (w weekendy i dni wolne od pracy, oraz codziennie od 13:00-15:00 i 22:00-06:00). Dzięki nabyciu spółki Vortex Energy-Obrót, zajmującej się obrotem energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii, Columbus już niebawem będzie mógł zawierać z klientami umowę kompleksową (obejmującą sprzedaż energii oraz jej dystrybucję), która umożliwi takie bilansowanie.

Drugim etapem wdrożenia usługi będzie szerokie bilansowanie 1:1, we wszystkich strefach taryfy G12, niezależnie od dnia tygodnia i godziny, bez ograniczeń dla wszystkich prosumentów. Etap ten zostanie wdrożony po zawarciu umów kompleksowych na masową skalę z obecnymi oraz nowymi klientami Columbus, kiedy ilość obsługiwanych przez firmę liczników osiągnie odpowiednią skalę. Warto dodać, że w umowie kompleksowej, cennik za energię elektryczną będzie taki sam jak od państwowego dostawcy.

Trzecim etapem będzie tokenizacja wyprodukowanej energii za pomocą technologii blockchain, która umożliwi przekazywanie i odbieranie jej w dowolnym miejscu np. przy ładowaniu samochodu elektrycznego.

Zobacz także: Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych

Tokenizacja umożliwi w przyszłości działalność charytatywną na rzecz walki z ubóstwem energetycznym. Prosumenci posiadający nadwyżki wyprodukowanej energii, będą mogli przekazywać je potrzebującym, którzy mają problemy uregulowaniem płatności za energię. Dla takich klientów Columbus przewiduje atrakcyjne rabaty, aby wesprzeć działania prospołeczne.

Wobec ogromnego zainteresowania klientów usługą “Prąd jak Powietrze”, Columbus opracował schemat procesowania klientów, którzy zgłosili się do programu. Pierwszy etap realizacji usługi, a tym samym zmiany sprzedawcy energii, rozpocznie się już w maju.

Zobacz także: Kondycja firmy Columbus Energy po 2020 roku

Fot. Farma PV Czernikowo, Columbus Energy

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter