Columbus nie zrealizował swoich ambicji i planów

31/05/2022

Grupa Columbus Energy opublikowała raport roczny za 2021 r. Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły ponad 706 mln zł i były wyższe o 8% w stosunku do roku ubiegłego. W wyniku zwiększonych kosztów Grupa poniosła stratę w wysokości -16,4 mln zł.

Rok 2021 był skomplikowany dla Columbus Energy ze względu na dynamiczną sytuację otoczenia rynkowego, kończącą się starą ustawę prosumencką oraz związaną z tym presję kosztową komponentów i pracy podwykonawców, zwłaszcza w ostatnim kwartale.

Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym, skonsolidowana EBITDA Grupy osiągnęła wartość ujemną -1,1 mln zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że w 2021 r. Columbus dokonał zasadniczej korekty, związanej z wyceną Programu Managerskiego, która wpłynęła negatywnie na prezentowany wynik EBITDA. Rzeczywisty wynik EBITDA, po wyeliminowaniu korekty (która jest pozycją jednorazową i niepieniężną), osiągnął wartość dodatnią, tj. 13,6 mln zł.

Zysk netto był ujemny -16,4 mln zł, wobec zysku 63,1 mln zł w ubiegłym roku. Największy wpływ na ten wynik miały koszty finansowe, które Grupa zdecydowała się zredukować w najbliższych miesiącach.

Nie udało nam się zrealizować w pełni naszych ambicji i planów, dotyczących wyniku finansowego z podstawowej działalności. Niemniej, w ubiegłym roku wypracowaliśmy znaczącą wartość w biznesie farm fotowoltaicznych oraz mocno rozwinęliśmy naszą technologię do zarządzania energetyką rozproszoną i elektromobilnością, której premierę planujemy jeszcze w tym roku – twierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. łączna moc projektów farm fotowoltaicznych rozwijanych przez Columbus liczyła 5 257 MW. Mając na uwadze zwiększenie wartości inwestycji w projekty farmowe, Grupa stopniowo przechodzi z modelu aukcyjnego na bardziej opłacalne rozliczenie w modelu cPPA.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

Columbus aktywnie działał też na perspektywicznym rynku OZE dla klientów biznesowych, dla których przygotował specjalną ofertę, wzbogaconą o magazyny energii i pompy ciepła. W minionym roku do grona kontrahentów spółki dołączyły takie firmy jak: Wiśniowski, SOPP Packaging, Smay, Polmos Żyrardów, FAKRO, INTEX czy Greinplast Plus.

Spółka rozwinęła współpracę partnerską z firmą Arval Service Lease Polska, z którą wprowadziła kompleksowy pakiet, łączący użytkowanie samochodu elektrycznego z montażem punktu ładowania oraz paneli fotowoltaicznych, jak również z firmami Saule i Somfy, z którymi opracowuje nowe produkty z użyciem perowskitów, przeznaczone dla sektora budowlanego. Nowym partnerem Columbus, z którym umowa została podpisana już w bieżącym roku, jest Orange Energia, gdzie spółka dostarcza klientom Orange produkty i usługi z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. z usług Columbus skorzystało ponad 58 tys. prosumentów i użytkowników, a łączna moc zrealizowanych instalacji wśród klientów indywidualnych oraz biznesowych wyniosła 401 MW. W samym 2021 r. Grupa zamontowała 120 MW mocy w fotowoltaice.

Fotowoltaika przez 2021 r. i pierwszy kwartał 2022 r. była takim ciasnym pudełkiem, pełnym małych instalatorów i drogich komponentów. Od 1 kwietnia br. pudełko pękło przez zmianę ustawy, a Columbus, dzięki wieloletniej budowie marki, inwestycji w organizację i technologię, którą rozwijamy, wydostał się z tego pudełka. Zaczęło się nowe rozdanie, które w tym roku zweryfikuje, czy nasze założenia strategiczne są trafne – dodaje Dawid Zieliński.

Grupa Columbus Energy20212020zmiana rdr.
przychody 706 404653 7758%
wynik operacyjny-107075 941
wynik netto-16 41263 118
tys. zł

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek fotowoltaicznych – Ranking

RE


W ciągu ostatnich trzech lat przychody Columbusa wzrosły ponad dwudziestokrotnie

  • Columbus Energy zakończył rok 2020 skonsolidowanymi przychodami 670 mln zł i wynikiem EBIDTA 99 mln zł.
  • Dobre wyniki za 2020 r. to efekt inwestycji.
  • Columbus zamierza zmienić się z instalatora fotowoltaiki w solidną i nowoczesną firmę energetyczną.

Jak wynika z raportu rocznego Columbusa, w 2020 r. Grupa osiągnęła przychody z działalności na poziomie 670 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 220% rdr. Skonsolidowany zysk brutto wzrósł o 480% w perspektywie rocznej – 87 mln zł, a skonsolidowana EBITDA wyniosła 99 mln zł, czyli o 350% więcej niż rok wcześniej. W ciągu ostatnich 3 lat przychody Grupy wzrosły ponad 20-krotnie, a EBIDTA prawie 40-krotnie.

Cały rok 2020 był szalony, a nasza organizacja świetnie się sprawdziła w nowych warunkach biznesowych. Istotne dla całego rynku było zamknięcie programu Mój Prąd, co zaskoczyło całą branżę. Columbus był na to gotowy kilka miesięcy wcześniej i dzisiaj w ogóle nie odczuwamy braku tego elementu zachęty, a widzimy, że małe i średnie firmy mają z tym ogromny problem. To dla nas ciekawa szansa, bo chociaż dynamika rynku będzie maleć, to z dużym prawdopodobieństwem Columbus będzie mógł rosnąć szybciej i w dłuższej perspektywie czasowej – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

Zobacz także: Mój Prąd 3.0 – trzecia edycja programu finansowania fotowoltaiki

Inwestycje Columbusa w 2020 r.

Dobre wyniki za 2020 r. to efekt inwestycji. Columbus dokonał znaczących akwizycji podmiotów realizujących projekty farm fotowoltaicznych i zaangażował się kapitałowo w partnerstwo z firmami deweloperskimi. Columbus zainwestował w spółkę Nexity Global, która dostarcza technologię informatyczną do ładowania samochodów elektrycznych. Spółka zainwestowała też 45 mln zł w firmę Saule Technologies, stając się jej największym akcjonariuszem, z prawami pierwszeństwa do sprzedaży produktów i licencji Saule. Wartość tej inwestycji powinna być zauważalna w najbliższych kilkunastu miesiącach, po wdrożeniu do sprzedaży pierwszych produktów perowskitowych.

Farmy fotowoltaiczne Grupy Columbus

W ubiegłym roku Grupa Columbus pozyskała 1500 MW projektów farm fotowoltaicznych lub praw do nich oraz przeszła do negocjacji umów o potencjale kolejnych prawie 4500 MW projektów. Łącznie daje to prawie 6000 MW mocy w farmach PV. Nawet jeśli zostanie wybudowanych tylko połowa, wartość po wybudowaniu przekroczy 6 mld zł.

Finansowanie budowy farm Grupy odbywa się przez emisję pierwszych na polskim rynku energetycznym Zielonych Obligacji, których wartość w pierwszym programie wynosi 500 mln zł, a partnerem biznesowym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Obecnie Columbus jest na etapie plasowania Zielonych Obligacji na dodatkowe 200 mln zł, które przeznaczy w 100% na zakup nowych projektów farm fotowoltaicznych lub wiatrowych. Wszystkie te działania prowadzą do akumulacji w aktywach Grupy gigawatów zielonej, czystej energii.

W minionym roku Columbus zamontował pilotażowo kilkadziesiąt pomp ciepła, a zdobywając kompetencje i doświadczenie, planuje montaż znaczącej ilości tych urządzeń w najbliższych latach, tak aby i w tym obszarze osiągnąć pozycję lidera.

Usługi energetyczne – przyszłość Columbusa

W najbliższych miesiącach Grupa chce się skoncentrować na większej optymalizacji operacyjnej i wytworzeniu usług, które pozwolą zdywersyfikować przychody w przyszłości. W tym celu Columbus uruchomił niedawno usługę Prąd jak Powietrze, polegającą na bilansowaniu energii elektrycznej 1:1 oraz magazynowaniu jej bez strat. Po finalizacji przejęcia spółki obrotu energią, Columbus będzie mógł także poszerzyć tę usługę o tokenizację energii, czyli przesyłanie jej innym odbiorcom.

RE


Columbus Energy urósł trzykrotnie

Na początku czerwca 2020 r. wartość rynkowa spółki Columbus Energy wynosiła prawie 1,5 mld zł. Jeszcze w styczniu 2019 r. było to nico ponad 60 mln zł. Pod względem stopy zwrotu akcje spółki to absolutny hit na warszawskiej giełdzie. I choć wycena biznesu to zawsze kwestia dyskusyjna, to trudno nie zauważyć, że w ciągu roku firma wykonała jakościowy skok: jej przychody potroiły się do 210 mln zł, wynik operacyjny przekroczył 20 mln zł, a zysk netto urósł z 2 do prawie 12 mln zł.

„Dziś co 6 minut powstaje instalacja od Columbus Energy” – chwali się zarząd grupy, która liczy kilkadziesiąt spółek.

Jak podkreślają władze spółki, w minionym roku Columbus Energy przestał być firmą działającą wyłącznie w ramach jednego segmentu biznesu – instalacji fotowoltaicznych, ale zrealizował i realizuje przedsięwzięcia, które otwierają zupełnie nowe perspektywy: farmy fotowoltaiczne (całość projektów zarząd wycenia na około 2 mld zł), magazyny energii, elektromobilność (kupiono udziały w spółce Nexity), rynek ciepła i termomodernizacji.

Na razie przychody generuje jednak tylko ta pierwsza działka, za co w 86 proc. odpowiada sprzedaż dla klientów indywidualnych, a w 10 proc. – dla klientów biznesowych. Rentowność operacyjna biznesu wyniosła 10 proc., przy czym szybkiemu rozwojowi nie towarzyszą wysokie przepływy operacyjne – w 2019 r. cash flow operacyjny wyniósł 2,7 mln zł.

Columbus Energy20182019zmiana r/r
przychody63,02209,91233%
wynik operacyjny4,3920,26361%
wynik netto1,9911,67487%
mln zł

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter