Amerykański inwestor chce zostać udziałowcem Columbusa

27/04/2022

Zarząd Columbus Energy S.A. informuje, że 27 kwietnia 2022 r. zawarł z amerykańskim funduszem Term-Sheet, w ramach którego otrzymał propozycję inwestycyjną zaangażowania kapitałowego w Columbus o wartości 200 mln zł.

Strony ustaliły ogólne ramy przeprowadzenia niniejszej inwestycji:

– Columbus ma prawo, ale nie obowiązek, do zapewnienia Funduszowi akcji (istniejących lub nowej emisji), które Fundusz zobowiązany będzie nabyć (odbywać się to będzie etapami w okresie 3 lat, a wielkość danej emisji będzie uzależniona od obrotów na walorze CLC ), przy czym

– Columbus zobowiązał się zapewnić w okresie 12 miesięcy od podpisania właściwej umowy inwestycyjnej na rzecz Funduszu akcje o wartości co najmniej 45 mln zł,

– cena oferowanych do nabycia przez Fundusz akcji ustalana będzie w oparciu o średnią ważoną wolumenem kursów akcji z okresu 15 dni poprzedzających ofertę, jednak nie będzie niższa niż 23 zł za akcję,

– Fundusz w żadnym przypadku nie przekroczy 19,9% udziału w kapitale zakładowym Columbus.

Niniejszy Term-Sheet ważny jest przez okres kolejnych 30 dni.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek fotowoltaicznych

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(1059)
  [1]=>
  int(60353)
  [2]=>
  int(60053)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter