APS ENERIGIA: umowa na wykonanie prac elektrycznych

23/05/2023

Zarząd APS Energia S.A. informuje o zawarciu w dniu 23 maja 2023 r. przez spółkę zależną ENAP S.A. umowy podwykonawczej na dostawy, montaż i uruchomienia instalacji elektrycznych w ramach kontraktu na budowę elektrociepłowni opalanej drewnem odpadowym realizowanego na terenie Unii Europejskiej.

Wynagrodzenie ryczałtowe ENAP z tytułu realizacji umowy wyniesie ok. 3,85 mln euro.

Zakończenie realizacji prac i dostaw planowane jest na lipiec 2024 roku. Umowa przewiduje kary umowne za opóźnienia, przy czym łączna ich wysokość nie może przekroczyć 17,5% wynagrodzenia umownego.

ENAP udzieli gwarancji jakości na przedmiot dostawy na okres 26 miesięcy od daty realizacji projektu.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają istotnie od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(70323)
  [1]=>
  int(70005)
  [2]=>
  int(32190)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter