ELEKTROTIM wybuduje barierę elektroniczną na granicy polsko-białoruskiej

24/03/2022

ELEKTROTIM S.A. w dniu 24.03.2022 roku zawarł ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej umowę na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o długości ok. 202 km. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Umowa została zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej.

Wartość umowy to 270 005 863,21 zł netto.
Termin zakończenia robót: 90 dni od dnia zakończenia robót polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów.
Okres gwarancji dla robót: 5 lat. Okres rękojmi: 5 lat.
Zaliczka: do 15% wartości umowy po wniesieniu przez wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 2% wynagrodzenia brutto.

Łączna wysokość kar umownych płaconych przez wykonawcę nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Spółka posiada doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju projektów. W latach 2019-2021 spółka zrealizowała na zlecenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu umowę, której przedmiotem była rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru na odcinku o długości około 32 km.

Zobacz także: Ranking spółek elektrotechnicznych według wartości rynkowej

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(58817)
  [1]=>
  int(58937)
  [2]=>
  int(59110)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter