EKOBOX wykona przyłącze dla PGE

08/03/2022

EKOBOX S.A. otrzymał od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna umowę na wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie RE Kielce-obszar gminy Kielce.

Kwota brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to 2 337 000,00 zł.
Prace mają zostać zrealizowane do dnia 31.12.2022 r.
Zamawiający zaprosi wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową do złożenia ofert wykonawczych. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na realizację zlecenia wykonawczego.

W ocenie zarządu otrzymana umowa może mieć istotny wpływ na realizację celów finansowych spółki w 2022 roku.

Zobacz także: Ranking spółek elektrotechnicznych według wartości rynkowej

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter