COLUMBUS ENERGY: przyłączenie magazynu energii 810 MWh

29/09/2022

Zarząd Columbus Energy S.A. informuje, iż 26 września 2022 r. powziął informację o uzyskaniu przez spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Columbus warunków przyłączenia magazynu energii elektrycznej do sieci przesyłowej o mocy 202,5 MW, na potrzeby budowy magazynu energii o pojemności 810 MWh.

Magazyn ten powstanie w południowej Polsce, a całkowitą wartość inwestycji Columbus szacuje na ok. 1,6 mld zł, która finansowana będzie z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego.

Zarząd Columbus zakłada realizację podobnych inwestycji w przyszłości. Magazyny energii są obecnie kluczową technologią dla poprawy jakości sieci przesyłowych, co bezpośrednio przełoży się na możliwości przyłączenia nowych źródeł wytwórczych, w tym OZE w danym regionie.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter