ELEKTROTIM: umowa na budowę linii kablowej

29/11/2022

ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 29.11.2022 r., w wyniku wygranego przetargu, zawarł z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadnia pn.: „Budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz”.

Umowa zostanie wykonana w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 29 950 000,00 PLN netto.

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(65559)
  [1]=>
  int(35823)
  [2]=>
  int(66685)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter