GRODNO: szacunkowe przychody za lipiec 2022 r.

01/08/2022

Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w lipcu 2022 r. wyniosły 96,0 mln zł wobec 96,4 mln zł w lipcu 2021 r., co oznacza spadek o 0,4% rdr.
Narastająco od początku roku obrotowego tj. za okres czterech miesięcy od kwietnia do lipca 2022 r. skonsolidowane przychody wyniosły 361,8 mln zł wobec 337,7 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 7,1% rdr.

Niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.

Zobacz także: Komentarz zarządu Grodno do przychodów za lipiec 2022 r.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter