LENA LIGHTING: wypłata dywidendy za 2021 rok

08/06/2022

Zarząd LENA LIGHTING S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 8 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty 2 487 505,00 zł na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji tj. 0,10 zł na jedną akcję z zysku netto za 2021 r., a pozostałą kwotę zysku netto tj. 6 424 104,64 zł – na kapitał zapasowy. Dywidendą objętych jest 24 875 050 akcji.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na 29 czerwca 2022 roku.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter