LENA LIGHTING: podsumowanie pierwszego półrocza 2022 r.

23/09/2022

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa Lena Lighting osiągnęła przychody na poziomie 81 339 tys. zł. Jest to wynik o 21,06 % wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku.

W I półroczu 2022 roku wzrost przychodów dotyczył zarówno sprzedaży krajowej jak i sprzedaży zagranicznej. Główny wpływ na wzrost sprzedaży w prezentowanym okresie 2022 roku miał rynek zagraniczny – wzrost o 33,12%, z czego w krajach z obszaru UE zanotowano wzrost o 33,95%, a w krajach spoza UE – o 27,52%. Na rynku krajowym zanotowano wzrost sprzedaży o 7,72%.

Grupa zanotowała spadek rentowności brutto ze sprzedaży z 35,54% (2021 r.) do 31,54% (2022 r.). Powodem niższej rentowności sprzedaży brutto w 2022 roku były m.in. rosnące ceny surowców, materiałów i komponentów do produkcji lamp oświetleniowych, których to wzrost rozpoczął się w drugiej połowie 2021 roku. Poczynione w ubiegłych latach nakłady inwestycyjne na rozwój produktów, nowe maszyny i urządzenia do produkcji oraz zmiany w procesie produkcyjnym, nie mogły z uwagi na skale tych wzrostów zniwelować tego wpływu na rentowność.

Rentowność netto w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 5,94% i była wyższa w porównaniu do rentowności osiągniętej w porównywalnym okresie 2021 roku w wysokości 5,62%.

W prezentowanym okresie 2022 roku spółka zależna Luxmat Investment wykazała stratę
netto w wysokości 238 tys. złotych.

Kapitały własne Grupy na dzień bilansowy 30.06.2022 roku uległy podwyższeniu w
stosunku do 31.12.2021 roku o 2341 tys. zł.

W 2022 roku spółka dominująca wypłaciła dywidendę za rok 2021 w wysokości 2487 tys. złotych.

Czytaj także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych RANKING

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(64154)
  [1]=>
  int(1059)
  [2]=>
  int(30579)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter