LENA LIGHTING: szacunkowe przychody w pierwszym półroczu

10/08/2022

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody netto ze sprzedaży Lena Lighting S.A. wyniosły 79,8 mln zł, czyli o 20,27% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Sprzedaż skonsolidowana wzrosła o 21,06%.

Wzrost sprzedaży został osiągnięty głównie na rynkach zagranicznych (33% wzrostu rdr.). Wpływ na osiągnięty wynik miał też kurs euro oraz wycena aktywów. W związku z powyższym szacowany wynik (zysk netto) za pierwsze półrocze 2022 roku wyniósł: jednostkowy 5,3 mln zł, tj. więcej o 37,39%, a skonsolidowany o więcej 27,96% niż w pierwszym półroczu 2021 roku.

Konflikt zbrojny na Ukrainie oraz pandemia wirusa Covid-19 nie miała negatywnego wpływu na wyniki spółki w pierwszym półroczu bieżącego roku.

Zarząd spółki mając świadomość zmienności otoczenia na bieżąco
analizuje sytuacje i w przypadku, gdy zmieni się ona w sposób mogący mieć wpływ na bieżącą działalność gospodarczą spółki, na jej wyniki, sytuację ekonomiczną bądź bieżące lub przyszłe funkcjonowanie opublikuje niezwłocznie w tym zakresie raport z informacją poufną dotyczącą czasu trwania takiego zdarzenia jak i szacowanego wpływu na wyniki finansowe spółki.

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(63421)
  [1]=>
  int(57233)
  [2]=>
  int(38447)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter