ML SYSTEM: umowa na dostawę sprzętu do Active Glass

06/09/2022

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. informuje, że w dniu w 6 września 2022 r. została zawarta Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SERVITECH, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie nowego systemu przygotowania krawędziowych warstw absorbujących.

Umowa została zawarta w związku z realizacją przez spółkę projektu „Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility” – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-18-0017/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 44,2 mln netto i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej ML System za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Przedmiotem projektu Active Glass jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej generującej energię elektryczną o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży automotive. Dzięki możliwości personalizacji kształtu proponowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie we wszystkich rodzajach przeszkleń i systemach mocowania. Docelowo szyby będą mieć również funkcję przeciwpożarową – pozytywnie przeszły już badania odporności ogniowej. Zespolenia spełniły wszystkie wymagania dla klasy EI30, czyli wykazały zdolność do powstrzymania ognia przed przedostaniem się przez przegrodę w czasie min. 30 minut.

Łączna wartość tego projektu wynosi 147,4 mln zł, z czego 88,5 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(33237)
  [1]=>
  int(63044)
  [2]=>
  int(33515)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter