NOVAVIS GROUP: podstawowe dane finansowe za pierwsze półrocze

29/09/2022

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku Grupa Kapitałowa Novavis Group SA poniosła stratę netto w kwocie 1910 tys. zł. W analogicznym okresie 2021 r. Grupa Kapitałowa Novavis Group SA poniosła stratę netto w kwocie 2754 tys. zł.

Główne czynniki, które wypłynęły na osiągnięte w pierwszej połowie 2022 r. wyniki to:

  • przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1115 tys. zł (w analogicznym okresie 2021: 8215 tys. zł),
  • koszty działalności operacyjnej w wysokości 2644 tys. zł (w analogicznym okresie 2021: 10 060 tys. zł),
  • przychody finansowe w wysokości 40 tys. zł, na które składają się głównie przychody z tytułu odsetek (w analogicznym okresie 2021 r. 288 tys. zł),
  • koszty finansowe w wysokości 43 tys. zł, na które składają się odsetki od pożyczek (w analogicznym okresie 2021 r.: 54 tys. zł).

Na 30 czerwca 2022 roku kluczową pozycją aktywów Grupy były należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe w kwocie 1543 tys. zł oraz pozostałe aktywa finansowe w kwocie 1952 tys. zł.

RE , ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter