NOVAVIS GROUP: cesja umów dzierżawy gruntów pod farmy pv

16/09/2022

Zarząd Novavis Group S.A. informuje, iż 16 września powziął informacje od spółki zależnej NG PV 5 Sp. o.o. o podpisaniu czterech cesji umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, na których dewelopowane są przyszłe projekty fotowoltaiczne z portfela projektowego Novavis.

Tym samym spółka NG PV 5 Sp. z o.o. dokonała cesji projektów do spółek w 100 proc. zależnych od Novavis Group S.A. tj. do spółki NG PV 14 Sp. z o.o., do spółki NG PV 13 Sp. z o.o. oraz do spółki NG PV 10 Sp. z o.o.

Cesja umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowi kolejny krok w ramach realizacji zapisów umowy deweloperskiej z Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter