PGF przejęła pakiet większościowy w spółce z branży OZE

18/03/2022

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. nabyła 2162 udziały w kapitale zakładowym spółki PHU Zenit Sp. z o.o. stanowiące 51% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w tej spółce.

Cena nabycia udziałów wyniosła 2 170 000 zł.

PHU Zenit sp. z o.o. jest spółką powstałą z przekształcenia działalności gospodarczej, prowadzącą rentowną działalność w branży fotowoltaicznej i zajmuje się montażem, serwisem i sprzedażą instalacji fotowoltaicznych oraz mniejszych domowych instalacji z branży OZE. PHU Zenit sp. z o.o. jest kolejną spółką z branży OZE.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter