POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA: przegląd opcji strategicznych

30/08/2022

Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A., informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości spółki.

Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.
Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego i/lub przeprowadzenie innej transakcji, której następstwem może być także istotna zmiana struktury akcjonariatu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

Spółka posiada stałą umowę z renomowanymi doradcami, którzy mogą wspierać spółkę PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych. Jednocześnie zarząd spółki informuje, że żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej nie została podjęta i nie ma pewności czy oraz kiedy taka decyzja zostanie podjęta. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przegląd opcji strategicznych pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność Spółki, w ramach, której przygotowuje się ona m.in. do realizacji Uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z dnia 1 sierpnia 2022 r., uchylającą Uchwałę nr 21/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości spółki.
Wiążące decyzje w tej sprawie podjęte zostaną na mocy rozporządzenia zarządu spółki, poprzedzonego konsultacjami z Radą Nadzorczą spółki, a której treść zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie oraz trybie przewidzianej przepisami prawa.

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(63996)
  [1]=>
  int(64120)
  [2]=>
  int(33515)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter