Przychody Grodno za grudzień 2021 r.

03/01/2022

Przychody Grupy Grodno w grudniu 2021 r. wyniosły 108,7 mln zł wobec 59,8 mln zł w grudniu 2020 r., co oznacza wzrost o 82% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego, czyli za okres 9 miesięcy od kwietnia do grudnia 2021 r., skonsolidowane przychody wyniosły 877,1 mln zł wobec 528,1 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 66% rdr.

Zobacz więcej: Grodno utrzymuje wysoką dynamikę sprzedaży

Jednocześnie Zarząd Grodno SA informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.

Zobacz raport: Szacunkowe przychody Grupy Grodno za grudzień 2021 r.

Zapisz się na bezpłatny newsletter