TIM: pierwsze półrocze w Grupie Kapitałowej TIM

21/09/2022

W I półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa TIM wypracowała 60 352 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży na poziomie 772 452 tys. zł, tj. o 28,2% wyższych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wzrost wyniku netto Grupa osiągnęła przede wszystkim dzięki zwiększeniu przychodów ze sprzedaży oraz poprawie rentowności działalności operacyjnej.

Wszystkie podstawowe wskaźniki rentowności Grupy były znacznie wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zobacz także: Komentarz zarządu TIM SA do wyników Grupy za pierwsze półrocze

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter