WAT: udzielenia licencji na korzystanie z własności intelektualnej LuON

28/06/2023

Zarząd WAT S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku zawarł ze spółką LuON S.A. umowę dotyczącą udzielenia spółce licencji na korzystanie z własności intelektualnej obecnie istniejącej oraz mającej powstać w przyszłości, której właścicielem jest LuON. Przedmiotem licencji są systemy, urządzenia oraz infrastruktura bazująca na platformie czasu rzeczywistego opracowane przez LuON.

Zawarcie umowy ma związek z tworzonym obecnie przez spółkę wnioskiem mającym na celu dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki realizacji projektu, którego przedmiotem będzie opracowanie systemu automatycznego zarządzania energią w ramach rozwiązań Smart Home.

W chwili publikacji raportu bieżącego spółka posiada bezpośrednio akcje LuON, które stanowią 50% w kapitale zakładowym i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy LuON.

W ocenie zarządu spółki skoncentrowanie zasobów na perspektywicznym segmencie działalności, jakim są produkty i usługi Smart Home będzie miało pozytywny wpływ na działalność firmy i dywersyfikację jej przychodów.
RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(71625)
  [1]=>
  int(68684)
  [2]=>
  int(71644)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter