Trudny rok dla Elektrobudowy

30/04/2019
Roman Przybył

Grupa Elektrobudowa opublikowała wyniki finansowe za rok 2018. Przychody w tym okresie wyniosły 763,5 mln zł (-15,4% r/r). Na poziom zysków zaraportowanych za 2018 rok ujemny wpływ miały zawiązane rezerwy przede wszystkim związane z realizacją kontraktu „budowa instalacji Metatezy” dla PKN Orlen (ryzyko potencjalnych kar oraz pogorszenie wyników na kontrakcie) oraz odpisy związane z utratą wartości niektórych aktywów Grupy.

Wyniki za 2018 rok przedstawiają się następująco: strata EBITDA na poziomie 70,7 mln zł oraz strata netto na poziomie 71,7 mln zł.

Rok 2018 był bardzo trudny dla spółek z branży, w której działa Elektrobudowa. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z rosnącymi kosztami zatrudnienia oraz rosnącymi cenami materiałów i usług podwykonawców, co z kolei przekładało się na malejące marże. W tym trudnym otoczeniu rynkowym Grupa Kapitałowa Elektrobudowa zanotowała 763 mln zł przychodów oraz stratę netto, której główną przyczyną była konieczność korekty przychodów ze sprzedaży na kontrakcie „budowa instalacji Metatezy” dla PKN Orlen. Należy przy tym podkreślić, że jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym.  Na początku kwietnia br. na obiekcie pozytywnie zakończył się rozruch technologiczny, a 30 kwietnia podpisany został protokół przyjęcia instalacji do eksploatacji. Zakończenie budowy instalacji Metatezy otwiera drogę do końcowego rozliczenia kontraktu. Należy też podkreślić, że w realizacji projektu Elektrobudowa wykazała się pełnym profesjonalizm i utrzymała bardzo wysokie standardy jakości świadczonych usług – stwierdził  Roman Przybył, prezes Zarządu Elektrobudowy.

W IV kwartale 2018 roku Elektrobudowa pozyskała nowe zamówienia o wartości 70 mln zł, a łącznie w całym 2018 roku o wartości 443 mln zł. Na koniec 2018 roku jednostkowy portfel zamówień Elektrobudowy wynosił 586 mln zł.

W 2018 roku Elektrobudowa podpisała wiele kontraktów, z których warto przypomnieć m.in. kontrakt zawarty z PKN Orlen związany z rozbudową pojemności magazynowej w Terminalu w Szczecinie oraz umowę z Budimexem na dwa pakiety elektromontażowe w ramach budowy nowego bloku w Elektrowni Turów. W toku znajduje się wiele ważnych, wieloletnich inwestycji, jak np. dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, montaże instalacji i aparatury oraz udział w rozruchu części reaktorowej elektrowni atomowej Olkiluoto 3 w Finlandii, gdzie wartość kontraktu po ostatnim aneksie wynosi już około 179 mln euro netto – podkreśla Roman Przybył.

Zarząd prowadzi obecnie wiele działań zmierzających do osiągnięcia dodatniej rentowności oraz poprawy płynności finansowej spółki. Podnosimy efektywność organizacyjną i biznesową, m.in. przyjęliśmy nową strukturę organizacyjną. Pracujemy także nad strategią Elektrobudowy na lata 2019-2025, nakierowana na zwiększenie skali działalności, podniesienie rentowności, rozwój zdolności produkcyjnych, zwiększenie kompetencji w zakresie realizacji kontaktów i rozwój eksportu. Jesteśmy przekonani, że Elektrobudowa w niedalekiej perspektywie będzie czołowym dostawcą kompletnych rozwiązań elektroenergetycznych w Polsce oraz spółką dynamicznie rozwijającą eksport na atrakcyjnych rynkach zagranicznych – podsumowuje Roman Przybył.

W 2018 roku Elektrobudowa wypłaciła akcjonariuszom blisko 50 mln zł dywidendy za 2017 rok (10,50 zł na jedną akcję). Zadłużenie Grupy na koniec 2018 roku wynosiło 18,6 mln zł.

www.elektrobudowa.pl

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter