To był rok budowania siły wewnętrznej – konferencja wynikowa TIM SA

23/04/2020
konferencja TIM wyniki za 2019

Zarząd TIM SA przedstawił wyniki spółki za 2019 rok. Konferencja odbyła się w trybie online dnia 24 kwietnia 2020 r.

Prezentacje prowadzili: Krzysztof Folta, prezes zarządu, Piotr Nosal, dyrektor handlowy i Piotr Tokarczuk, dyrektor finansowy.

Rok 2019 przyniósł w Grupie TIM ponad 890 mln zł skonsolidowanych i niemal 800 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży. To odpowiednio o 7,2% i 6,2% więcej niż w 2018 roku, a także najwięcej w historii firmy. Jednostkowy zysk netto wyniósł 22,7 mln zł, co oznacza wzrost o 122,4% w porównaniu z rokiem 2018 (10,2 mln zł). Marża wzrosła do 18,67%(o 1,24 pp).

Roczna dynamika wzrostu obrotów TIM-u była ponad dwukrotnie wyższa niż branży dystrybucji artykułów elektrotechnicznych (+2,9%).

Zobacz także: Największe hurtownie elektrotechniczne w Polsce

Ponad 70% przychodów ze sprzedaży, zarówno TIM SA, jak i Grupy TIM, pochodziło z kanału online. Udział ten jest stały od wielu miesięcy.

Oprócz wzrostu obrotów spółka zanotowała także najwyższą w historii liczbę zamówień złożonych online (niemal 461 tys.). Rynek klientów został rozdrobniony do małych i średnich, osiągając rekordową liczbę ponad 30,9 tys.

To oczywiście efekt intensywnych działań prosprzedażowych czy rozwoju oferty produktowej. W sporej części wiąże się to z rozwojem alternatywnych modeli handlu (dropshipping, marketplace i B2B2C), wskazanych w ogłoszonej przed rokiem strategii średnioterminowej TIM SA na lata 2019-2021 – podkreśla Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Świat przenosi się do internetu

Marketplace’y to jeden z najważniejszych trendów rozwoju e-commerce B2B. Z szacunków brytyjskiej firmy badawczo-konsultingowej iBe TSD wynika, że wartość światowych zakupów w marketplace B2B wyniesie ok. 3,6 biliona USD w 2024 r. (w 2018 r. było to ok. 680 mld dolarów), przy czym wartość całego rynku ecommerce B2B do 2024 r. powinna wzrosnąć do blisko 12 bilionów USD. Do 2024 r. marketplace’y B2B będą więc odpowiadać za 30% światowej sprzedaży B2B. Obserwując światowe trendy rozwoju e-commerce B2B, tym bardziej słuszna okazała się decyzja o udostępnieniu platformy TIM.pl nowym sprzedawcom (klientom, jak i nowym dostawcom). Tym sposobem na TIM.pl realizowana jest sprzedaż produktów oferowanych bezpośrednio z ich magazynów – w modelu dropshippingowym, który w całym minionym roku, zgodnie z przyjętą strategią, był systematycznie rozwijany.

Świat przenosi się do internetu, a my korzystamy ze wzrostu, który obserwujemy. Sprzedaż online jest faworyzowana w obecnych czasach, więc firmy mogą liczyć na dobre wyniki – podkreśla prezes.

Zobacz także: TIM zakończył przegląd opcji strategicznych

Jak zachowują się klienci TIM-u?

Współczynnik konwersji (liczba sesji, która zakończyła się dokonaniem transakcji) na TIM.pl wzrósł w 2019 r. do 4,62% (z 4,51% w 2018 r.) i jest wyższy od średniej dla branży e-commerce B2B, specjalizującej się w sprzedaży urządzeń elektrycznych (2,43%). Rok 2019 to także czas najlepszych w historii wskaźników odzwierciedlających odbiór oferty e-commerce, dostępnej na TIM.pl. Poprawie uległy bowiem także dwa inne parametry opisujące zachowanie użytkowników na TIM.pl:

  • średni czas pojedynczej wizyty wyniósł 8 minut i 49 sekund, a więc niemal 8% więcej niż w 2018 roku (8 minut i 10 sekund);
  • wskaźnik odrzuceń, pokazujący odsetek użytkowników wychodzących ze strony bez interakcji z nią, obniżył się z 21,40% w 2018 roku do 20,92% w 2019 roku.

Warto zwrócić uwagę, że średni współczynnik odrzuceń dla całej branży e-commerce jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi 47,85%.

3LP realizuje swój cel strategiczny

Po raz pierwszy w historii Grupy TIM udział spółki dominującej, tj. TIM SA, w przychodach ze sprzedaży Grupy, spadł poniżej 90% – do 89,7%. To w głównej mierze zasługa logistycznej spółki 3LP. Dynamiczny rozwój 3LP przełożył się wzrost przychodów Grupy z tytułu sprzedaży usług logistycznych do blisko 27 mln zł, a więc o 87% więcej niż w 2018 roku. Miniony rok to dla 3LP między innymi czas rozpoczęcia operacyjnej realizacji kontraktu z IKEA.

Stale rośnie udział klientów zewnętrznych (spoza Grupy TIM) w obszarze usług logistycznych realizowanych przez 3LP S.A. W 2019 roku wyniósł on 39,1%, zaś w samym II półroczu – 44%. Jeden z głównych celów strategicznych, który zakłada osiągnięcie przez 3LP udziału przychodów z klientów zewnętrznych na poziomie 50%, jest zatem bliski realizacji.

Rotopino ma większy zysk

Dynamika wzrostu obrotów ROTOPINO.PL SA jest zbliżona do poziomu TIM S.A. i całej Grupy (+ 6,8% rdr.). Spółka zakończyła rok 2019 zyskiem netto na poziomie 466 tys. zł (+253% rdr.). Te wzrosty to również rezultat synergii operacyjnej i sprzedażowej wewnątrz Grupy. Oferta asortymentowa ROTOPINO.PL SA dostępna jest na zasadzie dropshippingu na TIM.pl, oferta TIM-u zaś na platformie Narzedzia.pl, a obsługę logistyczną spółki zapewnia 3LP SA.

Jak koronawirus zmieni przyszłość branży?

Rok 2019 to prehistoria, a przyszłość jest niepewna. Żyjemy dniem dzisiejszym. Skończył się czas działania intuicyjnego. TIM funkcjonuje na podstawie twardych danych, które są analizowane na bieżąco. Dzięki temu możemy sprawnie dostosować się do warunków otoczenia biznesowego. Nikt nie potrafi przewidzieć przyszłości, to wróżenie z fusów. Moja rolą jest, aby organizacja jak najmniej odczuła skutki zmieniającej się sytuacji – podsumowuje Krzysztof Folta.

Według przyjętej strategii sprzedaż w TIM-ie w 2021 r. ma osiągnąć wartość jednego miliarda złotych.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter