Poziomy banner na głównej

Elektrobudowa sprzedaje majątek – Enegotest kupiony przez niemiecką spółkę

15/12/2020

Syndyk masy upadłości Elektrobudowa SA w upadłości rozstrzygnął przetarg na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Przedmiot przetargu to prawo własności 100% udziałów w kapitale zakładowym firmy Energotest Sp. z o.o. w Gliwicach.

Wynik przetargu został ogłoszony 15 grudnia 2020 r. Wygrała oferta złożona przez SPIE Central Europe GmbH z siedzibą w Ratingen (Niemcy). Oferta przewiduje zakup Energotestu za cenę ok. 18,4 mln zł. Najwyższa oferta została złożona przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wybór oferty SPIE CE nie jest prawomocny.

Energotest to polska firma inżynierska. Podstawowym obszarem działalności spółki są kompleksowe modernizacje i budowa nowych układów automatyki elektroenergetycznej i technologicznej, energoelektroniki, a także systemów sterowania oraz układów AKPiA.

Elektrobudowa po pierwszym półroczu 2020 r.

Pierwsze półrocze 2020 r. w Elektrobudowie SA w upadłości zakończyło się stratą w wysokości 73 mln zł, przy przychodach ok. 87 mln zł (na koniec 2019 r. strata wynosiła 321 mln zł).

Elektrobudowa1.01-30.06.2020 r.
mln zł
Przychody ze sprzedaży86,9
Wynik brutto ze sprzedaży-12,1
Wynik z działalności operacyjnej-65,38
EBITDA*-56,97
Wynik netto-73,29
Dane szacunkowe
*EBITDA – wartości odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacja

RE


Raport za 2019 r.

Potężne straty Elektrobudowy

Kary od kontrahentów, żądania spłaty zadłużenia, długotrwały brak porozumienia z instytucjami finansującymi – to tylko część problemów, z którymi musiała się w 2019 r. zmierzyć Elektrobudowa. Już 2018 r. był trudny, bo zakończył się spadkiem przychodów i stratą w wysokości 72 mln zł, ale to, co wydarzyło się w 2019 r. nie można nazwać inaczej niż katastrofą. Przychody skurczyły się o 44 proc. i były tym samym najniższe od 2005 r., a strata netto przekroczyła 312 mln zł. Oznacza to, że w dwa lata spółka poniosła straty mniej więcej równe zyskom z poprzednich dziesięciu lat. Nic więc dziwnego, że kolejnym etapem tej historii była konieczność ogłoszenia upadłości, bo nikt nie był chętny, by objąć emisję ratunkową na warunkach oczekiwanych przez zarząd. Cześć majątku już w 2020 r. syndyk zdecydował się wydzierżawić na 5 lat firmie Zarmen, która przejmie też około 900 pracowników Elektrobudowy. Miesięczny czynsz z tego tytuły wynosić będzie 0,78 mln zł.

Oznacza to w praktyce, że spółka zaprzestała produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów oraz fizycznej realizacji kontraktów w branży energetycznej oraz przemysłowej. Główną działalnością spółki będzie dzierżawa składników majątku. Spółka będzie też kontynuować realizację tych projektów budowlano-montażowych oraz zleceń produkcyjnych, które nie zostały wydzierżawione – będzie je realizowała przy wykorzystaniu usług podwykonawców.

Elektrobudowa20192018zmiana r/r
Przychody427,5763,5-44%
Wynik operacyjny-244,4-87,1
Wynik netto-312,1-71,7
w mln zł

KZ

Zapisz się na bezpłatny newsletter