Koniec notowań akcji Elektrobudowy

06/04/2021

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości otrzymał w dniu 31 marca 2021 r. informację o uchwale zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

Zgodnie z uchwałą, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki, nastąpi z dniem 9 kwietnia 2021 r. Jednocześnie zarząd GPW postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje spółki, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 8 kwietnia 2021 r., tracą ważność.

Zobacz także: Ogłoszenie upadłości Elektrobudowy

RE


Elektrobudowa sprzedaje majątek – Enegotest kupiony przez niemiecką spółkę

Syndyk masy upadłości Elektrobudowa SA w upadłości rozstrzygnął w grudniu 2020 r. przetarg na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Przedmiot przetargu to prawo własności 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym firmy Energotest Sp. z o.o. w Gliwicach.
Wygrała oferta złożona przez SPIE Central Europe GmbH z siedzibą w Ratingen w Niemczech (najwyższa oferta została złożona przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.).

Umowa przejęcia firmy Energotest przez SPIE została podpisana 4 lutego 2021 r. Kwota transakcji to 18,4 mln zł.

Energotest Sp. z o.o. to polska firma inżynierska. Podstawowym obszarem działalności spółki są kompleksowe modernizacje i budowa nowych układów automatyki elektroenergetycznej i technologicznej, energoelektroniki, a także systemów sterowania oraz układów AKPiA. Główna siedziba firmy znajduje się na południu Polski, w Gliwicach, ale Energotest działa na terenie całego kraju. W 2019 roku firma zatrudniała ponad 150 wykwalifikowanych pracowników, a jej przychody wyniosły 11,5 mln euro.

Cieszymy się z możliwości rozwoju naszej działalności w Polsce w zakresie automatyki przemysłowej. Znakomita opinia i kompetencje firmy Energotest pozwolą nam rozszerzyć zakres usług świadczonych przez SPIE w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych, a także tam, gdzie jesteśmy już obecni – w sektorze energetyki odnawialnej i w stacjach elektroenergetycznych wysokich napięć. Z nadzieją patrzymy na możliwości współpracy – powiedział Paweł Skowroński, dyrektor generalny Dywizji Operacyjnej Central Europe, odpowiedzialny za działalność SPIE Deutschland & Zentraleuropa w Polsce, na Węgrzech, Słowacji i w Czechach.

Jesteśmy zainteresowani wspólną przyszłością w SPIE, ponieważ umożliwi nam ona efektywny rozwój działalności. Jesteśmy również przekonani, że nasza wiedza w zakresie automatyki będzie stanowiła istotny wkład w rozwój całej spółki – podkreślił Arkadiusz Klimowicz, prezes zarządu Energotest.

RE


Elektrobudowa po pierwszym półroczu 2020 r.

Pierwsze półrocze 2020 r. w Elektrobudowie SA w upadłości zakończyło się stratą w wysokości 73 mln zł, przy przychodach ok. 87 mln zł (na koniec 2019 r. strata wynosiła 321 mln zł).

Elektrobudowa1.01-30.06.2020 r.
mln zł
Przychody ze sprzedaży86,9
Wynik brutto ze sprzedaży-12,1
Wynik z działalności operacyjnej-65,38
EBITDA*-56,97
Wynik netto-73,29
Dane szacunkowe
*EBITDA – wartości odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacja

RE


Raport za 2019 r.

Potężne straty Elektrobudowy

Kary od kontrahentów, żądania spłaty zadłużenia, długotrwały brak porozumienia z instytucjami finansującymi – to tylko część problemów, z którymi musiała się w 2019 r. zmierzyć Elektrobudowa. Już 2018 r. był trudny, bo zakończył się spadkiem przychodów i stratą w wysokości 72 mln zł, ale to, co wydarzyło się w 2019 r. nie można nazwać inaczej niż katastrofą. Przychody skurczyły się o 44 proc. i były tym samym najniższe od 2005 r., a strata netto przekroczyła 312 mln zł. Oznacza to, że w dwa lata spółka poniosła straty mniej więcej równe zyskom z poprzednich dziesięciu lat. Nic więc dziwnego, że kolejnym etapem tej historii była konieczność ogłoszenia upadłości, bo nikt nie był chętny, by objąć emisję ratunkową na warunkach oczekiwanych przez zarząd. Cześć majątku już w 2020 r. syndyk zdecydował się wydzierżawić na 5 lat firmie Zarmen, która przejmie też około 900 pracowników Elektrobudowy. Miesięczny czynsz z tego tytuły wynosić będzie 0,78 mln zł.

Oznacza to w praktyce, że spółka zaprzestała produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów oraz fizycznej realizacji kontraktów w branży energetycznej oraz przemysłowej. Główną działalnością spółki będzie dzierżawa składników majątku. Spółka będzie też kontynuować realizację tych projektów budowlano-montażowych oraz zleceń produkcyjnych, które nie zostały wydzierżawione – będzie je realizowała przy wykorzystaniu usług podwykonawców.

Elektrobudowa20192018zmiana r/r
Przychody427,5763,5-44%
Wynik operacyjny-244,4-87,1
Wynik netto-312,1-71,7
w mln zł

KZ

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter