Poziomy banner na głównej

W Elektrobudowie ustąpił cały zarząd. Nowym prezesem jest Maciej Giżyński

15/05/2020
Elektrobudowa siedziba

Dnia 7 maja 2020 r. członkowie zarządu ELEKTROBUDOWA SA w upadłości złożyli rezygnację. Zmieniła się także Rada Nadzorcza, która powołała nowy skład zarządu.

Do dymisji podały się następujące osoby: Jacek Podgórski – prezes zarządu, Adam Świgulski – wiceprezes zarządu oraz Krzysztof Czajka – członek zarządu.

Zbiegło się to z decyzją syndyka o wydzierżawieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółce Zarmen.

Zobacz także: Elektrobudowa w stanie upadłości

Elektrobudowa SA w upadłości ma nowy zarząd

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu zarządu w dniu 11 maja 2020 r. Równocześnie powołano do składu zarządu nowe osoby:

  • Macieja Lucjana Giżyńskiego na prezesa zarządu,
  • Wojciecha Bieńkowskiego na wiceprezesa zarządu,
  • oraz oddelegowano Cezarego Kubackiego – zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu na okres do trzech miesięcy, nie dłużej niż do czasu powołania przez Radę Nadzorczą trzeciego członka zarządu.

Życiorys prezesa Elektrobudowy

Maciej Giżyński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie. Ukończył ponadto studia Executive MBA na EU Business School Montreux w Szwajcarii.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w: PKN Orlen S.A. jako dyrektor Biura Administracji (2009-2016), Permobile Sp. z o.o. jako dyrektor zarządzający (2005-2009); Netia S.A. jako dyrektor Działu Zakupów i Administracji (2001-2005); GP Bis Sp. z o.o. jako dyrektor generalny (1996-2001).

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Orlen Administracja Sp. z o.o.; PPPT S.A. oraz Ecard S.A.

Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter