Elektrobudowa oczekuje oddalenia wniosku o upadłość

11/12/2019
siedziba Elektrobudowy w Katowicach

Technik Polska Sp. z o.o. złożyła wniosek o upadłość Elektrobudowy SA. Roszczenie związane jest z realizacją projektu Metatezy w Orlenie. Obie spółki znajdują się w długotrwałym sporze dotyczącym wzajemnych roszczeń.

Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości Elektrobudowy toczy się z wniosku jej wierzyciela – spółki Technik Polska sp. z o.o., którego wierzytelność wobec Elektrobudowy ma charakter sporny. Elektrobudowa oczekuje oddalenia wniosku przez sąd.

Zobacz także: Elektrobudowa wynegocjowała z Orlenem zwolnienie zatrzymanych pieniędzy

Ustanowienie tymczasowego nadzoru sądowego

Dnia 10 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego Elektrobudowy oraz zobowiązał tymczasowego nadzorcę sądowego do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego i majątkowego Elektrobudowy.

Historia sporu

Roszczenie Technik Polska związane jest z realizacją projektu instalacji Metatezy i wynosi ok. 0,9 mln zł (przedmiotowa płatność nie została przez Elektrobudowę dokonana chociaż, co istotne, mogłaby być uregulowana, o ile byłaby należna i wymagalna), zaś kwota roszczeń Elektrobudowy dotychczas zgłoszonych wobec Technik Polska wynosi ok. 3,3 mln zł. Elektrobudowa złożyła wobec Technik Polska oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, jednak Technik Polska nie uznaje skuteczności takiego potrącenia.

Jak to ocenia Elektrobudowa?

W ocenie Elektrobudowy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Elektrobudowy przez Technik Polska jest działaniem w złej wierze, mającym na celu wymuszenie płatności spornej wierzytelności.

Elektrobudowa jest w stanie kryzysu finansów. Trwają działania zmierzające do naprawy sytuacji finansowej, czyli odzyskania możliwości korzystania z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz pozyskanie finansowania.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter