Elektrobudowa wynegocjowała z Orlenem zwolnienie zatrzymanych pieniędzy

12/11/2019
siedziba Elektrobudowy

8 listopada 2019 r. Elektrobudowa zawarła z Orlenem dwa porozumienia, będące elementem procesu restrukturyzacji spółki.

Oba porozumienia dotyczą sporu wynikającego z realizacji przez Elektrobudowę SA umowy z dnia 1 sierpnia 2016 r. na projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen w Płocku. W listopadzie 2018 roku Orlen nałożył na Elektrobudowę karę w wysokości 29 mln zł za opóźnienia w realizacji umowy. Fakt ten był jedną z przyczyn zapaści finansowej Elektrobudowy.

Umowa instalacji Metatezy w Sądzie Arbitrażowym

Pierwsze porozumienie dotyczy poddania sporów i roszczeń powstałych w związku z realizacją umowy pod rozstrzygnięcie przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie.

Intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwie szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia.

Miejscem arbitrażu będzie Warszawa. Rozstrzygnięcie nastąpi prawdopodobnie w ciągu roku od wszczęcia postępowania. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne.

Pieniądze po należytym wykonaniu

Drugie porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej części wynagrodzenia wynikającego z umowy w wysokości ok. 14,63 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro.

Zwolnienie środków w kwocie ok. 6,58 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro nastąpi nie wcześniej niż w terminie 7 dni roboczych po przedłożeniu przez Elektrobudowę gwarancji należytego wykonania na okres gwarancji obowiązującej dla prac zrealizowanych w ramach umowy. Pozostała kwota będzie wypłacana częściowo, każdorazowo po przedstawieniu przez Elektrobudowę wskazanych w porozumieniu dokumentów rozliczeń związanych z realizacją umowy.

RE

Fot. Elektrobudowa

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter